ชื่อลูกค้าา
 ร้าน O.Power Audio
คุณพาพร โตอินทร์
คุณสริญญา แสงยาอรุณ
คุณชาญชัย วัฒนวิเชียร
เคเล็บ จอแดน  ร้านกาแฟ gem forest  coffee
ร้านเพลินพิศ ของขวัญของฝาก (คุณพิทยา มิตรานนท์)
หจก.เธียรวรา เอ็นเตอร์ไพร์ส
คุณอังศิรินทร์ กลับรอด
บริษัท บิทคอมไบน์ จำกัด
คุณพยอม แซ่เฮ้ง
ร้านบูรพาไปรษณีย์/คุณ ภัทรวดี
ร้านเม้ง ขอนแก่นครับ
ร้านนราแพ็คกิ้ง
คุณวันเพ็ญ สมเพช (ค่าส่งเก็บต้นทาง)
หจก.ก้วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง
บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
คุณฟู่กุ่ย รอดทองสุข
ร้านมนัสวัฒนา
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
คุณ ร้านจิตติมา
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
LMB (แอล เอ็ม บี) ขนส่งด่วน สาย 5 เบอร์โทร 081-8259630/087-6838337
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ส่ง บีเอสขนส่ง 
รุ่งทิวาขนส่ง สาย 4 โกดังพุทธิพร  098-3857989
นราบีแอล ทรานสปอร์ต สาย 4 โทร..02-8130571
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
หจก.พี.เจ.เจ เอ็กซ์เพรส สาย 2 ซอย 24  โทร.02-4483101
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  431  เลขที่  21516
เล่มที่ 728 เลขที่   36360
5320060275367
5320060275404
5320060275336
5320060275268
จัดส่งเรียบร้อย
639152102
เล่มที่ 0373 เลขที่  18641
เล่มที่ 709 เลขที่  35405
เล่มที่  093  เลขที่  37 
เล่มที่  1054 เลขที่  052679
เล่มที่  751 เลขที  37501
AC6306-03841
เล่มที่  081 เลขที่  04008
เล่มที่  081 เลขที่  04009
เล่มที่  01325 เลขที่  17
เล่มที่  2407  เลขที่  120323
เล่มที่  088  เลขที่  4358
เล่มที่  618  เลขที่  30889
ชื่อลูกค้า
คุณศิริลักษณ์ ม่วงศรี
บริษัท อีซี่โฮม เฟซ จำกัด
คุณ ประภัสสร จันทะวงศ์
คุณวีระยุทธ์ วรพล
บริษัท ไฟร์ โพรเท็คซั่น อินสตอเลชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI961794745TH
EI961794737
EI961794710TH
EI961794723TH
PD167376343TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200620AA01-01
THASS20200620AB01-01
THASS20200620AC01-01
THASS20200620AD01-01
THASS20200620AE01-01
THASS20200620AG01-01
THASS20200620AH01-01
THASS20200620AI01-01
THASS20200620AJ01-01
THASS20200620AK01-01
THASS20200620AL01-01
THASS20200620AM01-01
THASS20200620AN01-01
THASS20200620AO01-01
THASS20200620AP01-01
THASS20200620AQ01-01
THASS20200620AR01-01
THASS20200620AS01-01
THASS20200620AT01-01
THASS20200620AU01-01
THASS20200620AV01-02
THASS20200620AV02-02
THASS20200620AW01-02
THASS20200620AW02-02
THASS20200620AX01-02
THASS20200620AX02-02
THASS20200620AY01-02
THASS20200620AY02-02
THASS20200620AZ01-02
THASS20200620AZ02-02
THASS20200620BA01-02
THASS20200620BA02-02
THASS20200620BB01-02
THASS20200620BB02-02
THASS20200620BC01-02
THASS20200620BC02-02
THASS20200620BD01-03
THASS20200620BD02-03
THASS20200620BD03-03
THASS20200620BE01-03
THASS20200620BE02-03
THASS20200620BE03-03
THASS20200620BF01-06
THASS20200620BF02-06
THASS20200620BF03-06
THASS20200620BF04-06
THASS20200620BF05-06
THASS20200620BF06-06
THASS20200620BG01-13
THASS20200620BG02-13
THASS20200620BG03-13
THASS20200620BG04-13
THASS20200620BG05-13
THASS20200620BG06-13
THASS20200620BG07-13
THASS20200620BG08-13
THASS20200620BG09-13
THASS20200620BG10-13
THASS20200620BG11-13
THASS20200620BG12-13
THASS20200620BG13-13
THASS20200620BH01-04
THASS20200620BH02-04
THASS20200620BH03-04
THASS20200620BH04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220066310904300
5220066310905300
5220066310904500
5220066310905400
5220066310904400
5220066310905900
5220066310905200
5220066310904800
5220066310905500
5220066310904600
5220066310905600
5220066310905000
5220066310905700
5220066310905100
5220066310906000
5220066310904900
5220066310905800
5220066310906200
5220066310908800
5220066310906700
5220066310909200
5220066310907300
5220066310909500
5220066310907700
5220066310910000
5220066310908300
5220066310910100
5220066310906100
5220066310908100
5220066310906600
5220066310908500
5220066310907100
5220066310908900
5220066310907600
5220066310909300
5220066310910400
5220066310908600
5220066310909100
5220066310909700
5220066310909400
5220066310906300
5220066310909800
5220066310910200
5220066310906800
5220066310907200
5220066310906400
5220066310906900
5220066310907800
5220066310907400
5220066310908200
5220066310907900
5220066310908700
5220066310908400
5220066310909000
5220066310906500
5220066310909600
5220066310907000
5220066310909900
5220066310907500
5220066310910300
5220066310908000
5220066311365900
5220066311366100
5220066311365800
5220066311366000
 
คุณรังรอง  เอี่ยมอ่อน
บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
บริษัท ไฟร์ โพรเท็คซั่น อินสตอเลชั่น
คุณธัญยธรณ์  ชิระเดชไพบูลย์
คุณ วรัญญา ณ ลำปาง
คุณ กรกฎ ณ ลำพูน
บจก.วิรุฒโลหะการ
บริษัท ฟาร์เมอริออน จำกัด
คุณ พนิตา ขาววงค์
คุณ สิทธิพร สินธุ์เสรี
บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด
คุณหทัยรัตน์ ไวยสิทธิ์
คุณ รัตนาภรณ์
สวนลุงแสบ คลองลานโมเดล
คุณ พรพรรณ หมุนคูณ
บริษัท เอที อินซูเลชั่น จำกัด
บริษัท ลิซาร์ เฮลท์แอนบิวตี้ จำกัด
คุณ ศิริลักษณ์ ประทุมมาศ
คุณไพลิน ธาราพิพัฒนกุล
คุณติณณ์ภพ รัตนมุณี
ไฮ เน็ท เวิร์ธ
ไฮ เน็ท เวิร์ธ
บจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
บจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
คุณพรพิพัฒน์ เวคะวากยานนท์
คุณพรพิพัฒน์ เวคะวากยานนท์
คุณ นิตยา ศรีเกิด
คุณ นิตยา ศรีเกิด
คุณหนูดี
คุณหนูดี
คุณพิมพ์นิภา เจนสวัสดิ์พงศ์
คุณพิมพ์นิภา เจนสวัสดิ์พงศ์
บริษัท ห้างทองนิธิโชติจำกัด (สาขา3)
บริษัท ห้างทองนิธิโชติจำกัด (สาขา3)
คุณจำลอง  ช่องแสก
คุณจำลอง  ช่องแสก
คุณ อรรณพ โก่งสายเงิน
คุณ อรรณพ โก่งสายเงิน
คุณ อรรณพ โก่งสายเงิน
น.อ.หญิง ศิริพร  เผือกพิพัฒน์
น.อ.หญิง ศิริพร  เผือกพิพัฒน์
น.อ.หญิง ศิริพร  เผือกพิพัฒน์
บริษัท ซี ที มิวสิค จำกัด/คุณ พิสิษฐ์ วุฒิภารัมย์
บริษัท ซี ที มิวสิค จำกัด/คุณ พิสิษฐ์ วุฒิภารัมย์
บริษัท ซี ที มิวสิค จำกัด/คุณ พิสิษฐ์ วุฒิภารัมย์
บริษัท ซี ที มิวสิค จำกัด/คุณ พิสิษฐ์ วุฒิภารัมย์
บริษัท ซี ที มิวสิค จำกัด/คุณ พิสิษฐ์ วุฒิภารัมย์
บริษัท ซี ที มิวสิค จำกัด/คุณ พิสิษฐ์ วุฒิภารัมย์
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
เกษตรไทย 888
บริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัด