ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200111AA01-01
THASS20200111AB01-01
THASS20200111AC01-01
THASS20200111AD01-01
THASS20200111AE01-01
THASS20200111AF01-01
THASS20200111AG01-01
THASS20200111AH01-01
THASS20200111AI01-02
THASS20200111AI02-02
THASS20200111AJ01-02
THASS20200111AJ02-02
THASS20200111AK01-02
THASS20200111AK02-02
THASS20200111AL01-02
THASS20200111AL02-02
THASS20200111AM01-02
THASS20200111AM02-02
THASS20200111AN01-06
THASS20200111AN02-06
THASS20200111AN03-06
THASS20200111AN04-06
THASS20200111AN05-06
THASS20200111AN06-06
THASS20200111AO01-07
THASS20200111AO02-07
THASS20200111AO03-07
THASS20200111AO04-07
THASS20200111AO05-07
THASS20200111AO06-07
THASS20200111AO07-07
THASS20200111AP01-08
THASS20200111AP02-08
THASS20200111AP03-08
THASS20200111AP04-08
THASS20200111AP05-08
THASS20200111AP06-08
THASS20200111AP07-08
THASS20200111AP08-08
THASS20200111AQ01-03
THASS20200111AQ02-03
THASS20200111AQ03-03
THASS20200111AR01-04
THASS20200111AR02-04
THASS20200111AR03-04
THASS20200111AR04-04
THASS20200111AS01-05
THASS20200111AS02-05
THASS20200111AS03-05
THASS20200111AS04-05
THASS20200111AS05-05
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120014857852510
5120014857853310
5120014857852410
5120014857853610
5120014857852610
5120014857853810
5120014857852710
5120014857853410
5120014857852810
5120014857854110
5120014857852910
5120014857853910
5120014857853010
5120014857853510
5120014857853110
5120014857853710
5120014857853210
5120014857854010
5120014857854210
5120014857855410
5120014857854610
5120014857855810
5120014857855110
5120014857856010
5120014857855610
5120014857856210
5120014857856610
5120014857856410
5120014857854410
5120014857855510
5120014857854510
5120014857855710
5120014857854910
5120014857855910
5120014857855210
5120014857856110
5120014857856510
5120014857856310
5120014857854310
5120014857855010
5120014857854710
5120014857855310
5120014858089510
5120014858090110
5120014858089610
5120014858090010
5120014858089810
5120014858090210
5120014858089910
5120014858090310
5120014858089710
ผู้รับ
นาย พรพิพัฒน์ โสสืบ
บริษัท พร้อมท์ ดิจิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
คุณ มลชยา แจ้งประดิษฐ์
บริษัท เอส.โอ.พี. ซัพพลาย จำกัด
คุณ สกล
คุณ ทักษกร  รัตนแพทย์
คุณสุธี ธีรอนุปัญ
นาย ฮิบบัน นะดารนิง
บริษัท เอพริล แอสซิสแตนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เอพริล แอสซิสแตนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
fatimah traipop
fatimah traipop
คุณธญา สืบเทพ
คุณธญา สืบเทพ
คุณ สุริยาวุธ  สัตย์ธรรม
คุณ สุริยาวุธ  สัตย์ธรรม
บริษัท จันทบรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด
บริษัท จันทบรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด
ร้านส่งเสริมซักแห้งเอ็กซ์คลูซีฟ
ร้านส่งเสริมซักแห้งเอ็กซ์คลูซีฟ
ร้านส่งเสริมซักแห้งเอ็กซ์คลูซีฟ
ร้านส่งเสริมซักแห้งเอ็กซ์คลูซีฟ
ร้านส่งเสริมซักแห้งเอ็กซ์คลูซีฟ
ร้านส่งเสริมซักแห้งเอ็กซ์คลูซีฟ
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
ห้างทองหวังอยากมี
ห้างทองหวังอยากมี
ห้างทองหวังอยากมี
คุณเกรียง
คุณเกรียง
คุณเกรียง
คุณเกรียง
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
ชื่อลูกค้า
หจก ภัคชา
คุณสะอิ้ง สิงห์หน
คุณ จุฑารัตน์  โฆษิตคณาทรัพย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167334808TH
EI347899956TH/EI347899960TH/EI347899973TH
PD167334811TH/PD167334825TH/PD167334839TH PD167334842th/Pd167334856TH/PD167334860TH