ชื่อลูกค้า
ร้านเม้ง ขอนแก่นครับ
คุณคริษมาย์ จิระสถิต
คุณยงศักดิ์  ฉัตรสีรุ้ง
คุณชัชชญา รักตะกนิษฐ
คุณนพสิทธิ์ ธนศิริชัยหิรัญ
คุณพรทิวา จอมพิจิตต์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167384058TH/PD167384061TH
ED120802233TH
ED120802255TH
ED120802220TH
ED120802247TH
ED120802264TH
ชื่อลูกค้า
คุณปัทมา สุทธิชาติ
คุณธนชัย  แสงแก้ว  คุณ ช้าง.
ร้านแป้งโดว์ไทย  จัดส่งถึงที่บ้านด้วยนะค่ะ
โรงคั่วกาแฟปรีดา (คุณธุมาวดี  สุวัณณกีฎะ)
คุณ ธงชัย วุฒิเจริญ
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
ร้านWC Box
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
กมลทิพย์ กิจศิริ
ร้านยาก้านณรงค์/คุณ วาทินี  อังคภาณุกุล
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
ร้าน เค.ดี.เทรดดิ้ง
คุณ ฉัตรชัย ชาติพจน์
คุณสิทธิพันธ์ มะลิวรรณ์ จัดส่งถึงที่ด้วยค่ะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
มงคลภานุกิจขนส่ง สาย 3 ซอย 16
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  384 เลขที่  19192
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
5320060290223
5320060290179
5320060290193
เล่มที่ 007 เลขที่  00305
เล่มที่  1697  เลขที่   084827
เล่มที่  1989  เลขที่  099417
เล่มที่  460 เลขที่  22957
เล่มที่  4141  เลขที่  207049
เล่มที่  361  เลขที่  18038
เล่มที่  098 เลขที่  4897
เล่มที่  2414  เลขที่  120678
เล่มที่  668  เลขที่ 33400
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200622AA01-01
THASS20200622AB01-01
THASS20200622AC01-01
THASS20200622AD01-01
THASS20200622AE01-01
THASS20200622AF01-01
THASS20200622AG01-02
THASS20200622AG02-02
THASS20200622AH01-02
THASS20200622AH02-02
THASS20200622AI01-02
THASS20200622AI02-02
THASS20200622AJ01-02
THASS20200622AJ02-02
THASS20200622AK01-02
THASS20200622AK02-02
THASS20200622AL01-02
THASS20200622AL02-02
THASS20200622AM01-02
THASS20200622AM02-02
THASS20200622AN01-03
THASS20200622AN02-03
THASS20200622AN03-03
THASS20200622AO01-03
THASS20200622AO02-03
THASS20200622AO03-03
THASS20200622AP01-04
THASS20200622AP02-04
THASS20200622AP03-04
THASS20200622AP04-04
THASS20200622AQ01-04
THASS20200622AQ02-04
THASS20200622AQ03-04
THASS20200622AR01-04
THASS20200622AR02-04
THASS20200622AR03-04
THASS20200622AR04-04
THASS20200622AS01-04
THASS20200622AS02-04
THASS20200622AS03-04
THASS20200622AS04-04
THASS20200622AT01-06
THASS20200622AT02-06
THASS20200622AT03-06
THASS20200622AT04-06
THASS20200622AT05-06
THASS20200622AT06-06
THASS20200622AU01-01
THASS20200622AV01-01
THASS20200622AW01-01
THASS20200622AX01-02
THASS20200622AX02-02
THASS20200622AY01-01
THASS20200622AZ01-02
THASS20200622AZ02-02
THASS20200622BA01-02
THASS20200622BA02-02
THASS20200622BB01-02
THASS20200622BB02-02
THASS20200622BC01-02
THASS20200622BC02-02
THASS20200622BD01-06
THASS20200622BD02-06
THASS20200622BD03-06
THASS20200622BD04-06
THASS20200622BD05-06
THASS20200622BD06-06
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220066332491520
5220066332492420
5220066332491620
5220066332492520
5220066332492120
5220066332493020
5220066332492020
5220066332492720
5220066332491720
5220066332492620
5220066332491920
5220066332492820
5220066332491820
5220066332492920
5220066332492320
5220066332493220
5220066332492220
5220066332493120
5220066332493720
5220066332493320
5220066332494620
5220066332494220
5220066332495020
5220066332495520
5220066332495320
5220066332495920
5220066332495420
5220066332496220
5220066332495120
5220066332495620
5220066332493420
5220066332495720
5220066332496020
5220066332493820
5220066332493620
5220066332494020
5220066332494120
5220066332494420
5220066332494520
5220066332494820
5220066332495220
5220066332494720
5220066332494920
5220066332495820
5220066332493520
5220066332496120
5220066332493920
5220066332496420
5220066332494320
5220066332496520
5220066333238920
5220066333238720
5220066333238820
5220066333239020
5220066333239320
5220066333239220
5220066333239420
5220066333239120
5220066333239520
5220066335433020
5220066335433520
5220066335433120
5220066335433720
5220066335433220
5220066335433620
5220066335433320
5220066335433820
 
บริษัท พีเคที พ็อกเก็ต จำกัด/คุณโกวิท ตาใจ
คุณ ศิริกุล อรุณรุ่งเรือง
คุณ ปรัชญา คงโนนกอก
คุณชนิกกา เศรษฐศานต์
คุณ พนิดา  สีทาสังข์
คุณ โนรีย์  โบบทอง
ร้าน Tentenbulbs Auto Lighting
ร้าน Tentenbulbs Auto Lighting
คุณ ธีระศักดิ์  อิงคยุทธวิทยา
คุณ ธีระศักดิ์  อิงคยุทธวิทยา
บริษัท พยัคฆ์ ขนส่ง จำกัด
บริษัท พยัคฆ์ ขนส่ง จำกัด
คุณกุ้ง  (ศูนย์รังสิต)
คุณกุ้ง  (ศูนย์รังสิต)
ควิกเซอร์วิส คลองพน
ควิกเซอร์วิส คลองพน
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณสุทัศน์ สุรกุล
คุณสุทัศน์ สุรกุล
บริษัท เอฟเคทูลลิ่ง จำกัด
บริษัท เอฟเคทูลลิ่ง จำกัด
บริษัท เอฟเคทูลลิ่ง จำกัด
คุณอมร/คุณมาโนช
คุณอมร/คุณมาโนช
คุณอมร/คุณมาโนช
UNICCA
UNICCA
UNICCA
UNICCA
ท่ายางสิงห์เกษตร คุณถิรวัฒน์ ปลายยอด
ท่ายางสิงห์เกษตร คุณถิรวัฒน์ ปลายยอด
ท่ายางสิงห์เกษตร คุณถิรวัฒน์ ปลายยอด
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
ร้าน บุญชูเซรามิค (เกาะสมุย)
คุณธิติมา วัฒนชัยพงศ์
คุณสิริลักษณ์ กุลธรรมโยธิน
คุณ ชาณิภา  ทรรปณ์ทิพากร
คุณ ชาณิภา  ทรรปณ์ทิพากร
Bell Surattaya
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณอารีวรรณ สัมฤทธิ์
คุณอารีวรรณ สัมฤทธิ์
คุณ กฤษฎา อาสนรัตนจินดา
คุณ กฤษฎา อาสนรัตนจินดา
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด
บริษัท ฮัวยี้ เวิลด์ เทรด จำกัด