ชื่อลูกค้า
คุณ หนึ่งฤทัย จันทราภิรมย์ ( บริษัท ฟาร่าเทรดดิ้ง จำกัด )
น.ส อุมาภรณ์. สุขมาก
คุณปีใหม่ กิจจาเกษมกุล
คุณธนพัฒน์ แสงทองพราว
คุณปราณี ศรีนทีไพรวัลย์
บริษัท โพดูลัน อินเตอร์เนชั่นแล จำกัด
คุณธนานันต์ วรธรรมพิทักษ์
คุณ ระวิ เกษมสุข
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167386014TH/PD167386028TH/ PD167386028TH/PD167386045TH
PD167385994TH/PD167386005TH
PD167386093TH/PD167386102TH/PD167386116TH
PD167386086TH
ED120864935TH
PD167386059TH
ED120864913TH
ED120864927TH
ชื่อลูกค้า
ส.รุ่งโรจน์ผ้าม่าน
คุณอมรา ธินะ
คุณ วิวรรยา มิตรพันธ์พานิชย์
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
 บริษัท เกรียงชัยออยล์ขนส่ง
หจก. ไนหานยิม คุณขวัญ *รบกวนโทรแจ้งล่วงหน้า 1 ชม.
ร้านบุญยงเครื่องครัว
บริษัท ฟู้ดแพ็คเกจจิ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
บริษัท โคราชวิศวกรรม และเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โตโยต้าอันดามัน กระบี่ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
ภูเก็ตนิติธรรมมานนท์ขนส่ง สาย 3 เยื้องสนามกีฬา
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
เกียรติสกุล สาย 2 หน้า ร.ร.อนุบาลยุวภัทร โทร.098-1016701-2
สหไทยภาคใต้ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
5320070324833
5320070324710
639164688
เล่มที่ 4919 เลขที่ 245918
เล่มที่ 0332 เลขที่ 16053
เล่มที่ 613 เลชที่ 30621
เล่มที่ 025 เลขที่ 1202
เล่มที่ 095 เลขที่ 4748
เล่มที่ 067 เลขที่ 3327
เล่มที่ 15802
KK0221644
จำนวน
21 ห่อ
6ห่อ
6กล่อง
9ห่อ
1กล่อง
23 ห่อ
6ม้วน
7ห่อ
2ห่อ
10 กล่อง
4 มัด
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200723AA01-01
THASS20200723AB01-01
THASS20200723AC01-01
THASS20200723AD01-01
THASS20200723AE01-01
THASS20200723AF01-01
THASS20200723AG01-01
THASS20200723AH01-01
THASS20200723AI01-01
THASS20200723AJ01-01
THASS20200723AK01-01
THASS20200723AL01-01
THASS20200723AM01-01
THASS20200723AN01-01
THASS20200723AO01-01
THASS20200723AP01-01
THASS20200723AQ01-01
THASS20200723AR01-01
THASS20200723AS01-01
THASS20200723AT01-01
THASS20200723AU01-01
THASS20200723AV01-02
THASS20200723AV02-02
THASS20200723AW01-02
THASS20200723AW02-02
THASS20200723AX01-02
THASS20200723AX02-02
THASS20200723AY01-02
THASS20200723AY02-02
THASS20200723AZ01-02
THASS20200723AZ02-02
THASS20200723BA01-02
THASS20200723BA02-02
THASS20200723BB01-02
THASS20200723BB02-02
THASS20200723BC01-03
THASS20200723BC02-03
THASS20200723BC03-03
THASS20200723BD01-03
THASS20200723BD02-03
THASS20200723BD03-03
THASS20200723BE01-05
THASS20200723BE02-05
THASS20200723BE03-05
THASS20200723BE04-05
THASS20200723BE05-05
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220076722643630
5220076722645130
5220076722644430
5220076722643730
5220076722643830
5220076722645530
5220076722644530
5220076722646030
5220076722643930
5220076722644630
5220076722645030
5220076722644030
5220076722644130
5220076722644330
5220076722644230
5220076722644830
5220076722644730
5220076722646830
5220076722645730
5220076722646430
5220076722647130
5220076722644930
5220076722645430
5220076722645830
5220076722645230
5220076722646530
5220076722646930
5220076722647830
5220076722647230
5220076722648030
5220076722647430
5220076722648230
5220076722647730
5220076722647530
5220076722645330
5220076722647630
5220076722645930
5220076722647930
5220076722646630
5220076722648130
5220076722647030
5220076722648330
5220076722647330
5220076722646230
5220076722645630
5220076722646730
ผู้รับ
คุณ ปาจรีย์ ตั้งพาณิชย์ไพบูลย์
บริษัท เน็กซอน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไอเดีย ฟิลด์ จำกัด
คุณ พิชิตชนม์ เรืองศรีบัว
บจก.อินฟินิท เซอร์วิส พลัส
บริษัท ไมนิคส์คอมนิวนิเคชั่น จำกัด
คุณปรีดา มะโนรัตน์
คุณ ปฐมะ  ตั้งประดิษฐ์
บริษัท อาร์ตกรุ๊ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
หจก. เว็ทสไตล์
น.ส.จอมใจ ละอองแก้ว
บริษัท อัพมิวสิคสโตร์ จำกัด
คุณ ธีวิทย์ อุปพงศ์
คุณวาสนา ทองประดับ
คุณ ธนพร /ร้านทัศนะยนต์
คุณ นฤพล  แย้มเพิก
ไร่ปัทมา
คุณ รัตนาภรณ์ ม้าลออเพชร์
คุณ อนัน พิมพา(พี่ทัศน์)
K.สุนิสา ทาคำสุข
คุณ พลชาติ  ปรรณะพินทุ
คุณ สิทธิพงษ์ ถังทอง
คุณ สิทธิพงษ์ ถังทอง
คุณ วิทูร  จิระเวชบวรกิจ
คุณ วิทูร  จิระเวชบวรกิจ
หจก.เอส.อาร์.เค บิสซิเนส
หจก.เอส.อาร์.เค บิสซิเนส
บริษัท สุมาส เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท สุมาส เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท บเรนเวอร์ค จำกัด
บริษัท บเรนเวอร์ค จำกัด
คุณ อาวุธ อักษรนิตย์
คุณ อาวุธ อักษรนิตย์
บิวตี้ ไอเท็มส์
บิวตี้ ไอเท็มส์
บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง