ชื่อลูกค้า
ร้านนอร์ทเทิร์นแอร์ แอนด์ เทคโนโลยี
สุพัฒตรา แสนสุนนท์
คุณละมัย ไทยดำรง
บริษัท คอมมานด์พี สตูดิโอ จำกัด
คุณมนฤทัย  ฐิติกานต์สกุล
คุณระศักดิ์ จันทชำนิ
คุณ อาทิตยา รัตนาพล
อาคาร1 รพ.รามาธิบดี คุณวีณา  ต้องการใช้สินค้าด่วน
หลิวเม่ยไบโอเฮิร์บ
คุณ วรัญชา ศุภรงค์สุวรรณ
คุณ นฤชัย พุ่มฉายา
คุณวรรณวนัช พวงนัดดา
บริษัท เอบีจี จำกัด ทรรศนีย์
คุณ ปัทมพร ชุ่มชื่น
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347915557TH
EI347915530TH
EI347915565TH
PD167335508TH/PD167335511TH
PD167335539TH
PD167335471TH
EI347915543TH
PD167335499TH
EI347915574TH
PD167335556TH
PD167335542TH
PD167335454TH/PD167335468TH
EI347915588TH
PD167335437TH
ชื่อลูกค้า
จันทนา  ชมสาครร้าน สหกรณ์ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. จำกัด สาขา 0001
สวนเมล่อน (SS melon farm)/คุณ จำลอง แสงส่ง
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี)จำกัด
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด/คุณกานติมา บุญเหลือ
คุณชาญชัย วัฒนวิเชียร
บ้านหอมหมื่นลี้(คุณนัทธ์หทัย เฮงตระกูลเวคิน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านครีเอทีฟส์
คุณวลัยลักษณ์ ผ้าเจริญ
หจก.เธียรวรา เอ็นเตอร์ไพร์ส
คุณโสภา ป้อมเกิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาวาเนเจอร์  (คุณ ประวีวรรณ  อมรพงศ์)
คุณสรยุทธ์ เขมะดุษฎี
คุณ ญาณิศา วิษณุมหิมาชัย
คุณ ปาหนัน  ศิริวัฒนไพศาล ร้านกล่องวัดจันทร์
คุณธนัชพร พงศาสตร์
คุณรัชฎาพร  ขุนชิต
ร้าน พิษณุโลกดอทคอม
หจก. ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต(คุณ อัมรินทร์ จันทร์พิทักษ์ )
ร้าน ซันโซนโฮลดิ้ง
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณแสงเดือน วุฒฑวิภาต
บริษัท แคนวากรุ๊ป จำกัดคุณ อัญญานี  อัครพงศธร
ร้านสินไทยมินิมาร์ท นางสินธุ์ กมลหา
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
บริษัท ซูเวเนีย ซ็อบปิ้ง จำกัด
คุณ อโณทัย  ชูสุวรรณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์  สาย 4 เลยปั๊มเชลล์ไปประมาณ 200 เมตร โทร.02-8131548/089-6632230
นิสสันปากน้ำโพขนส่ง  สาย 4 โทร02-4296164
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
เรืองกิจร้อยเอ็ด สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร.02-8874325-6
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI34791437TH
เล่มที่  446 เลขที่  22278
เล่มที่ 446 เลขที่  22277
เล่มที่ 446 เลขที่  22279
5320010173750
5320010173699
5320010173804
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
IN6301150149
639103776
เล่มที่  6001 เลขที่ 300046
เล่มที่ 1482 เลขที่  074080
เล่มที่ 0728เลขที่ 36364
เล่มที่  6001 เลขที่ 300047
เล่มที่  1482 เลขที่  074079
เล่มที่  543 เลขที่ 27113
เลขที่บิล 06335
เล่มที่  125  เลขที่  06239
เล่มที่  1499  เลขที่  74950
BKAD20-00577
001444070
เล่มที่  212  เลขที่ 10592
เล่มที่  13286 เลขที่ 664280
3518
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200115AA01-01
THASS20200115AB01-01
THASS20200115AC01-01
THASS20200115AD01-01
THASS20200115AE01-01
THASS20200115AF01-01
THASS20200115AG01-01
THASS20200115AH01-01
THASS20200115AI01-01
THASS20200115AJ01-01
THASS20200115AK01-01
THASS20200115AL01-01
THASS20200115AM01-01
THASS20200115AN01-01
THASS20200115AO01-01
THASS20200115AP01-01
THASS20200115AQ01-01
THASS20200115AR01-01
THASS20200115AS01-01
THASS20200115AT01-02
THASS20200115AT02-02
THASS20200115AU01-02
THASS20200115AU02-02
THASS20200115AV01-02
THASS20200115AV02-02
THASS20200115AW01-02
THASS20200115AW02-02
THASS20200115AX01-02
THASS20200115AX02-02
THASS20200115AY01-03
THASS20200115AY02-03
THASS20200115AY03-03
THASS20200115AZ01-03
THASS20200115AZ02-03
THASS20200115AZ03-03
THASS20200115BA01-03
THASS20200115BA02-03
THASS20200115BA03-03
THASS20200115BB01-03
THASS20200115BB02-03
THASS20200115BB03-03
THASS20200115BC01-03
THASS20200115BC02-03
THASS20200115BC03-03
THASS20200115BD01-03
THASS20200115BD02-03
THASS20200115BD03-03
THASS20200115BE01-04
THASS20200115BE02-04
THASS20200115BE03-04
THASS20200115BE04-04
THASS20200115BF01-06
THASS20200115BF02-06
THASS20200115BF03-06
THASS20200115BF04-06
THASS20200115BF05-06
THASS20200115BF06-06
THASS20200115BG01-06
THASS20200115BG02-06
THASS20200115BG03-06
THASS20200115BG04-06
THASS20200115BG05-06
THASS20200115BG06-06
THASS20200115BH01-14
THASS20200115BH02-14
THASS20200115BH03-14
THASS20200115BH04-14
THASS20200115BH05-14
THASS20200115BH06-14
THASS20200115BH07-14
THASS20200115BH08-14
THASS20200115BH09-14
THASS20200115BH10-14
THASS20200115BH11-14
THASS20200115BH12-14
THASS20200115BH13-14
THASS20200115BH14-14
THASS20200115BI01-01
THASS20200115BJ01-09
THASS20200115BJ02-09
THASS20200115BJ03-09
THASS20200115BJ04-09
THASS20200115BJ05-09
THASS20200115BJ06-09
THASS20200115BJ07-09
THASS20200115BJ08-09
THASS20200115BJ09-09
THASS20200115BK01-03
THASS20200115BK02-03
THASS20200115BK03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120014889524750
5120014889525950
5120014889524850
5120014889525850
5120014889524950
5120014889525650
5120014889525050
5120014889525750
5120014889525150
5120014889526150
5120014889525250
5120014889526050
5120014889525450
5120014889526250
5120014889525350
5120014889526350
5120014889525550
5120014889526450
5120014889530550
5120014889526550
5120014889531250
5120014889527450
5120014889532150
5120014889528450
5120014889532750
5120014889529150
5120014889533650
5120014889529850
5120014889530950
5120014889527250
5120014889531650
5120014889528150
5120014889532250
5120014889528850
5120014889532850
5120014889529550
5120014889533450
5120014889530250
5120014889530450
5120014889526650
5120014889531150
5120014889527550
5120014889528350
5120014889531750
5120014889531950
5120014889529050
5120014889532650
5120014889529750
5120014889526750
5120014889527650
5120014889528650
5120014889529250
5120014889530650
5120014889531350
5120014889529950
5120014889531850
5120014889526950
5120014889532450
5120014889527850
5120014889533050
5120014889528750
5120014889530750
5120014889529450
5120014889531450
5120014889530150
5120014889532350
5120014889527750
5120014889532950
5120014889528950
5120014889533550
5120014889529650
5120014889526850
5120014889532550
5120014889530350
5120014889531050
5120014889527150
5120014889527050
5120014889528050
5120014889527950
5120014889527350
5120014889528250
5120014889531550
5120014889528550
5120014889532050
5120014889529350
5120014889533150
5120014889530050
5120014889533250
5120014889530850
5120014889533350
ผู้รับ
นาย ฮิบบัน นะดารนิง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
Moeily Shop
บริษัท คอมมานด์พี สตูดิโอ จำกัด
บริษัท กระบี่อันดามัน รีทรีท จำกัด
คุณ ธนินทร์ ถมตะขบ
บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด
คุณ ณิชาดา เพ็งนวม
คุณ ดั่งชนก
คุณ ปริยากร ไชยมาตร
บริษัท โกลบอล อินทิเกรทเต็ด
พีอะไหล่
น.ส ขนิษฐา สีดาศรี/บริษัท อินทิเมทแฟชั่น
คุณบรรเทิง อนุรัตน์ (Banthueng Anurat)
คุณสดุดี สุกใส
คุณเดชาธร ทองไทย
คุณสนิศา สถิรัตน์
คุณ สุวิมล  เชยอักษร
สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย
สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย
คุณ รัตนาภรณ์
คุณ รัตนาภรณ์
คุณวิภา วัฒน์บำรุงกุล
คุณวิภา วัฒน์บำรุงกุล
บริษัท เอ็มเอสที คอร์ปอเรชั่น ไทย จำกัด
บริษัท เอ็มเอสที คอร์ปอเรชั่น ไทย จำกัด
คุณสุธี ธีรอนุปัญ
คุณสุธี ธีรอนุปัญ
คุณ ฉันทนา สมัญญา
คุณ ฉันทนา สมัญญา
คุณ ฉันทนา สมัญญา
สาขาวิชาโรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาขาวิชาโรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาขาวิชาโรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชู จำกัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชู จำกัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชู จำกัด
คุณณัฐฏ์  นามนนท์
คุณณัฐฏ์  นามนนท์
คุณณัฐฏ์  นามนนท์
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
บริษัท โกลเด้น เรนทรี จำกัด
บริษัท โกลเด้น เรนทรี จำกัด
บริษัท โกลเด้น เรนทรี จำกัด
บริษัท โกลเด้น เรนทรี จำกัด
บริษัท โกลเด้น เรนทรี จำกัด
บริษัท โกลเด้น เรนทรี จำกัด
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
JJ B0X
ร้าน CM.biotec
คุณ วิภาวี คุณาวิชยานนท์
คุณ วิภาวี คุณาวิชยานนท์
คุณ วิภาวี คุณาวิชยานนท์
คุณ วิภาวี คุณาวิชยานนท์
คุณ วิภาวี คุณาวิชยานนท์
คุณ วิภาวี คุณาวิชยานนท์
คุณ วิภาวี คุณาวิชยานนท์
คุณ วิภาวี คุณาวิชยานนท์
คุณ วิภาวี คุณาวิชยานนท์
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด