ชื่อลูกค้า
คุณ จตุพร อินหน่อ
คุณ รักพงศ์ แสงหงส์
คุณ ปรัชญา  ธงทอง
คุณศิรประภา  จันตาวรรณเดช
ร้านควิกเซอร์วิสอู่ทอง
คุณ  จุฑามาศ มณีวงศ์
คุณกนกวรรณ  คล้ายสุวรรณ
บริษัท เอสเท่แคร์ คอสเมซูทิคอล แอนด์ ซัพพลีเมนทารี่ จำกัด (จัดส่งถึงบริษัทด้วยค่ะ )
คุณ โศรยา  แสนเมือง
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
ร้าน หมู่สี่ไปรษณีย์  คุณ สุนา กันดิษ
ร้านยาก้านณรงค์/คุณ วาทินี  อังคภาณุกุล
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล อยู่สุดซอย17 บ้านหลังสีชมพู
บริษัท  บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บจก.แฮพส์เบอร์ก (คุณสุ)
บริษัท บ้านบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ร้าน ดาราภรณ์  รบกวนจัดส่งถึงร้านค่ะ
ร้าน สหบรรจุภัณฑ์  คุณเกษม ธิโป
ร้าน นราของฝาก
ร้านธนาคม
เปล้าแดงโอสถ
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
คุณวีระชน  สมวัน.
ร้าน 797 พาวเวอร์ช็อป
ร้านไซเบอร์ ริช
หจก.ยูโรพรีซิชั่นเกลซิ่ง
เฉลิมชาติ ประสพมานะชัย
บริษัท โอเคเค แมชินเนอรี่ จำกัดค่ะ บริษัทปิด 27-30
Krisda Krisdatikarn   โทรแจ้งล่วงหน้า 1 วัน
คุณ เพ็ชรี ภู่พวงไพโรจน์
คุณพรรษชล สุปรีย์
คุณ วีรเดช สุนทรธาราวงศ์
คุณ อรอนงค์ เขียวรัตน์
คุณ ไชยยันต์ ทวีรัตน์
คุณนันธิกา ศรีเพชรวรรณดี
คุณ โกตี๋  (สมศักดิ์)
คุณ กันตยา  อ.ก้องเกียรติ
คุณภาณุ  ธำรงหวังส่งของได้วันจันทร์-ศุกร์
คุณ ดาวใจ  อินทะ
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด(สาขาที่ 00014)
บริษัท ออล อะเบ้าท์ไอ จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เพาเวอร์โชว์ จำกัด คุณจรรยาพร
K.ศุภลี ศรีราชพัฒน์
คุณ ธนสาร ไทยสมบูรณ์
คุณ อรณิชชา บุญเชิด /ร้าน Bowlie ปั๊มน้ำมันเชลล์ MC
คุณ บัญชา  บุญมี
คุณ ภัษดิศ ศุภนิรัตศัย
ปอ
คุณ จังคนิภา  วงค์ริยะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
บารมีขนส่ง ศูนย์ขนส่งไฮสปีค 555  สาย 4 โทร.087-8309947
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
ชัยวัตฒ์พัฒนา จำกัด สาย  2 ซอยสนามกีฬาอยู่ระหว่าง 2 กับ 3 เบอร์โทร  081-7222935
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
วสันต์สมุทร (พูลทรัพย์ ขนส่ง)สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
Kerry Express
Kerry Express
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
5318070281669
5318070281591
5318070281621
5318070281560
เล่มที่  344  เลขที่  17190
เล่มที่  382  เลขที่  19093
เล่มที่ 0568  เลขที่ 028355
เล่มที่  244  เลขที่  12154
เลขที่  03-22370
เล่มที่  0841  เลขที่  42045
เล่มที่  0841  เลขที่  42046
เล่มที่  062  เลขที่  03065
เล่มที่  062  เลขที่  03066
เล่มที่  997  เลขที่  49842
เล่มที่  1445  เลขที่  072208
เลขที่  44639
เลขที่  024511
เล่มที่  309  เลขที่  15436
เล่มที่  748  เลขที่  37360
เล่มที่  487  เลขที่  09
เล่มที่  366  เลขที่  18295
B0118091849
เล่มที่  476  เลขที่  23788
TP57382
เล่มที่  248  เลขที่ 12376
เล่มที่  036  เลขที่  01776
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0576 4 TH
EU796584061TH
6721807024559
6721807024474
6721807024528
6721807024504
SSAC000010651
SSAC000010652/SSAC000010653
จำนวน
1 กล่อง
3กล่อง
2กล่อง
1กล่อง
2กล่อง1ห่อ
3ถุง
1กล่อง
17ห่อ
1ห่อ1ม้วน
3 กล่อง 3ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
3กล่อง
1ห่อ
2 ห่อ
2กล่อง2ห่อ2ถุง
1กล่อง 1ม้วน
2 มัด
7 ห่อ
2 ม้วน
1กล่อง
2กล่อง
2 กล่อง
4กล่อง3ม้วน
3กล่อง4ม้วน1มัด
10 ม้วน