ชื่อลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส.อาร์.เค บิสซิเนส
คุณสิริกัญญา ศรีรัตน์
คุณ อภิสรา ดีสุวรรณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
ED120866171TH
ED120866168TH
PD167386155TH/PD167386164TH
ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง ร้านหยุดทุกวันเสาร์ ห้ามส่งวันเสาร์นะคะ
บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท  จำกัด
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย  จำกัด
คุณพลอยพรรณ ธุถาวร
คุณศิริรัตน์ ไชยพูน
คุณ สิริพรรณ ตั้งสิริกุลชัย
บริษัท ยูทีซี (เอเชีย) จำกัด สำนักงานใหญ่
บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด /คุณเทวีรัตน์ บุญยรัตน์
ร้าน ซันโซนโฮลดิ้ง
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
ร้านซุปเปอร์สปีด
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร
คุณจักรี ด้วงฤทธิ์
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่ (ติดไปรษณีย์ศรีสุข)/คุณ พิพัฒน์  ทองอุทัยศิริ  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
ฝ่ายการเงิน
คุณ วันจักรี กาสมสัน
หจก เจริญชัยโฮมพลัส (ขอด่วน)
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
นิสสันปากน้ำโพขนส่ง  สาย 4 โทร02-4296164
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
บรรทุกรักษ์ ขนส่ง สาย 3 ซอย 5
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
สิชล ทีม ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 085-7897988
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  537 เลขที่  26837
เล่มที่ 839 เลขที่  41915
5320070344022
5320070343742
5320070343650
5320070343971
NT6307240183
เล่มที่  258 เลขที่  12890
เลขที่  01647
เล่มที่  809 เลขที่  40403
เล่มที่ 372  เลขที่  18591
เล่มที่  541  เลขที่  27039
เล่มที่  1131  เลขที่  56534
เลขที่บิล  8696
เล่มที่ 019  เลขที่  0902
เลขที่  63996
เล่มที่  718 เลขที่  35879
เลขที่  23
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200724AA01-01
THASS20200724AB01-01
THASS20200724AC01-01
THASS20200724AD01-17
THASS20200724AD02-17
THASS20200724AD03-17
THASS20200724AD04-17
THASS20200724AD05-17
THASS20200724AD06-17
THASS20200724AD07-17
THASS20200724AD08-17
THASS20200724AD09-17
THASS20200724AD10-17
THASS20200724AD11-17
THASS20200724AD12-17
THASS20200724AD13-17
THASS20200724AD14-17
THASS20200724AD15-17
THASS20200724AD16-17
THASS20200724AD17-17
THASS20200724AE01-01
THASS20200724AF01-01
THASS20200724AG01-02
THASS20200724AG02-02
THASS20200724AH01-01
THASS20200724AI01-01
THASS20200724AJ01-06
THASS20200724AJ02-06
THASS20200724AJ03-06
THASS20200724AJ04-06
THASS20200724AJ05-06
THASS20200724AJ06-06
THASS20200724AK01-01
THASS20200724AL01-06
THASS20200724AL02-06
THASS20200724AL03-06
THASS20200724AL04-06
THASS20200724AL05-06
THASS20200724AL06-06
THASS20200724AM01-03
THASS20200724AM02-03
THASS20200724AM03-03
THASS20200724AN01-01
THASS20200724A001-01
THASS20200724AP01-01
THASS20200724AQ01-03
THASS20200724AQ02-03
THASS20200724AQ03-03
THASS20200724AR01-01
THASS20200724AR01-02
THASS20200724AS02-02
THASS20200724AT01-07
THASS20200724AT02-07
THASS20200724AT03-07
THASS20200724AT04-07
THASS20200724AT05-07
THASS20200724AT06-07
THASS20200724AT07-07
THASS20200724AU01-07
THASS20200724AU02-07
THASS20200724AU03-07
THASS20200724AU04-07
THASS20200724AU05-07
THASS20200724AU06-07
THASS20200724AU07-07
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220076735011840
5220076735013040
5220076735011440
5220076735012940
5220076735011540
5220076735012540
5220076735012140
5220076735012440
5220076735011740
5220076735013240
5220076735011640
5220076735012640
5220076735012340
5220076735013140
5220076735011940
5220076735012840
5220076735012040
5220076735012740
5220076735014340
5220076735013340
5220076735014940
5220076735013840
5220076735015440
5220076735016940
5220076735015940
5220076735017440
5220076735016540
5220076735017940
5220076735013540
5220076735016240
5220076735014140
5220076735016740
5220076735014740
5220076735017240
5220076735015340
5220076735017740
5220076735018140
5220076735013740
5220076735015740
5220076735014240
5220076735017340
5220076735014840
5220076735017840
5220076735015540
5220076735018240
5220076735016040
5220076735016140
5220076735016440
5220076735016640
5220076735017040
5220076735017140
5220076735013440
5220076735017540
5220076735013940
5220076735018040
5220076735014540
5220076735015240
5220076735015140
5220076735015840
5220076735015640
5220076735016340
5220076735013640
5220076735016840
5220076735014040
5220076735014640
ผู้รับ
คุณ ป๊อป
คุณปิยะ  แก้วพุ่ม
ร้านพี่เก่งช็อป
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท อรัญ1986 จำกัด
บริษัท ครอปโพสต์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ไร่ปัทมา
คุณนภาพร  อภิรัก์เสนา
คุณนภาพร  อภิรัก์เสนา
บริษัท เอ็น.วี.อรัญญิก จำกัด
คุณ อภิสรา ดีสุวรรณ
เมย่า  สกินโค
เมย่า  สกินโค
เมย่า  สกินโค
เมย่า  สกินโค
เมย่า  สกินโค
เมย่า  สกินโค
คุณ ธัญชนก  เบ้าคำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไตรรงค์ ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไตรรงค์ ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไตรรงค์ ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไตรรงค์ ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไตรรงค์ ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไตรรงค์ ซัพพลาย
PlayGround
PlayGround
PlayGround
บริษัท ไลบรารี่กรีน
คุณ วันดี ศรีชัย
Mrs.Ruth Lapos
บจก.ไทยสอาดมอเตอร์
บจก.ไทยสอาดมอเตอร์
บจก.ไทยสอาดมอเตอร์
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
คุณ อังศิรินทร์ กลับรอด
บริษัทไทยน้ำพริกคุณเรียง
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
คุณกฤตพล  จีนรังสุวรรณ
คุณกฤตพล  จีนรังสุวรรณ
คุณกฤตพล  จีนรังสุวรรณ
คุณกฤตพล  จีนรังสุวรรณ
คุณกฤตพล  จีนรังสุวรรณ
คุณกฤตพล  จีนรังสุวรรณ
คุณกฤตพล  จีนรังสุวรรณ