ชื่อลูกค้า
คุณณัฐ ศรีสำรวล
คุณนุจรี  ยอดมณีกาญจน์
คุณพิมพ์นิภา เจนสวัสดิ์พงศ์
ลดาวัลย์ นวนปักษี
คุณกนกวรรณ เทศกระจอก
คุณถาม์พร แซ่ยั้ง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI961798521TH/EI961798535TH
EI961798518TH
PD167376516TH
PD167376502TH
PD167376493TH
PD167376520TH/PD167376533TH  
ชื่อลูกค้า
เขมจิรา ขาวนวล (ร้านมารวย)
ร้านแสงเงินบริการ
บริษัท มอร์ วี จำกัด จัดส่งถึงบ้าน
บริษัท เวก้าซิสเต็มส์ เอเชีย จำกัด
ร้าน วัลงาม (คุณจิราพร)
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
บริษัท กันพลา วิลเลจ จำกัด
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
ร้าน ออฟฟิศแมกซ์
คุณเมธา มูลทองโล่ย (FR Art Studio)
คุณสุภัทท์
คุณจิระนันท์ ติวาวงศ์รุจน์
คุณยุวันดา นะหีม
ร้าน เลิฟกิ๊ฟช็อป / (คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์)
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
จิตติ์เจริญขนส่ง สาย 3 ซอย 4 โทร.02-8881065/081-6180075
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
จงเจริญ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 3 หลังโรงไม้ โทร.02-8870225-6
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
ขนส่ง มกรา  ขนส่ง สาย   2 ระหว่างซอย 6 กับ  8 เบอร์โทร   02-805 3940
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
โกล้วนรุ่งโรจน์ สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8873303
พิชิตขนส่ง  สาย 2 ซอย 24
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
5320060328407
5320060328568
5320060328605
NT6306240075
เลขที่  62/2718
เล่มที่  229  เลขที่   11438
เล่มที่ 875 เลขที่  43719
เล่มที่  413 เลขที่ 20620
B0120013885
เล่มที่  496  เลขที่ 24791
เล่มที่ 185  เลขที่  9225
B0120072536
เล่มที่  982 เลขที่  49053
เล่มที่  063  เลขที่   03126
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200624AA01-01
THASS20200624AB01-01
THASS20200624AC01-01
THASS20200624AD01-01
THASS20200624AE01-01
THASS20200624AF01-01
THASS20200624AG01-01
THASS20200624AH01-01
THASS20200624AI01-01
THASS20200624AJ01-01
THASS20200624AK01-01
THASS20200624AL01-01
THASS20200624AM01-01
THASS20200624AN01-01
THASS20200624AO01-01
THASS20200624AP01-01
THASS20200624AQ01-02
THASS20200624AQ02-02
THASS20200624AR01-02
THASS20200624AR02-02
THASS20200624AS01-02
THASS20200624AS02-02
THASS20200624AT01-02
THASS20200624AT02-02
THASS20200624AU01-02
THASS20200624AU02-02
THASS20200624AV01-03
THASS20200624AV02-03
THASS20200624AV03-03
THASS20200624AW01-03
THASS20200624AW02-03
THASS20200624AW03-03
THASS20200624AX01-03
THASS20200624AX02-03
THASS20200624AX03-03
THASS20200624AY01-03
THASS20200624AY02-03
THASS20200624AY03-03
THASS20200624AZ01-04
THASS20200624AZ02-04
THASS20200624AZ03-04
THASS20200624AZ04-04
THASS20200624BA01-04
THASS20200624BA02-04
THASS20200624BA03-04
THASS20200624BA04-04
THASS20200624BB01-06
THASS20200624BB02-06
THASS20200624BB03-06
THASS20200624BB04-06
THASS20200624BB05-06
THASS20200624BB06-06
THASS20200624BC01-07
THASS20200624BC02-07
THASS20200624BC03-07
THASS20200624BC04-07
THASS20200624BC05-07
THASS20200624BC06-07
THASS20200624BC07-07
THASS20200624BD01-07
THASS20200624BD02-07
THASS20200624BD03-07
THASS20200624BD04-07
THASS20200624BD05-07
THASS20200624BD06-07
THASS20200624BD07-07
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220066362517940
5220066362518840
5220066362518040
5220066362518940
5220066362518140
5220066362519340
5220066362518340
5220066362519240
5220066362518240
5220066362518640
5220066362519140
5220066362518440
5220066362520340
5220066362518540
5220066362521140
5220066362519440
5220066362521740
5220066362519840
5220066362518740
5220066362520940
5220066362519040
5220066362520540
5220066362521940
5220066362519940
5220066362522540
5220066362522240
5220066362522840
5220066362519540
5220066362522940
5220066362520240
5220066362523340
5220066362521040
5220066362523740
5220066362521540
5220066362519640
5220066362519740
5220066362520840
5220066362520140
5220066362520640
5220066362520040
5220066362520440
5220066362520740
5220066362523540
5220066362523940
5220066362521240
5220066362524140
5220066362521340
5220066362524340
5220066362521440
5220066362522040
5220066362524540
5220066362522640
5220066362523140
5220066362523640
5220066362523240
5220066362523840
5220066362524040
5220066362521640
5220066362524240
5220066362522140
5220066362524440
5220066362522740
5220066362521840
5220066362523040
5220066362522340
5220066362523440
 
คุณ ปริญญวัชร สมใจหมาย
บริษัท ซี ที มิวสิค จำกัด/คุณ พิสิษฐ์ วุฒิภารัมย์
คุณอารีวรรณ สัมฤทธิ์
บริษัท  เอเลเม้นส์อีเดน ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
คุณ  มาฆพร สาทิสสะรัต
คุณจุฑามาศ เมืองติ๊บ
คุณพินัท เลิศไพบูลย์
บริษัท เอชเอช-เวิร์คซูก (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท เอนี่ไอ จำกัด
บริษัท วี อินฟินิท ลายน์ จำกัด
คุณสายพิน  ละมูล
คุณภัทราภรณ์ มณี
บริษัท หัวหินแม็คโฮม จำกัด
บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนชั่นแนล
คุณ สุพินดา  มีเงิน
คุณ ศักดิ์ ญาณวุฒโท
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา
บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด.
บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด.
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
คุณ หทัยกาญจน์ ยะลา
คุณ หทัยกาญจน์ ยะลา
คุณ บี.
คุณ บี.
คุณ บี.
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณ พรปวีณ์  ไพมณี
คุณ พรปวีณ์  ไพมณี
คุณ พรปวีณ์  ไพมณี
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
บริษัท โปรเซพ จำกัด
บริษัท โปรเซพ จำกัด
บริษัท โปรเซพ จำกัด
บริษัท โปรเซพ จำกัด
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณณฐิศรา สอนหลักทรัพย์
คุณณฐิศรา สอนหลักทรัพย์
คุณณฐิศรา สอนหลักทรัพย์
คุณณฐิศรา สอนหลักทรัพย์
คุณณฐิศรา สอนหลักทรัพย์
คุณณฐิศรา สอนหลักทรัพย์
บริษัท โรจน เปเปอร์ จำกัด
บริษัท โรจน เปเปอร์ จำกัด
บริษัท โรจน เปเปอร์ จำกัด
บริษัท โรจน เปเปอร์ จำกัด
บริษัท โรจน เปเปอร์ จำกัด
บริษัท โรจน เปเปอร์ จำกัด
บริษัท โรจน เปเปอร์ จำกัด
คุณ ไอลดา  นาคา
คุณ ไอลดา  นาคา
คุณ ไอลดา  นาคา
คุณ ไอลดา  นาคา
คุณ ไอลดา  นาคา
คุณ ไอลดา  นาคา
คุณ ไอลดา  นาคา