ชื่อลูกค้า
คุณจุฑารัตน์
Pitipong​ pongdam​
ร้านมิตรเคหะภัณฑ์  /คุณ วิรัช เกิดสุข
คุณอาณัติ พรมภักดี ร้านเจ๊อี๊ด บูติค
คุณ ณัชชารีย์ (แพท)
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167376825TH//PD167376811TH/PD167376808TH/ PD167376799TH//PD167376785TH/PD167376771TH
ED120814038TH
PD167376768TH/PD167376754TH/ PD167376745TH/Pd167376737TH
PD167376710TH/PD167376723TH
ED120814015TH
ชื่อลูกค้า
Nirun Boonkum
คุณ เบญจพล จิณะไชย
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
เขมจิรา ขาวนวล (ร้านมารวย)
สำนักงาน วัชร ฟิวชั่น บริษัท วัชร ฟิวชั่น จำกัด
บริษัท วินไดเร็กชัน จำกัด
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
คุณ ชลทิส ศรีอ่างทอง
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
คุณยงยุทธ  ทนงธนะสิทธิ์
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
คุณกิตติกัญญา คิดการ
คุณพัชรินทร์  อุปริสัจกุล
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
หจก เจริญชัยโฮมพลัส (ขอด่วน)
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
แม่สอดรุ่งเรือง สาย 2
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  777 เลขที่  38836
5320060415534
5320060415459
5320060415497
5320060415343
1ห่อ
เล่มที่  966  เลขที่  48294
เล่มที่  1240 เลขที่  061998
เล่มที่  735 เลขที่  36730
เล่มที่  1995  เลขที่  99712
เล่มที่  3452 เลขที่ ก 172600
20ห่อ
SM200600595
เล่มที่  1001  เลขที่  50006
เล่มที่  348 เลขที่  17396
จำนวน
2กล่อง1ม้วน
9ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
9กล่อง6ห่อ
5ห่อ1กลอ่ง
1กล่อง
17ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง
1กล่อง 4ห่อ
25 ห่อ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200630AA01-01
THASS20200630AB01-01
THASS20200630AC01-01
THASS20200630AD01-01
THASS20200630AE01-01
THASS20200630AF01-01
THASS20200630AG01-01
THASS20200630AH01-01
THASS20200630AI01-01
THASS20200630AJ01-01
THASS20200630AK01-01
THASS20200630AL01-01
THASS20200630AM01-01
THASS20200630AN01-01
THASS20200630AO01-01
THASS20200630AP01-01
THASS20200630AQ01-01
THASS20200630AR01-01
THASS20200630AS01-01
THASS20200630AT01-01
THASS20200630AU01-01
THASS20200630AV01-02
THASS20200630AV02-02
THASS20200630AW01-02
THASS20200630AW02-02
THASS20200630AX01-02
THASS20200630AX02-02
THASS20200630AY01-02
THASS20200630AY02-02
THASS20200630AZ01-02
THASS20200630AZ02-02
THASS20200630BA01-02
THASS20200630BA02-02
THASS20200630BB01-02
THASS20200630BB02-02
THASS20200630BC01-03
THASS20200630BC02-03
THASS20200630BC03-03
THASS20200630BD01-03
THASS20200630BD02-03
THASS20200630BD03-03
THASS20200630BE01-04
THASS20200630BE02-04
THASS20200630BE03-04
THASS20200630BE04-04
THASS20200630BF01-04
THASS20200630BF02-04
THASS20200630BF03-04
THASS20200630BF04-04
THASS20200630BG01-04
THASS20200630BG02-04
THASS20200630BG03-04
THASS20200630BG04-04
THASS20200630BH01-06
THASS20200630BH02-06
THASS20200630BH03-06
THASS20200630BH04-06
THASS20200630BH05-06
THASS20200630BH06-06
THASS20200630BI01-07
THASS20200630BI02-07
THASS20200630BI03-07
THASS20200630BI04-07
THASS20200630BI05-07
THASS20200630BI06-07
THASS20200630BI07-07
THASS20200630BJ01-08
THASS20200630BJ02-08
THASS20200630BJ03-08
THASS20200630BJ04-08
THASS20200630BJ05-08
THASS20200630BJ06-08
THASS20200630BJ07-08
THASS20200630BJ08-08
THASS20200630BK01-08
THASS20200630BK02-08
THASS20200630BK03-08
THASS20200630BK04-08
THASS20200630BK05-08
THASS20200630BK06-08
THASS20200630BK07-08
THASS20200630BK08-08
THASS20200630BL01-01
THASS20200630BM01-12
THASS20200630BM02-12
THASS20200630BM03-12
THASS20200630BM04-12
THASS20200630BM05-12
THASS20200630BM06-12
THASS20200630BM07-12
THASS20200630BM08-12
THASS20200630BM09-12
THASS20200630BM10-12
THASS20200630BM11-12
THASS20200630BM12-12
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5320066443038900
5320066443039800
5320066443039000
5320066443039900
5320066443039200
5320066443040000
5320066443039300
5320066443040300
5320066443039500
5320066443040600
5320066443039600
5320066443040200
5320066443039100
5320066443040100
5320066443040500
5320066443039700
5320066443040400
5320066443039400
5320066443045300
5320066443040700
5320066443046000
5320066443041700
5320066443046700
5320066443042700
5320066443047300
5320066443043700
5320066443047900
5320066443044500
5320066443045200
5320066443040800
5320066443046100
5320066443041800
5320066443046600
5320066443042800
5320066443047200
5320066443043600
5320066443047700
5320066443044400
5320066443045600
5320066443040900
5320066443046200
5320066443046800
5320066443042200
5320066443043400
5320066443047500
5320066443048100
5320066443044100
5320066443045700
5320066443044900
5320066443046300
5320066443041000
5320066443046900
5320066443041900
5320066443047400
5320066443043000
5320066443048000
5320066443043900
5320066443042000
5320066443042900
5320066443043800
5320066443044800
5320066443044700
5320066443041100
5320066443045400
5320066443043100
5320066443041200
5320066443044200
5320066443042100
5320066443045100
5320066443041400
5320066443042300
5320066443041500
5320066443042400
5320066443041600
5320066443042600
5320066443043300
5320066443047100
5320066443047800
5320066443044300
5320066443048300
5320066443045000
5320066443048500
5320066443048600
5320066443045800
5320066443046400
5320066443046500
5320066443047000
5320066443043500
5320066443047600
5320066443044600
5320066443045500
5320066443048200
5320066443045900
5320066443048400
5320066443044000
 
คุณศิรินภา  พอใจ
คุณสิริชัย  จันทร์เทศ
บริษัท อีซี่ฟู้ด เอกซ์เพรส จำกัด
คุณ บริพัตร  สุนทร
คุณ ญาณวัฒนา  แสงจันทร์
ร้านอะไหล่โมบาย
บริษัท นิวสปอร์ต โอลิมปิค จำกัด
หจก. เนเจอร์ โกลเด้น
คุณ ศิรินทร ชัยเวทย์
คุณ โสฬส เด่นอมรเลิศ
คุณ สุชีพ ทิพมาเมืองคุณ
ร.ต.สุ่น หมวกเมือง
คุณ วิฑูรย์ สินธุรักษ์
คุณศิวนารถ ใจเจริญ
บริษัท ไลบรารี่กรีน จำกัด
คุณ ณัฐนพงษ์  วินิจมงคลสิน
คุณเล็ก  ใหม่มา
คุณสาโรจน์ สีสวรรค์
บริษัท เอ็มบี แฮปปี้ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณ จุฑารัตน์  ศรสวัสดิ์
คุณจักรกฤษณ์  ไชยประเสริฐ
คุณชยุต ดีเจริญ
คุณชยุต ดีเจริญ
คุณก้อย (โรงสมุดAAA)
คุณก้อย (โรงสมุดAAA)
บริษัท เวสต์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เวสต์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัด
บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัด
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด
บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณวรัตถ์ (บริษัท เบญญคอฟ จำกัด)
คุณวรัตถ์ (บริษัท เบญญคอฟ จำกัด)
คุณวรัตถ์ (บริษัท เบญญคอฟ จำกัด)
คุณ เอ๋ ธีระ  สิงห์พลอนันชัย
คุณ เอ๋ ธีระ  สิงห์พลอนันชัย
คุณ เอ๋ ธีระ  สิงห์พลอนันชัย
บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบบริค
บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบบริค
บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบบริค
บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบบริค
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ ฟ้า
คุณ ฟ้า
คุณ ฟ้า
คุณ ฟ้า
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
อาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บจก.ก้าวแรกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด