ชื่อลูกค้า
คุณกัญธิญา ฑีฆประเสริฐกุล
ปภาวรินท์
Jaja  Tetanonsakul
คุณศศิพล  อากาศเย็น
คุณน้องใจ๋
คุณศิรินทิพย์  ประจันพล
คุณภัสร์วิมลกาญจน์  ใหม่วงค์จันทร์
ชื่อบริษัทขนส่ง
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167384407TH/PD167384398TH
ED120808457TH
PD167384296TH
PD167384319TH
ED120804465TH
ED120808474TH
PD167384375TH/PD167384353THPD167384353TH/ PD167384336TH/PD167384322TH
ชื่อลูกค้า
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
บริษัท โซนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด.
ร้าน ดร. ฮอลแลนด์ (ธิดาทิพย์ ทองผลา)
I-Din Home
ร้าน ศรีเรือนเครื่องเขียน คุณ ปราชญาภรณ์ ประยงค์เพ็ชร
หจก.ร่วมวิวัฒนากิจ
คุณอังคณา ศรีเพชรพูล
คุณ ธนัส   วรรณเพชร
คุณ ชุติกาญจน์ สงคง
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีที คิดส์ แอนด์ มัม
คุณ อุทุมพร  เสยกระโทก
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย/ ค่าขนส่งจ่ายต้นทางค่ะ
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
ร้านบรบือโทรทัศน์
ร้านณภัทร พลาสติก (ติดข้างเซเว่นทางเข้าวัดสระเกศ)
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
ร้านเครื่องเขียน (วราพานิช)/คุณ ชัยสิทธิ์ เสียงกล่อม
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ลูกแม่บุตร ขนส่งด่วน จำกัด พุทธมณฑล สาย 5 ชานชลาที่ 10 ห้อง 5 โทร 081-8259630,087-6838337
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ป.กิติพงศ์ขนส่ง 2001 สาย 5 โทร 02-8894744
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
บริษัท แมน อินเตอร์ทรานส์ จำกัด สาย 3 ซอย  18/4 โทร 087-5897878 ศูนย์ขนแก่น 062-9724442
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
หจก.ชุติมนฑน์ ขนส่ง พุทมณฑล สาย 3โทร.099-4347733 , 064-1693137
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  045 เลขที่ 2216
เล่มที่  133  เลขที่  6643
เล่มที่  769  เลขที่  38404
5320060366607
960 /47995
จัดส่งแล้ว
เลขที่ 639154437
เลขที่ 639154435
เลขที่ 639154432
เล่มที่ 698  เลขที่ 34851
เล่มที่  685 เลขที่  34248
AC6306-05048
เลขที่ 67531
เลขที่ 7888
เล่มที่ 0280 เลขที่ 13969
เล่มที่ 097 เลขที่  04813
เล่มที่ 2446 เลขที่  122287
เลขที่ SM200600542
เล่มที่ 1429 เลขที่  71435
เล่มที่ 29 เลขที่ 1416
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200626AA01-01
THASS20200626AB01-01
THASS20200626AC01-01
THASS20200626AD01-01
THASS20200626AE01-01
THASS20200626AF01-01
THASS20200626AG01-01
THASS20200626AH01-01
THASS20200626AI01-01
THASS20200626AJ01-01
THASS20200626AK01-01
THASS20200626AL01-01
THASS20200626AM01-01
THASS20200626AN01-01
THASS20200626AO01-01
THASS20200626AP01-01
THASS20200626AQ01-01
THASS20200626AR01-02
THASS20200626AR02-02
THASS20200626AS01-02
THASS20200626AS02-02
THASS20200626AT01-02
THASS20200626AT02-02
THASS20200626AU01-02
THASS20200626AU02-02
THASS20200626AV01-02
THASS20200626AV02-02
THASS20200626AW01-02
THASS20200626AW02-02
THASS20200626AX01-02
THASS20200626AX02-02
THASS20200626AY01-03
THASS20200626AY02-03
THASS20200626AY03-03
THASS20200626AZ01-03
THASS20200626AZ02-03
THASS20200626AZ03-03
THASS20200626BA01-03
THASS20200626BA02-03
THASS20200626BA03-03
THASS20200626BB01-04
THASS20200626BB02-04
THASS20200626BB03-04
THASS20200626BB04-04
THASS20200626BC01-05
THASS20200626BC02-05
THASS20200626BC03-05
THASS20200626BC04-05
THASS20200626BC05-05
THASS20200626BD01-10
THASS20200626BD02-10
THASS20200626BD03-10
THASS20200626BD04-10
THASS20200626BD05-10
THASS20200626BD06-10
THASS20200626BD07-10
THASS20200626BD08-10
THASS20200626BD09-10
THASS20200626BD10-10
THASS20200626BE01-01
THASS20200626BF01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220066393363160
5220066393364560
5220066393363560
5220066393364760
5220066393363760
5220066393364960
5220066393363460
5220066393364060
5220066393363260
5220066393364260
5220066393363360
5220066393364460
5220066393363860
5220066393364660
5220066393367360
5220066393365660
5220066393364860
5220066393363960
5220066393365360
5220066393364160
5220066393366360
5220066393365060
5220066393368760
5220066393369160
5220066393366060
5220066393369660
5220066393369960
5220066393367160
5220066393370160
5220066393367660
5220066393368360
5220066393368260
5220066393368860
5220066393365160
5220066393369260
5220066393366260
5220066393369560
5220066393367460
5220066393369860
5220066393366160
5220066393367960
5220066393367260
5220066393365260
5220066393365460
5220066393367060
5220066393366460
5220066393365760
5220066393366560
5220066393365560
5220066393365960
5220066393366660
5220066393366860
5220066393368560
5220066393367760
5220066393368160
5220066393366960
5220066393368660
5220066393367860
5220066393369060
5220066393368460
5220066393369460
 
ร้าน เลิฟกิ๊ฟช็อป / (คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์)
คุณ กรัณฑพัชร์​ อารีรักษ์
คุณ ศิริชัย หวังศิริเลิศ
คุณจิระวัฒน์ เจษฎาพาณิชย์
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
คุณ สุนทยา คำภิรมย์
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฟิเดส เซอร์วิส จำกัด
คุณกัญธิญา ฑีฆประเสริฐกุล
คุณนิธิพงศ์ จันทานนท์
Rose Manapat
คุณ บัญชา  บุญมี
คุณรัตน์ธญา  จิตรโก
คุณ เมย์  / บจก.นีมาไทย
คุณปิยะวรรณ รัตนฤขัตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.สุขเจริญพาณิช
คุณ อนุวัฒน์ ทัดเที่ยง
บริษัท สัตยามานะ จำกัด
บริษัท สัตยามานะ จำกัด
บจก.สตาร์อีเลคโทรนิค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
บจก.สตาร์อีเลคโทรนิค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ร้านเเพลย์กราวด์ สุขุมาลย์
ร้านเเพลย์กราวด์ สุขุมาลย์
คุณ วิทูร  จิระเวชบวรกิจ
คุณ วิทูร  จิระเวชบวรกิจ
คุณ ศิริวรรณ ทวีกุล
คุณ ศิริวรรณ ทวีกุล
คุณนริศรา จิตตสุโภ
คุณนริศรา จิตตสุโภ
สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณ นภัทร ทองมี
คุณ นภัทร ทองมี
คุณ นภัทร ทองมี
บริษัท เอช บี แพลนท์ จำกัด
บริษัท เอช บี แพลนท์ จำกัด
บริษัท เอช บี แพลนท์ จำกัด
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
คุณชยพล พอเพียงนฤกุล
คุณชยพล พอเพียงนฤกุล
คุณชยพล พอเพียงนฤกุล
คุณชยพล พอเพียงนฤกุล
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
คุณศักดิ์  ญาณวุฒโท
คุณ กฤษฎา อาสนรัตนจินดา