ชื่อลูกค้า
คุณณัปภัช  ภูมีพาน
บริษัท เค.ซี.ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(รับของเอง วันพุธ 25/07/2561)
คุณขจี หรรษพลางกูร
คุณชนรรค์  อาจองค์
คุณ จตุพร อินหน่อ
คุณธวัช นวคุณานนท์
หจก.เซนส์ทิส
คุณอนิษารัตน์  จำปาโชค
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านโชคอนันต์ และ ร้านเวลาดีดี ดอทคอม
บริษัท เวรี่อัพแอนด์บิวตี้กรุ๊ป จำกัด
ร้าน สามเอ็ม ช็อป (สำเพ็งโคราช)
ร้าน อนันต์การค้า  คุณ วงษ์ทิพย์ ลืมเรืองรอง
ร้านควิกเซอร์วิสอู่ทอง
ร้านออมแล้วรวย
คุณอารยา  จัดส่งถึงบ้านด้วยค่ะ
คุณอริยะพร  แสนทวีสุข
บริษัท ไตรลักษณ์บุ๊ค จำกัด
บริษัทเหลืองหิรัญพรีซิชั่นคอมโพเน้นท์ จำกัด -ขอด่วน
บริษัท นันชการ์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า
คุณเฟริส
คุณ ณรงค์ศักดิ์ สุขเกษม
บริษัท เอบีดี กาญจน์ จำกัด
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
ร้าน ไปรษณีย์ไทย(ตลาดสหชัย)/คุณ นิตยา เชื้อสุข
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์
ร้าน INLOVECLUBSHOP (บุ๋ม) (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จำกัด
ร้าน สหบรรจุภัณฑ์  คุณเกษม ธิโป
บริษัท Yaya Skincare Thailand
คุณ พุธวรรณ เมืองศรีนุ่น
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณ วรรณา พัดเงิน  ต้นทาง
ร้านบ้านไผ่ฟิชชิ่ง คุณวุฒิไกร เหล่าเลิศฤทธิกุล
คุณ เจติยา ฉิมทับ
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
ร้านแม่เหล็กก้องฟ้า
คุณ อรพิม
คุณ สายใจ  ทองเฟือย
คุณ กฤษดา ศรีปัญญา
พีระศักดิ์ เคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
คุณสายอรุณ  วงค์ภูคำ
บริษัท อีสาน3ดี จำกัด  คุณอมรเทพ  สอนศิลพงศ์
คุณ นิรันดร์ แซ่ย่อ
ร้าน บุญชูเซรามิค (เกาะสมุย)
คุณ อัฐพงษ์  คงวุ่น
บริษัท อภิวานิชย์ ไลท์ติ้ง จำกัด
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด  ส่งสินค้าภายใน เปิดเวลา  9.00 - 17.00
บริษัท ขุนนรินทร์  จำกัด  หยุด เสาร์ อาทิตย์
คุณ พงษ์ศักดิ์ หนูณุรักษ์
คุณบุรินทร์ เดี่ยวรัตนกุล
คุณ เนตรทราย เหมือนนรุธ
คุณซี
คุณ ธวัฒน์พล พงษ์จันทร์
ร้านไปรษณีย์มาสเตอร์เซอร์วิส (คุณสิริธนา  นามมา)
คุณ กนกวรรณ  ม่วงศรีจันทร์
บริษัท เอส.วี.วินเนอร์ จำกัด
คุณจริยา
คุณปัทมา
คุณ เบญจวรรณ   ประพันธ์
คุณ อัจฉรา  เฉลียวพงษ์
คุณศิริกุล ( หรือคุณฐิตารีย์ แผนก QPP. )**ส่งสินค้าภายในวันที่ 25/07/2018 เพราะ 26/7/61บริษัทหยุดค่ะ
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด *หยุดทุกวันเสาร์*
คุณ โบ..   เก็บค่าขนส่งปลายทาง 166  บาท
บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
ร้านไปรษณีย์ มีกาแฟ
บริษัท ไอทรีนิตี้ จำกัด
บริษัท โซยี (ไทยแลนด์)จำกัด  SOMporn Crongyutti
คุณ รัตนาภรณ์
คุณ พัดธาราพร มีเกิด
คุณ เมธินี ระรื่นเริง โทรแจ้งก่อนจัดส่งอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงค่ะ
คุณ นุชจรินทร์ นุ่มนวล
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด ด่วนส่งพรุ่งนี้ค่ะ
คุณรุ่งฤทธิ์  ไชยรุตม์
คุณภัทรสุดา  เกิดแสง
คุณ สุดารัตน์  เชาว์พิพัฒวานิช
คุณ ธาม นาคพงษ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
เขื่อนขันธ์รุ่งเรืองขนส่ง ศาลายา เบอร์โทร  042-316661/081-6613046
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.พีทีที ทรานสปอร์ต สาย 4 02-4296238
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
พรจิตต์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
BKB   ขนส่ง สาย  2 สี่แยกทศกันณ์ 02-448-2943
ยงเส็ง ขนส่ง สาย 2  ติดกำแพงทางออกศูนย์ขนส่ง 1
วัฒนากิจอุตรดิตถ์ ขนส่ง สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8870914
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 036  เลขที่  1789
เล่มที่  877  เลขที่ 43821
เล่มที่  623  เล่มที่ 31142
5318070263368
5318070263252
5318070263504
5318070263313
5318070263535
5318070263405
5318070263450
เล่มที่  114 เลขที่  5674
เล่มที่  007  เลขที่  0313
เล่มที่  341  เลขที่  17029
B0118057708
619061750
เล่มที่  097  เลขที่ 4812
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  919  เลขที่  45904
เล่มที่  919  เลขที่  45915
เล่มที่  6230
เล่มที่  0841  เลขที่  42009
เล่มที่  0841  เลขที่  42008
เล่มที่  072  เลขที่  03582
28734
เลขที่  2553
เล่มที่ 1438  เลขที่ 071889
เล่มที่  1995 เลขที่ 99723
เล่มที่  040  เลขที่ 1959
5318070263221
เล่มที่ 738  เลขที่  36851
เล่มที่  738  เลขที่  36852
เล่มที่  4347  เลขที่ 35
MSB12450
เล่มที่  376  เลขที่  18774
เล่มที่  185  เลขที่  9239
B0118029057
เล่มที่  491  เลขท่  24537
เล่มที่  1259  เลขที่  32
เลขที่  03890
เลขที่  06029
 
เล่มที่  473  เลขที่  23626
เล่มที่ 473  เลขที่  23630
เล่มที่  473  เลชที่  23629
เล่มที่  397  เลขที่  19820
เล่มที่  034  เลขที่  01694
เล่มที่  034  เลขที่  01693
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0560 5 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0561 4 TH/PC 2010 0562 8 TH/PC 2010 0563 1 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796582560TH
EU796582600TH/EU796582613TH
EU796582595TH
EU796582587TH
จำนวน
2กล่อง
1 ห่อ
1กล่อง1ม้วน
2ห่อ1กล่อง
2กล่อง2ห่อ
1 ห่อ
4ห่อ
1กล่อง2มัด
5 กล่อง
2 กล่อง
4กล่อง49ห่อ3ถุง
1กล่อง1ห่อ
1ห่อ
2 ม้วน
1 กลอ่ง
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1กล่อง1มัด2ห่อ
1 กล่อง
4 กล่อง
1 กล่อง
2 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง
1 กล่อง1ม้วน
1กล่อง
1กล่อง3ม้วน
1กล่อง1ห่อ
2 ห่อ
2 มัด
8กล่อง
2กล่อง2ห่อ1มัด
3กล่อง1ห่อ2ม้วน
1กล่อง
4 ห่อ
1กล่อง
3กล่อง1ห่อ
2กล่อง1ม้วน1ถุง
11 ห่อ
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1ห่อ
10 ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง
1มัด1ห่อ
1กล่อง1ม้วน