ชื่อลูกค้า
บริษัท จินากานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณมนฤทัย  ฐิติกานต์สกุล
คุณ วัน พุทธศิลป์
คุณคเณศ โพธิเกษม
คุณสุกานดา
คุณจิตรกานต์ บันเทิงไพบูลย์
คุณ จำรูญ รุ่งเรือง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
ED120807244TH/ED120807258TH/ED120807261TH
PD167384203TH/PD167384217TH
ED120807235TH
ED120807200TH
ED120807227TH
ED120807213TH
PD167384225TH/PD167384234TH
ชื่อลูกค้า
ยุวันดา นะหีม
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
ส่งร้าน เกรซ เครื่องเขียน
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ไอที จำกัด
คุณกันทิมา  นุชน้อมบุญ
ร้านบ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
บริษัท Yaya Skincare Thailand
คุณจีระพรรณ์  โสกันทัต
คุณสุพจน์  พลนอก
คุณ ศิรินภา  สนสนิท
ไพรัตน์ มอเตอร์ (ช่างตี๋)
ชื่อบริษัทขนส่ง
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
จัดส่งให้ลูกค้า
แม่สอดรุ่งเรือง สาย 2
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
DOSTR2006250044
5320060345879
5320060345831
639153916
เล่มที่  4148 เลขที่ 207375
จัดส่งแล้ว
เล่มที่ 3433  เลขที่ 171607
เล่มที่  053 เลขที่  02610
เล่มที่  2429 เลขที่  121439
เล่มที่ 087 เลขที่  4345 (ส่งวันชนะขนส่ง)
เล่มที่  2429 เขที่ 121438 (ทรัพย์สมบูรณ์)
เล่มที่ 028 เลขที่ 1356
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200625AA01-01
THASS20200625AB01-01
THASS20200625AC01-01
THASS20200625AD01-01
THASS20200625AE01-01
THASS20200625AF01-01
THASS20200625AG01-01
THASS20200625AH01-01
THASS20200625AI01-01
THASS20200625AJ01-01
THASS20200625AK01-01
THASS20200625AL01-01
THASS20200625AM01-01
THASS20200625AN01-01
THASS20200625AO01-01
THASS20200625AP01-01
THASS20200625AQ01-01
THASS20200625AR01-02
THASS20200625AR02-02
THASS20200625AS01-02
THASS20200625AS02-02
THASS20200625AT01-02
THASS20200625AT02-02
THASS20200625AU01-02
THASS20200625AU02-02
THASS20200625AV01-02
THASS20200625AV02-02
THASS20200625AW01-03
THASS20200625AW02-03
THASS20200625AW03-03
THASS20200625AX01-04
THASS20200625AX02-04
THASS20200625AX03-04
THASS20200625AX04-04
THASS20200625AY01-05
THASS20200625AY02-05
THASS20200625AY03-05
THASS20200625AY04-05
THASS20200625AY05-05
THASS20200625AZ01-09
THASS20200625AZ02-09
THASS20200625AZ03-09
THASS20200625AZ04-09
THASS20200625AZ05-09
THASS20200625AZ06-09
THASS20200625AZ07-09
THASS20200625AZ08-09
THASS20200625AZ09-09
THASS20200625BA01-01
THASS20200625BB01-01
THASS20200625BC01-01
THASS20200625BD01-01
THASS20200625BE01-02
THASS20200625BE02-02
THASS20200625BF01-02
THASS20200625BF02-02
THASS20200625BG01-03
THASS20200625BG02-03
THASS20200625BG03-03
THASS20200625BH01-03
THASS20200625BH02-03
THASS20200625BH03-03
THASS20200625BI01-07
THASS20200625BI02-07
THASS20200625BI03-07
THASS20200625BI04-07
THASS20200625BI05-07
THASS20200625BI06-07
THASS20200625BI07-07
THASS20200625BJ01-06
THASS20200625BJ02-06
THASS20200625BJ03-06
THASS20200625BJ04-06
THASS20200625BJ05-06
THASS20200625BJ06-06
THASS20200625BK01-13
THASS20200625BK02-13
THASS20200625BK03-13
THASS20200625BK04-13
THASS20200625BK05-13
THASS20200625BK06-13
THASS20200625BK07-13
THASS20200625BK08-13
THASS20200625BK09-13
THASS20200625BK10-13
THASS20200625BK11-13
THASS20200625BK12-13
THASS20200625BK13-13
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220066375229850
5220066375230650
5220066375230850
5220066375231850
5220066375230050
5220066375230950
5220066375230450
5220066375231050
5220066375229950
5220066375230550
5220066375231650
5220066375230750
5220066375230150
5220066375231150
5220066375230350
5220066375231450
5220066375230250
5220066375231250
5220066375231550
5220066375234950
5220066375232250
5220066375235650
5220066375232750
5220066375236350
5220066375233450
5220066375237050
5220066375234150
5220066375237650
5220066375235450
5220066375231350
5220066375236050
5220066375232450
5220066375236650
5220066375233250
5220066375237250
5220066375233650
5220066375234750
5220066375231750
5220066375237850
5220066375232550
5220066375235950
5220066375233950
5220066375236750
5220066375234650
5220066375237550
5220066375235250
5220066375238050
5220066375235850
5220066375238450
5220066375236550
5220066375231950
5220066375232650
5220066375237150
5220066375233350
5220066375237750
5220066375234250
5220066375238350
5220066375235150
5220066375236150
5220066375236850
5220066375237450
5220066375238150
5220066375238550
5220066375236250
5220066375236950
5220066375232050
5220066375237350
5220066375232850
5220066375237950
5220066375233850
5220066375238250
5220066375234450
5220066375232350
5220066375235350
5220066375233150
5220066375232150
5220066375233550
5220066375233050
5220066375234350
5220066375234050
5220066375235050
5220066375234850
5220066375235550
5220066375232950
5220066375233750
5220066375235750
5220066375234550
5220066375236450
 
คุณมารุจน์ วงศ์สาโรจน์
คุณอริสา กงกะนันท์
คุณภาณุเดช
คุณจุไรศรี สู่ไชย
คุณเล็ก คงกิ่ง
K.มะปราง ร้านรองเท้า PV Sneaker Shop
บจก. เอส-ดีว่า คอร์ปอเรชั่น
คุณ จารุณีวรรณ ไชยศิลป์
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณกิตติมา  สาน้อย
บริษัท ทริลเลี่ยน มอเตอร์ จำกัด
บริษัท คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณณัฐปภัสร์ เหมือนมี
คุณเจนจิรา  รัตวาล
คุณศิรินทร ชัยเวทย์
คุณ นิรัญ เสนารินทร์
คุณ ณัฐพล  ลิ้มศักดากุล
คุณ ศราวุธ เวชไธสง
คุณ ศราวุธ เวชไธสง
คุณ  เอกชัย.
คุณ  เอกชัย.
ร้านสินไทยมินิมาร์ท นางสินธุ์ กมลหา
ร้านสินไทยมินิมาร์ท นางสินธุ์ กมลหา
คุณวสันต์ แซ่ลิ่ม
คุณวสันต์ แซ่ลิ่ม
Khun Ruth Lapos
Khun Ruth Lapos
คุณ อลิสา เสาวกุลภิญโญ
คุณ อลิสา เสาวกุลภิญโญ
คุณ อลิสา เสาวกุลภิญโญ
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
บริษัท สปอร์ต สปอรอินทีเกรชั่น จำกัด
บริษัท สปอร์ต สปอรอินทีเกรชั่น จำกัด
บริษัท สปอร์ต สปอรอินทีเกรชั่น จำกัด
บริษัท สปอร์ต สปอรอินทีเกรชั่น จำกัด
บริษัท สปอร์ต สปอรอินทีเกรชั่น จำกัด
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
คุณศิรวิทย์ โบศรี
คุณพีรยา  อุณารักษ์
ร้าน บุญชูเซรามิค (เกาะสมุย)
คุณ ฐิติพันธ์ ชัยนันท์
คุณปาณิสรา สุธนาอัมพร
คุณปาณิสรา สุธนาอัมพร
บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด
บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว็ทสไตล์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว็ทสไตล์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว็ทสไตล์
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด / คุณ โอ it
คุณ จินต์จุฑา ชินายศ
คุณ จินต์จุฑา ชินายศ
คุณ จินต์จุฑา ชินายศ
คุณ จินต์จุฑา ชินายศ
คุณ จินต์จุฑา ชินายศ
คุณ จินต์จุฑา ชินายศ
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด