ชื่อลูกค้า
บริษัท ไทย แคมชาฟท์ จำกัด
สวนเมล่อน (SS melon farm)
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด โทรแจ้งล่วงหน้า2วัน ต้องหาคนช่วยยก
คุณวิธาน  อรุโณทอง Bacony Skincare
ร้าน บูรพาไปรษณีย์  (คุณ ภัทรวดี)
บริษัท  ดับบลิวไออาร์  จำกัด
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณ ปาหนัน  ศิริวัฒนไพศาล ร้านกล่องวัดจันทร์
คุณ พนัชกร เพียรทำ
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
บริษัท เอส เอ็ม แอคเคาน์ติ้งท์ จำกัด
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
เจ้นุช (ต่อสมแพง เวียงจัน 02099990808)
ร้าน นราของฝาก
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
คุณจิระนันท์ ติวาวงศ์รุจน์
ร้านท่าใหม่บุคส์
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
ด่วนหนองคาย ขนส่ง สาย 3  ขนส่งศูนย์ 5  โทร.088-2227829
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 348 เลขที่ 17390
เล่มที่ 440 เลขที่  21967
เล่มที่ 6007 เลขที่ 300306
เล่ขที่  014 เลขที่  23
เล่มที 580 เลขที่  28967
เล่มที่ 6007 เลขที่  300307
เล่มที่  1484 เลขที่  074176
เล่มที่ 1484 เลขที่  074175
เล่มที่ 299 เลขที่  14935
เล่มที่ 1476 เลขที่  73782
เลขที่ 58187
เล่มที่  149 เลขที่  7404
เล่มที่ 559 เลขที่ 27921
11357/38
เล่มที่  1508 เลขที่ 75373
B0120004059
15766/788261
ชื่อลูกค้า
ห้างทองหวังอยากมี
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
คุณจิราวรรณ ชนะพันธ์
คุณ  วรุณ  บุณยอุดมศาสตร์
คุณชุติกาญจน์ สงคง
คุณเสาวลักษณ์ รัตนดิลกกุล
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167335131TH/PD167335145TH/PD167335159TH/ PD167335162TH/PD167335176TH/PD167335180TH
PD1673/34992TH/167335009TH/PD167335012TH/167335026TH PD1673352030TH/PD16735043TH/PD167335057TH /PD167335065TH/PD167335074TH/PD167335088TH /PD167335091TH/PD167335105TH
PD167335114TH
PD167335128TH
EI347911467TH/EI347911475TH
EI347911453TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200113AA01-01
THASS20200113AB01-01
THASS20200113AC01-01
THASS20200113AD01-01
THASS20200113AE01-01
THASS20200113AF01-01
THASS20200113AG01-01
THASS20200113AH01-01
THASS20200113AI01-01
THASS20200113AJ01-01
THASS20200113AK01-01
THASS20200113AL01-01
THASS20200113AM01-02
THASS20200113AM02-02
THASS20200113AN01-02
THASS20200113AN02-02
THASS20200113AO01-02
THASS20200113AO02-02
THASS20200113AP01-02
THASS20200113AP02-02
THASS20200113AQ01-02
THASS20200113AQ02-02
THASS20200113AR01-03
THASS20200113AR02-03
THASS20200113AR03-03
THASS20200113AS01-03
THASS20200113AS02-03
THASS20200113AS03-03
THASS20200113AT01-04
THASS20200113AT02-04
THASS20200113AT03-04
THASS20200113AT04-04
THASS20200113AU01-01
THASS20200113AV01-03
THASS20200113AV02-03
THASS20200113AV03-03
THASS20200113AW01-01
THASS20200113AX01-01
THASS20200113AY01-01
THASS20200113AZ01-01
THASS20200113BA01-01
THASS20200113BB01-01
THASS20200113BC01-02
THASS20200113BC02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120014869774930
5120014869775830
5120014869775230
5120014869776030
5120014869775730
5120014869776630
5120014869775030
5120014869775930
5120014869775130
5120014869776230
5120014869775330
5120014869776430
5120014869775430
5120014869776330
5120014869775530
5120014869776130
5120014869775630
5120014869776530
5120014869776730
5120014869778330
5120014869777030
5120014869778530
5120014869777330
5120014869778730
5120014869777730
5120014869778930
5120014869778030
5120014869779130
5120014869778430
5120014869776830
5120014869778830
5120014869777230
5120014869779030
5120014869777530
5120014869779230
5120014869777830
5120014869779330
5120014869777430
5120014869778130
5120014869777630
5120014869777930
5120014869778230
5120014869776930
5120014869777130
ผู้รับ
คุณศรัณรัตน์ สิทธิพันธ์
ห.จ.ก. เอส.เอ็ม.ที. แมชชีน แอนด์ คอนสตรัคชั่น
บริษัท ไอเอช เด็นชิ(ประเทศไทย)จำกัด
คุณไกรสร กิตติรัตน์รังสี
บริษัท ไทยดีคัล จำกัด
Niruj apidech
คุณหทัยรัตน์ บำรุงสุข (ร้านเสริมสวยสุรีรัตน์)
คุณ รสิกา คลังแสง
ไฮ เน็ท เวิร์ธ
คุณปภพภัสส์ วันภักดี
คุณ รติกร
คุณ ภัทรานันท์  รัตนอาภา
คุณ ชฎา ธนภิญโญกุล
คุณ ชฎา ธนภิญโญกุล
คุณ สมบูรณ์ บุญช้าง
คุณ สมบูรณ์ บุญช้าง
คุณ สกุลทอง
คุณ สกุลทอง
คุณ เกศกนก แก้วมณี
คุณ เกศกนก แก้วมณี
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว JNTO/Khun Kenichi
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว JNTO/Khun Kenichi
คุณ ณิชกานต์  โหราพงศ์
คุณ ณิชกานต์  โหราพงศ์
คุณ ณิชกานต์  โหราพงศ์
คุณ บาส
คุณ บาส
คุณ บาส
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียร์เควก..
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียร์เควก..
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียร์เควก..
Mr. Fabien Bondi
คุณนิพนธ์ นากุมา
บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
คุณ เจณิศา เรืองรักษ์ลิขิต
คุณ วราภรณ์
คุณ กิตติ์พิพัฒน์  แช่มปรีดา
คุณ ธีระพงษ์ จำนงค์
คุณ ธีระพงษ์ จำนงค์