ชื่อลูกค้า
บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่
บจก.แอดวานซ์ อาร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี
คุณอิสริยา ศิริเวชพันธุ์
คุณ วราภรณ์ ตระกูลเดิม
คุณ กิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์
คุณ เชาว์วรรธน์ สุขหร่อง
บริษัท ณัชชาลาโบลาทัวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ ปริตร ตั้งปริมณฑล
ร้านซุปเปอร์สปีด
Tanutchaya kongchang
ศยามล  สร้อยอุดม
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347815179TH
PD167341171TH
PD167341168TH
PD167341154TH
PD167341256TH
PD167341145TH
PD167341260TH/PD167341273TH
EI347815165TH
PD167341185TH/PD167341199TH/ PD167341208TH/PD167341211TH
EI347815151TH
EI347815117TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191209AA01-01
THASS20191209AB01-01
THASS20191209AC01-01
THASS20191209AD01-01
THASS20191209AE01-01
THASS20191209AF01-02
THASS20191209AF02-02
THASS20191209AG01-02
THASS20191209AG02-02
THASS20191209AH01-01
THASS20191209AI01-01
THASS20191209AJ01-01
THASS20191209AK01-01
THASS20191209AL01-02
THASS20191209AL02-02
THASS20191209AM01-02
THASS20191209AM02-02
THASS20191209AN01-08
THASS20191209AN02-08
THASS20191209AN03-08
THASS20191209AN04-08
THASS20191209AN05-08
THASS20191209AN06-08
THASS20191209AN07-08
THASS20191209AO01-01
THASS20191209AP01-01
THASS20191209AQ01-02
THASS20191209AQ02-02
THASS20191209AR01-04
THASS20191209AR02-04
THASS20191209AR03-04
THASS20191209AR04-04
THASS20191209AS01-02
THASS20191209AS02-02
THASS20191209AT01-01
THASS20191209AU01-01
THASS20191209AV01-01
THASS20191209AW08-08
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019124583851399
5019124583852399
5019124583852499
5019124583851899
5019124583852599
5019124583851499
5019124583852799
5019124583851699
5019124583853399
5019124583852999
5019124583851599
5019124583851799
5019124583852299
5019124583852199
5019124583853099
5019124583852099
5019124583852699
5019124583851999
5019124583852899
5019124583853199
5019124583854399
5019124583853599
5019124583854599
5019124583853799
5019124583854699
5019124583853899
5019124583854799
5019124583854099
5019124583854899
5019124583853299
5019124583854199
5019124583853499
5019124583854299
5019124583853699
5019124583854499
5019124583853999
5019124584490399
5019124584490499
ผู้รับ
คุณ พิมพา คิมผล
คุณ สมเพชร สุมงคล
คุณ อภิญญา หงส์ทอง
หจก. เว็ทสไตล์
คุณไพสิฐ สุสมฤทธิ์
ฟลุ๊คดอกไม้สด  คุณทัศนีย์ ขจรศักดิ์
ฟลุ๊คดอกไม้สด  คุณทัศนีย์ ขจรศักดิ์
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
คุณ วสันต์ ช่วยครุฑ
Ploypailin Kinra
บริษัท เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
คุณธานินทร์ ลองจำนงค์
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ ขวัญ /บริษัท ทีจี ออล จำกัด
คุณ ขวัญ /บริษัท ทีจี ออล จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ อภิชาต  บัวผัด
ร้านดอกไม้ homm flower
คุณ รุ่งราวี  มะกอกน้อย
คุณ รุ่งราวี  มะกอกน้อย
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสุพิชชา คงวัฒนะ
คุณพรทิพย์ วงศ์มานิตย์
คุณไพสิฐ สุสมฤทธิ์
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด