ชื่อลูกค้า
โกสี่4
คุณอรอนงค์ ชัยวิภา
คุณรสธร รัตนสุคนธกร
คุณกนกวรรณ บุญรอด (อุ๊)
บริษัท ทีเอจี เทมเปอร์ เซฟตี้กลาส จำกัด
Bunyavee Patt
คุณศิริเพ็ญ ใจช่วย
คุณปัทมาฆะ อินธิแสง
คุณจิรันธนินท  พาหา
คุณกิ่งดาว ออดแก้ว
คุณบัณฑิต เส้งคง บริษัท พี.บี.อาร์ โปรดักชั่น จำกัด
คุณพันทิวา หนูหลง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167334578TH
PD167334621TH
EI347896858TH/EI347896861TH/ EI347896875TH/EI347896889TH
PD167334520TH/PD167334533TH
EI347896915TH
PD167334595TH
EI347896813TH/EI347896827TH/ EI347896835TH/EI347896844TH
PD167334604TH
PD167334564TH
EI347896892TH/EI347896901TH
PD167334516TH
PD167334618TH
ชื่อลูกค้า
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
บริษัท เมริตา ชาริช ไครม์ (ประเทศไทย ) จำกัด
คุณหทัยชนก   เกษมศิริ
คุณ ฐิติมา ภูษณชาคร
ร้านเหมืองแดงเภสัช  (จัดส่งสินค้าถึงที่ด้วยค่ะ)
คุณ วลัยลักษณ์ ผ้าเจริญ  รับสินค้าที่นิ่มแม่สาย สินค้าถึงโทรแจ้งลูกค้าด้วยค่ะ
หจก.เซนส์ทิส
บริษัท เอาท์ซอร์ส แฟคทอรี่ จำกัด
บริษัท กาญจนา อินเตอร์เทรด (2018) จำกัด
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
ร้านเอส พี บุ๊ค
บริษัท ฒิภา จำกัด
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
ร้าน แพนิต้า (คุณผาณิต)
ร้านเจริญศรี คุณอำนวยศรี ประสานพันธ์
คุณ  นพดล โพธิวุฒิกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์โมนิค มิวสิค ภูเก็ต (ส่งหลังเทียง)
ร้าน ปณ. น้อย  จ่ายต้นทาง
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิบูลย์ ซัพพลาย
ร้านสินไทยมินิมาร์ท นางสินธุ์ กมลหา
ร้านวัชรี / คุณ  จรูญพล สุวัตถิกุล
ร้าน 797 พาวเวอร์ช็อป
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
คุณวันชนะ  ดีสอน  รบกวนขนส่งโทรหาลูกค้าเมื่อของถึงกำแพงเพชรด้วยค่ะ
ร้านวังเกษตร / คุณ วรรณา พินิจไพฑูรย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
สุโขทัยขนส่ง พุทมณทลสาย 5 เบอร์ 084-0077789
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
นครสวรรค์ขนส่ง(ลี้ฮั่วเฮง) พุทธมณฑลสาย 3 โทร 024413472
เอี้ยงไต๋. ขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร. 02-8880859
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
จัดส่งให้ลูกค้า
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
แม่สอดรุ่งเรืองขนส่ง สาย 2 ซอย 24 เบอร์ 02-4087947
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
เรืองกิจร้อยเอ็ด สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร.02-8874325-6
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 184  เลขที่  9184
เล่มท่ 432  เลขที่  21556
เล่มที่ 432 เลขที่  21555
5320010089082
5320010089051
5320010089068
5320010089075
NT6301090137
เล่มที่  107 เลขที่  5304
เล่มที่  595  เลขที่  29731
เล่มที่ 164 เลขที่ 8188
เล่มที่  313  เลขที่  15639
เล่มที่ 564  เลขที่  28153
เล่มที่  068 เลขที่  3356
เล่มที่  366  เลขที่  18290
 
BKAM20-00994
BKAM20-00994
เล่มที่ 1810 เลขที่ 90480
เล่มที่ 28789  เลขที่ ก 143860
เล่มที่  1002 เลขที่  50065
00142303
เลขที่ B0120000948
TP91255
เล่มที่ 809 เลขที่ 40404
เล่มที่ 1200  เลขที่  72638
เล่มที่ 350  เลขที่ 17491
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200109AA01-01
THASS20200109AB01-01
THASS20200109AC01-01
THASS20200109AD01-01
THASS20200109AE01-01
THASS20200109AF01-01
THASS20200109AG01-01
THASS20200109AH01-01
THASS20200109AI01-01
THASS20200109AJ01-01
THASS20200109AK01-01
THASS20200109AL01-02
THASS20200109AL02-02
THASS20200109AM01-02
THASS20200109AM02-02
THASS20200109AN01-02
THASS20200109AN02-02
THASS20200109AO01-02
THASS20200109AO02-02
THASS20200109AP01-02
THASS20200109AP02-02
THASS20200109AQ01-04
THASS20200109AQ02-04
THASS20200109AQ03-04
THASS20200109AQ04-04
THASS20200109AR01-01
THASS20200109AS01-02
THASS20200109AS02-02
THASS20200109AT01-03
THASS20200109AT02-03
THASS20200109AT03-03
THASS20200109AU01-01
THASS20200109AV01-05
THASS20200109AV02-05
THASS20200109AV03-05
THASS20200109AV04-05
THASS20200109AV05-05
THASS20200109AW01-01
THASS20200109AX01-01
THASS20200109AY01-02
THASS20200109AY02-02
THASS20200109AZ01-03
THASS20200109AZ02-03
THASS20200109AZ03-03
THASS20200109BA01-03
THASS20200109BA02-03
THASS20200109BA03-03
THASS20200109BB01-01
THASS20200109BC01-01
THASS20200109BD01-02
THASS20200109BD02-02
THASS20200109BE01-01
THASS20200109BF01-01
THASS20200109BG01-01
THASS20200109BH01-03
THASS20200109BH02-03
THASS20200109BH03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020014841260490
5020014841261090
5020014841260090
5020014841261390
5020014841260190
5020014841261190
5020014841259990
5020014841260890
5020014841261590
5020014841260290
5020014841262290
5020014841260990
5020014841260390
5020014841260590
5020014841261490
5020014841261290
5020014841260690
5020014841262090
5020014841260790
5020014841261690
5020014841264690
5020014841261790
5020014841264990
5020014841262390
5020014841265290
5020014841262790
5020014841265590
5020014841263890
5020014841265890
5020014841264290
5020014841261990
5020014841264090
5020014841262590
5020014841264490
5020014841262990
5020014841264790
5020014841263390
5020014841265090
5020014841265390
5020014841263690
5020014841261890
5020014841263790
5020014841264190
5020014841264590
5020014841262490
5020014841264890
5020014841265190
5020014841262890
5020014841263090
5020014841263190
5020014841263490
5020014841262190
5020014841263290
5020014841263590
5020014841263990
5020014841262690
5020014841264390
ผู้รับ
คุณ กองกานต์  แจ่มแจ้ง
บริษัท พริกหอม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด / คุณ ปิยะฉัตร
คุณภีรดา ก่อกิจงาม
คุณ อุมาพร กาญจนพิพัฒน์กุล
คุณบุญฑริกา แย้มยิ้ม
คุณสุธี ธีรอนุปัญ
บริษัท จันทร์เจริญ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ช่างโก้
บริษัท  เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
คุณ จักรกฤษณ์
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
บริษัท ภัทรทรัพย์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ภัทรทรัพย์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบบริค
บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบบริค
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
นุซอฟต์ไฮเทค / คุณอานุภาพ
นุซอฟต์ไฮเทค / คุณอานุภาพ
บริษัท สยาม ทริปเปิล อาร์ จำกัด
บริษัท สยาม ทริปเปิล อาร์ จำกัด
บริษัท สยาม ทริปเปิล อาร์ จำกัด
บริษัท สยาม ทริปเปิล อาร์ จำกัด
คุณพรทิพย์  ศรีพุทธา
คุณนพณัฐ แก้ววงษา
คุณนพณัฐ แก้ววงษา
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
บริษัท เทรดโซล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทิพย์ท๊อป แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ทิพย์ท๊อป แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ทิพย์ท๊อป แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ทิพย์ท๊อป แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ทิพย์ท๊อป แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
ไร่อรหันต์  บ้านกุดปลาเข็ง
คุณ ยารานี เตะ
คุณเพ็ญพิชชา บุญธรรม
คุณเพ็ญพิชชา บุญธรรม
คุณ อรทัย  ทองศาสตร์
คุณ อรทัย  ทองศาสตร์
คุณ อรทัย  ทองศาสตร์
คุณ จักรกฤษณ์ สาคร
คุณ จักรกฤษณ์ สาคร
คุณ จักรกฤษณ์ สาคร
คุณ อรนันท์  พงษ์พานิช
ร้าน ดร. ฮอลแลนด์ (ธิดาทิพย์ ทองผลา)
คุณ ชาญณรงค์ ทำดี
คุณ ชาญณรงค์ ทำดี
คุณณณัณกร วารีวะนิช
คุณ จันทร์จิรา  ทามาศ
คุณอภิญญา บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ