ชื่อลูกค้า
ร้าน วานิลลา  คุณปิยาภรณ์  สูรยะกานตานนท์
บริษัท เอ็กซ์เอวี ออดิโอ จำกัด
คุณวรารัตน์ เกษมสิริกาญจน์
คุณธีรวัฒน์  ธรรมภักดี
บริษัท อินโนเวทีฟ  สปอร์ต คอนเซป จำกัด
บริษัท เอส พลัส อินโนเวชั่น จำกัด
คุณณัฐปคัลภ์ อำพรรณ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167385835TH/PD167385844TH
PD167385901TH/PD167385915TH
PD167385813TH/PD167385827TH
PD167385932TH
PD167385875TH/PD167385889TH
PD167385858TH/PD167385861TH
ED120864105TH
ชื่อลูกค้า
K.บิ๋ม  บริษัท อารียา บิวตี้ จำกัด
หจก.เซนส์ทิส
ร้านตักศิลาเทเลคอม
ร้าน ซากุระ คุณนงนภัส  ศีติสาร
ร้านข้าวปั้น / คุณชัชชัย ฟูกุ
คุณ สรวีย์  แซ่ยะ
หจก.นานาเบบี้
ร้านนครประมง
ร้านแสงสว่างนานาภัณฑ์
ร้านบูรพาไปรษณีย์/คุณ ภัทรวดี
คุณนิสิตา เสริมชีพ ร้านสุชาติท่าม้า นครศรี  ขอด่วน
คุณดนยภร พรอำนวยลาภ
ร้านยาก้านณรงค์/คุณ วาทินี  อังคภาณุกุล
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
พิมพ์พิชญา เพิ่มสิน
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณ ปณัยกร  เหลืองนฤทัย
ร้านแม่เหล็กก้องฟ้า
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
ร้านนภาภรณ์การค้า   (เบบี้เซฟ) คุณ  นภาภรณ์ สมิทธิกร
ร้านรวมยา/ คุณ ฐิติมา อุ่นปุณฑริก
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
เกียรติชัยฟู้ด
ชื่อบริษัทขนส่ง
นวรรณ ขนส่ง  สาย 5 02-8882170-1
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ต้น ขนส่ง  สาย  4  063-2249040
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์  สาย 4 เลยปั๊มเชลล์ไปประมาณ 200 เมตร โทร.02-8131548/089-6632230
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
นครสวรรค์ขนส่ง(ลี้ฮั่วเฮง) พุทธมณฑลสาย 3 โทร 024413472
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
แม่สอดรุ่งเรือง สาย 2
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
BKB   ขนส่ง สาย  2 สี่แยกทศกันณ์ 02-448-2943
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่  1908
5320070308758
5320070308871
5320070308918
5320070308987
5320070308802
5320070309021
639164185
เล่มที่ 269 เลขที่  13442
เล่มที่ 0110 เลขที่  005455
เล่มที่ 2026 เลขที่  101289
5320070308963
เล่มที่  4306 เลขที่  215288
เล่มที่ 941 เลขที่  47003
เลขที่ 69385
เล่มที่   3542  เลขที่ 177078
เล่มที่  219 เลขที่ 10943
เล่มที่  01724 เลขที่  11
MS03063071067
เล่มที่  2583  เลขที่  129110
เล่มที่ 3079 เลขที่  29
เล่มที่ 069  เลขที่ 3427
เล่มมที่ 712 เลขที่ 35587
เล่มที่ 1027 เลขที่  51333
เล่มที่ 1027 เลขที่  51332
เล่มที่   239 เลขที่  11943
เล่มที่ 1200  เลขที่  95244
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200722AA01-01
THASS20200722AB01-01
THASS20200722AC01-01
THASS20200722AD01-01
THASS20200722AE01-01
THASS20200722AF01-01
THASS20200722AG01-01
THASS20200722AH01-01
THASS20200722AI01-01
THASS20200722AJ01-01
THASS20200722AK01-01
THASS20200722AL01-01
THASS20200722AM01-01
THASS20200722AM01-02
THASS20200722AM02-02
THASS20200722AN01-02
THASS20200722AN02-02
THASS20200722AO01-02
THASS20200722AO02-02
THASS20200722AP01-02
THASS20200722AP02-02
THASS20200722AQ01-02
THASS20200722AQ02-02
THASS20200722AR01-03
THASS20200722AR02-03
THASS20200722AR03-03
THASS20200722AS01-03
THASS20200722AS02-03
THASS20200722AS03-03
THASS20200722AT01-03
THASS20200722AT02-03
THASS20200722AT03-03
THASS20200722AU01-05
THASS20200722AU02-05
THASS20200722AU03-05
THASS20200722AU04-05
THASS20200722AU05-05
THASS20200722AV01-01
THASS20200722AW01-01
THASS20200722AX01-02
THASS20200722AX02-02
THASS20200722AY01-03
THASS20200722AY02-03
THASS20200722AY03-03
THASS20200722AZ01-10
THASS20200722AZ02-10
THASS20200722AZ03-10
THASS20200722AZ04-10
THASS20200722AZ05-10
THASS20200722AZ06-10
THASS20200722AZ07-10
THASS20200722AZ08-10
THASS20200722AZ09-10
THASS20200722AZ10-10
THASS20200722BA01-10
THASS20200722BA02-10
THASS20200722BA03-10
THASS20200722BA04-10
THASS20200722BA05-10
THASS20200722BA06-10
THASS20200722BA07-10
THASS20200722BA08-10
THASS20200722BA09-10
THASS20200722BA10-10
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220076708529220
5220076708530720
5220076708529320
5220076708530320
5220076708529420
5220076708530220
5220076708529520
5220076708530120
5220076708529620
5220076708530520
5220076708529920
5220076708530420
5220076708529720
5220076708530820
5220076708530020
5220076708530920
5220076708529820
5220076708530620
5220076708531020
5220076708533620
5220076708531520
5220076708534120
5220076708532120
5220076708534620
5220076708532520
5220076708534920
5220076708533120
5220076708535320
5220076708531320
5220076708533820
5220076708531920
5220076708534220
5220076708532420
5220076708534520
5220076708532820
5220076708535120
5220076708533420
5220076708533720
5220076708535420
5220076708533920
5220076708531120
5220076708534320
5220076708531620
5220076708534720
5220076708535020
5220076708532020
5220076708531820
5220076708532620
5220076708532320
5220076708533320
5220076708533020
5220076708534020
5220076708531420
5220076708534420
5220076708532920
5220076708531220
5220076708534820
5220076708535220
5220076708531720
5220076708535520
5220076708532220
5220076708532720
5220076708533520
5220076708533220
ผู้รับ
บริษัท ดีพเฟนซีฟ จำกัด
คุณศสิมา  ตรีแก้ว
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
คุณกุลวิภา   ก้อนคำ
คุณจันทิรา โชคสุวรรณกิจ
คุณจุฑามาศ ชุณหสวัสดิกุล
ร้านวิวมือถือ
ร้าน Qsweetmelon
คุณ นัครินทร์  โพคาทรัพย์
คุณ นุทชมพู  พัทรชนม์
บริษัท นิวสปอร์ต โอลิมปิค จำกัด
คุณ รุ่งทิพย์ภวรรณ จอมคำสิงห์
ร้านสูทดีดี /คุณ วรางคณา
บริษัท คิว ลาเบล จำกัด
บริษัท คิว ลาเบล จำกัด
คุณ ศรุดา คำบันลือ
คุณ ศรุดา คำบันลือ
บริษัท แม็กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
บริษัท แม็กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
คุณ นิธิดา  อินทร์ประเสริฐ
คุณ นิธิดา  อินทร์ประเสริฐ
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา
ไร่ปัทมา
ไร่ปัทมา
ไร่ปัทมา
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
คุณ จัทนา /บจก.พีเคที พ็อกเก็ต
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
คุณ ภูมิพัฒน์ จาจุมปา
คุณ ภูมิพัฒน์ จาจุมปา
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง
คุณ ตรีนุช  หงษ์เงิน
คุณ ตรีนุช  หงษ์เงิน
คุณ ตรีนุช  หงษ์เงิน
คุณ ตรีนุช  หงษ์เงิน
คุณ ตรีนุช  หงษ์เงิน
คุณ ตรีนุช  หงษ์เงิน
คุณ ตรีนุช  หงษ์เงิน
คุณ ตรีนุช  หงษ์เงิน
คุณ ตรีนุช  หงษ์เงิน
คุณ ตรีนุช  หงษ์เงิน