ชื่อลูกค้า
คุณ ภูมิวรินทร์   ชุณหะวงษ์วริศ
คุณบุญจินต์  ดรณีรัตน์
คุณ พัชรพล วรรณคนาพล
คุณฉัตรชัย รุ่งสว่าง
คุณบุญจินต์  ดรณีรัตน์.
บริษัท ไทยยอดทิพย์ จำกัด
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0484 3 TH/PC 2010 0485 7 TH/PC 2010 0486 5 TH/PC 2010 0487 4 TH
PC 2010 0489 1 TH/PC 2010 0490 5 TH
PC 2010 0488 8 TH
EC796504905TH
EU796563305TH
EU796563319TH
จำนวน