ชื่อลูกค้า
บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด สาขา 2 ชลบุรี
ร้านไปรษณีย์ (คุณ ชนิดาภา)
คุณ ใกล้รุ่ง เศรษฐพงษ์/บริษัท ดับบลิว.อาร์.บิสสิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
คุณ มนัสนันท์  ตั้งสถิตวัฒนากุล
คุณ จำลอง แสงส่ง
คุณ ประภัสสร ครูส่งเสริม ถ้าไม่มีคนรับฝาก รปภ.หน้าหมู่บ้านได้เลย
คุณเบญญาภา หิรัญพฤกษ์
ร้าน หมูสีชมพู
คุณธนภูมิ  วรรณสุทธิ์
คุณ จิราวรรณ  นาคอินทร์ ***ส่งถึงบ้าน***
คุณชนรรค์  อาจองค์
คุณ ภูริชญ์ คงประพันธ์
คุณ สาวิตรี รัตนพาหุ
คุณจิราพร สีบุระ  (จอนนี่กองปราบ)
บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
ร้าน บ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
บริษัท อเมอเอเชี่ยน เฟรเกร็นซ์ รีเสิร์ช จำกัด สาขา 00001
คุณสิทธิเดช ปะทา
นายวัชระ  พรมสายใจ
คุณ ทิพธ์สุคนธ์ คงเจริญ
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
ร้าน มาลียางยนต์
คุณ ปราณี..
สนง.สระบุรี
คุณกุลธิดา แก้วมณี  ร้านวิศิษฎ์พาณิชย์ ติด กกต.
คุณไอลดา  ชัยปรีชา
บริษัท บี.เอ็น.ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
ร้านดินเกลียว บ้านด่านเกวียน/คุณรุ่งอรุณ บุญสิทธิ์
คุณทรงศักดิ์  พรรุ่งโรจน์
คุณ กัญยาวีร์  อสัมภินพงค์
บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ร้านตุ๊กตา ซอยข้างเซฟวัน (เพลง) จ่ายต้นทาง
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
ร้าน มาสเตอร์โพสเซอร์วิส (คุณ กันตนา  เอี่ยมวิไล)/(ค่าขนส่งจ่ายต้นทางค่ะ)
บริษัท บริลเลี่ยนรับเบอร์ จำกัด
ยิ่งอันเภสัช
คุณ ชาญชัย รักวัฒนศิริกุล
คุณมทาธร  ไทยดำรง
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
ร้านงานไปรษณีย์  pink post (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหัภัณฑ์)
คุณ มนฤทัย  ฐิติกานต์สกุล
คุณณัฐวรา  แซ่หลี
Tanya  kosawiboonpon
ร้านเก้าไปรษณีย์โพส(ตลาดเจดีย์แม่ครัว) คุณ อธิพันธ์ ไซชุ
บ้านน่องเล็กหลังค่าย(ของนิว)
คุณสุกฤตา  ท้าวเชื้อลาว
บริษัท แมชชีน เซอร์วิส แอนด์ พาร์ท จำกัด
คุณ พัชรินทร์ พรหมเพ็ง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
จัดส่งให้ลูกค้า
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่  30909
เลขที่ 30910
เลขที่ 30908
เล่มที่  30907
เลขที่  30904
เลขที่  30905
เลขที่ 30906
5318070243254
5318070243322
5318070243230
5318070243285
619061083
619061085
เล่มที่  094  เลขที่  4667
 
 
เล่มที่ 271  เลขที่  13517
เล่มที่  906  เลขที่ 45269
เล่มที่  1152  เลขที่ 057588
เล่มที่ 0729  เลขที่  036445
เล่มที่ 0729 เลขที่  036443
เล่มที่ 0729  เลขที่  036442
เล่มที่  0729  เลขที่  036444
เล่มที่  906  เลขที่  45270
เล่มที่  019  เลขที่  0949
เลขที่ 02-23668
เลขที่  02-23667
เลขที่  02-23666
เล่มที่  071  เลขที่  03544
เล่มที่ 071  เลขที่  03545
เล่มที่  996  เลขที่ 49787
PC 2010 0537 5 TH
เล่มที่  0946  เลขที่  047253
 
เล่มที่  296  เลขที่ 14776
เล่มที่  176 เลขที่  8754
เล่มที่ 473  เลขที่ 23643
TP57317
เล่มที่ 15067 เลขที่  753339
เล่มที่  236  เลขที่  11768
PC 2010 0534 0 TH/PC 2010 0535 3 TH/PC 2010 0536 7 TH
PC 2010 0538 4 TH
PC 2010 0541 5 TH
PC 2010 0540 7 TH
PC 2010 0539 8 TH
6721807020506
6721807020490
6721807020483
จำนวน
1ห่อ
2 กล่อง
2ห่อ
1กล่อง2ม้วน
4 ถุง
1 ห่อ
2 ห่อ
3กล่อง2มัด
4กล่อง5มัด
1 กล่อง
2กล่อง1ห่อ
2กล่อง2ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
2กล่อง1ห่อ
4ห่อ
3กล่อง2ห่อ4ม้วน
3 ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
2 กล่อง
2ห่อ1กล่อง
1 ม้วน
2 กล่อง
7 ห่อ
1กล่อง1มัด
2 กล่อง
1 ห่อ
3ห่อ
3กล่อง
3กล่อง
3 ห่อ
1 ชิ้น 0.50
1กล่อง
1 กล่อง
5ห่อ
2 ห่อ
2 ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง
3กล่อง1ห่อ