ชื่อลูกค้า
คุณ ศิริพร มรกตจินดา
คุณสิ่วยีน
บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด สาขา 2 ชลบุรี
บริษัท เพิ่มอนันต์ แฟคทอรี่ จำกัด
คุณณัฐวรา  แซ่หลี
คุณ วาสนา เข็มเพชร
บริษัท สยามพัฒนาคอนกรีต จำกัด สาขาลำพูน
คุณวัชรศักดิ์ ชมพูใหล
ส.โรจนกิจการพิมพ์ (คุณแมน)
ร้าน ควิกโพสต์สาขาเบตง (คุณ ณัฐกฤตา อัครเรืองฤทธิ์)
NiM Express DP เมืองอยุธยา  คุณจิระภา เกรียงไกรวณิช
ศูนย์ส่งน้ำหอมเบสเพอร์ฟูม
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณ ปณิธาน  ศิริวัฒนไพศาล ร้านกล่องวัดจันทร์
คุณจันจิรา  พรหมมา
บริษัท เอสเท่แคร์ คอสเมซูทิคอล แอนด์ ซัพพลีเมนทารี่ จำกัด (จัดส่งถึงบริษัทด้วยค่ะ )
คุณนุ่น ร้านไท้เฮงคอม
คุณ ธนันณัฐ ภิรมย์จิรปกิตตา
คุณสุชาดา  สมรภูมิ  ร้าน ko ไดเร็คเซล์
คุณ สุนิสา  ชาติกานนท์. (ร้านอาจารย์กบพันธ์ไม้)
ร้านสามสาวบิวตี้ ประตูน้ำขอนแก่น คุณ วรรณวิสา
บริษัท โชคไพบูบล์ มารีน จำกัด
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์ (คุณจิรวดี)
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
ร้านนราแพ็คกิ้ง / ค่าขนส่งเก็บปลายทางค่ะ
บริษัท สมิทส์  ดีเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วาเลนไทน์ แมเน็จเม้นท์ จำกัด
คุณบัณฑิต  เชื้อแก้ว
คุณปริญญา ทองศาสตร์/ บริษัท เอ็นพีดีพลัส จำกัด
คุณ สัมพันธ์  อาจทวีกุล
คุณ อนิรุทธิ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์พี
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
คุณ มารียา
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น คอสเมติก จำกัด
คุณ นภัสวรรณ หวังรัชนนท์
คุณ พิมลพรรณ  อ่อนหยู
บริษัท นิวแคปเจอร์ จำกัด ส่งสินค้าภายในวันจันทร์
คุณ แทน
คุณ นีรนาท
บริษัท โพสท์ด็อก จำกัด.
คุณสาธิต  ประเสริฐมรรค *บริษัท ท่าทองรังนก จำกัด*
คุณ พิชามณช์   พนิตไชยนันท์
ร้าน เพนกวินเกมส์ (คุณศุภเชษฐ พงษ์ธัญญะวิริยา)
คุณ กองกานต์  แจ่มแจ้ง
ร้าน แสงทองพืชผล *ก่อนส่งโทรแจ้งก่อนค่ะ *คุณชนินทร์ บูรณะบัญญัติ  (ของถึงขนส่งรบกวนโทรแจ้งด้วยคะ )
คุณกตัญญู  เกศกร
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นวรรณ ขนส่ง  สาย 5 02-8882170-1
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
หจก.ทรัพย์ปรีชา ขนส่ง สาย 4 โทร.02-4296270
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
บารมีขนส่ง ศูนย์ขนส่งไฮสปีค 555  สาย 4 โทร.087-8309947
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
Jk เอ็กเพรส สาย  3 ซอย 24  เบอร์โทร085-0157626
กิตติวัฒน์ ทรานสปอร์ท ขนส่ง สาย 2 02-9870122
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พิชิตขนส่ง  สาย 2 ซอย 24
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  852  เลขที่ 42589
ชุดที่  2  เลขที่  4831
เล่มที่  600  เลขที่  29984
เล่มที่  600  เลาขที่ 29986
เล่มที่ 600  เลขที่  29985
5318070139762
5318070139724
5318070139700
5318070139762
เล่มที่  584  เลขที่  29184
เล่มที่  0685  เลขที่  34217
เล่มที่ 013  เลขที่  0626
เล่มที่ 1398  เลขที่  069868
เล่มที่ 1063  เลขที่  053144
เล่มที่  1063  เลขที่  053144
เล่มที่  013  เลขที่  0625
เล่มที่ 218  เลขที่ 10875
เล่มที่  1706  เลขที่  85300
เล่มที่  1706  เลขที่  85299
เล่มที่  1706  เลขที่  85298
เล่มที่  081  เลขที่ 4034
เล่มที่  177 เลขที่  08809
เล่มที่  002  เลขที่  0053
เล่มที่ 639  เลขที่  31932
เล่มที่ 651  เลขที่  32525
เล่มที่  426  เลขที่ 21294
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0857 5 TH/PC 2010 0858 4 TH
PC 2010 0853 6 TH
PC 2010 0584 0 TH/PC 2010 0855 3 TH/PC 2010 0856 7 TH
6721807012525
6721807012563
6721807012495
จำนวน
2 ห่อ
9 กระสอบ
1 ห่อ
1 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง2ห่อ
4 มัด
1 ม้วน
1 ถัง
2กล่อง1ห่อ
1ห่อ1กล่อง
2กดล่อง1ห่อ2ม้วน
4ห่อ
2 กล่อง
1 ห่อ
10ห่อ1กล่อง
6 กล่อง
14 กล่อง
2 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง
2กล่อง2ห่อ3มัด