ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง ส่งสินค้าก่อนวันพฤหัสบดีค่ะ
Natalia Dorogova
บ.ฟ้าเชค จำกัด(สำนักงานใหญ่)
คุณ วลัยลักษณ์ ผ้าเจริญ  รับสินค้าที่นิ่มแม่สาย สินค้าถึงโทรแจ้งลูกค้าด้วยค่ะ
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณ ศศิมาภรณ์ ทรัพย์สิน.
คุณ ชลธิชา ประการแก้ว
ร้านโมเดอร์นแมน
คุณ กฤษดา ศรีปัญญา
คุณ อาภรณ์  ใจธรรม
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR 02-88874585
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 492 เลขที่  24568
เล่มที่ 366 เลขที่ 18286
5319120055513
5319120055476
เล่มที่ 063 เลขที่ 3110
เลมที่  312 เลขที่  15579
BKM19-32567
เล่มที่ 350 เลขที่  17459
เลขที่  38948
เล่มที่ 204 เลขที่ 10183
ชื่อลูกค้า
คุณทรงพล ผาฤพล
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
คุณ พิมพ์นารา ชยหิรัณยภัทร์
คุณ ณัฐภัทร  อภิสุภาพ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167332492TH
EI347808045TH
EI347808080TH
EI347808059TH/EI347808062TH/ EI347808076TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191206AA01-01
THASS20191206AB01-01
THASS20191206AC01-01
THASS20191206AD01-01
THASS20191206AE01-01
THASS20191206AF01-01
THASS20191206AG01-01
THASS20191206AH01-01
THASS20191206AI01-01
THASS20191206AJ01-01
THASS20191206AK01-01
THASS20191206AL01-01
THASS20191206AM01-01
THASS20191206AN01-01
THASS20191206AO01-01
THASS20191206AP01-01
THASS20191206AQ01-01
THASS20191206AR01-01
THASS20191206AS01-01
THASS20191206AT01-02
THASS20191206AT02-02
THASS20191206AU01-02
THASS20191206AU02-02
THASS20191206AV01-02
THASS20191206AV02-02
THASS20191206AW01-02
THASS20191206AW02-02
THASS20191206AX01-03
THASS20191206AX02-03
THASS20191206AX03-03
THASS20191206AY01-03
THASS20191206AY02-03
THASS20191206AY03-03
THASS20191206AZ01-03
THASS20191206AZ02-03
THASS20191206AZ03-03
THASS20191206BA01-03
THASS20191206BA02-03
THASS20191206BA03-03
THASS20191206BB01-03
THASS20191206BB02-03
THASS20191206BB03-03
THASS20191206BC01-04
THASS20191206BC02-04
THASS20191206BC03-04
THASS20191206BC04-04
THASS20191206BD01-06
THASS20191206BD02-06
THASS20191206BD03-06
THASS20191206BD04-06
THASS20191206BD05-06
THASS20191206BD06-06
THASS20191206BE01-10
THASS20191206BE02-10
THASS20191206BE03-10
THASS20191206BE04-10
THASS20191206BE05-10
THASS20191206BE06-10
THASS20191206BE07-10
THASS20191206BE08-10
THASS20191206BE09-10
THASS20191206BE10-10
THASS20191206BF01-01
THASS20191206BG01-01
THASS20191206BH01-01
THASS20191206BI01-01
THASS20191206BJ01-01
THASS20191206BK01-01
THASS20191206BL01-01
THASS20191206BM01-01
THASS20191206BN01-02
THASS20191206BN02-02
THASS20191206BO01-01
THASS20191206BP01-01
THASS20191206BQ01-01
THASS20191206BR01-01
THASS20191206BS01-01
THASS20191206BT01-01
THASS20191206BU01-03
THASS20191206BU02-03
THASS20191206BU03-03
THASS20191206BV01-03
THASS20191206BV02-03
THASS20191206BV03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019124562777169
5019124562778369
5019124562777369
5019124562778069
5019124562777669
5019124562778469
5019124562777269
5019124562778269
5019124562777569
5019124562778669
5019124562777469
5019124562778169
5019124562777769
5019124562778769
5019124562777969
5019124562778869
5019124562777869
5019124562778569
5019124562778969
5019124562782769
5019124562779869
5019124562783469
5019124562780569
5019124562783869
5019124562781369
5019124562784369
5019124562781969
5019124562785069
5019124562779069
5019124562782569
5019124562779769
5019124562783369
5019124562780469
5019124562784069
5019124562781169
5019124562784669
5019124562781869
5019124562785269
5019124562782969
5019124562779169
5019124562783769
5019124562779969
5019124562784269
5019124562780769
5019124562781469
5019124562784969
5019124562785569
5019124562779269
5019124562780169
5019124562782069
5019124562780969
5019124562781669
5019124562782269
5019124562779369
5019124562783169
5019124562780269
5019124562783669
5019124562780869
5019124562784469
5019124562781569
5019124562784869
5019124562782369
5019124562785469
5019124562779669
5019124562782669
5019124562780369
5019124562783269
5019124562784169
5019124562783969
5019124562784769
5019124562784569
5019124562785369
5019124562785169
5019124562779469
5019124562781069
5019124562780069
5019124562781769
5019124562782469
5019124562780669
5019124562783069
5019124562781269
5019124562783569
5019124562782169
5019124562779569
ผู้รับ
คุณ พิทักษ์ ชื่นวจีธรรม
คุณพิชญ์สุกานต์ ชาติชยวงษ์
คุณสุภารัตน์ สว่างประเสริฐ
JJ B0X
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
คุณ อังคณาพร อ้นทุ่งยั้ง
คุณ พิมพ์นารา ชยหิรัณยภัทร์
สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบท
บริษัท เอทนีก้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณณฤชิต ก่ออ้อ
คุณ ภูริตา  ปิติวุฒิภาส
คุณ กรทอง ชาญณรงค์
คุณ พิทยาภา ภัทรจินดาชัย
คุณพิชญา รอดรัตน์
ร้าน เจน พรายบารมี
บันนี่พะแพง
ร้านสุวรรณลัดดา
บริษัทนิวเทรนพลัส นมช็อกโกแลต
บริษัท ชาเซ่เวิลด์ จำกัด
คุณ พัชรีพร มีแพง
คุณ พัชรีพร มีแพง
คุณ นพรัตน์ /Tayda (Thailand) Company Limited
คุณ นพรัตน์ /Tayda (Thailand) Company Limited
คุณ วโรดม  แปงคำ
คุณ วโรดม  แปงคำ
นายสิงห์ ขรทวีศรี
นายสิงห์ ขรทวีศรี
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ เคน พัฒนกุล
คุณ เคน พัฒนกุล
คุณ เคน พัฒนกุล
คุณ เปมิศา ช่วยปะทิว
คุณ เปมิศา ช่วยปะทิว
คุณ เปมิศา ช่วยปะทิว
คุณวรลัญช์ วงษ์รุ่งอรุณเลิศ
คุณวรลัญช์ วงษ์รุ่งอรุณเลิศ
คุณวรลัญช์ วงษ์รุ่งอรุณเลิศ
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
ร้านลาบเป็ดสมหวัง  คุณ น้อยหน่า
ร้านลาบเป็ดสมหวัง  คุณ น้อยหน่า
ร้านลาบเป็ดสมหวัง  คุณ น้อยหน่า
ร้านลาบเป็ดสมหวัง  คุณ น้อยหน่า
บริษัท เอวีอี ซิสทรอนิกส์ จำกัด
บริษัท เอวีอี ซิสทรอนิกส์ จำกัด
บริษัท เอวีอี ซิสทรอนิกส์ จำกัด
บริษัท เอวีอี ซิสทรอนิกส์ จำกัด
บริษัท เอวีอี ซิสทรอนิกส์ จำกัด
บริษัท เอวีอี ซิสทรอนิกส์ จำกัด
ปันปันปูนปั้น สกลนคร/ คุณกิตติ
ปันปันปูนปั้น สกลนคร/ คุณกิตติ
ปันปันปูนปั้น สกลนคร/ คุณกิตติ
ปันปันปูนปั้น สกลนคร/ คุณกิตติ
ปันปันปูนปั้น สกลนคร/ คุณกิตติ
ปันปันปูนปั้น สกลนคร/ คุณกิตติ
ปันปันปูนปั้น สกลนคร/ คุณกิตติ
ปันปันปูนปั้น สกลนคร/ คุณกิตติ
ปันปันปูนปั้น สกลนคร/ คุณกิตติ
ปันปันปูนปั้น สกลนคร/ คุณกิตติ
คุณ ศตกนกพรหม  จิตงามพงศ์ .
May Amy
คุณพิมพ์พิษา สตรอเบอรี่ (ไร่ผู้พัน สตรอเบอรี่)
คุณ สุชาดา วุฒิวัย
คุณวุฒิชัย ตังสกุล
บริษัท ธนิศา แอ็คเค้าติ้ง จำกัด (คุณอ้อม)
บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณ พีระศักดิ์ อุ่นสากล
คุณเกรียง
คุณเกรียง
คุณ พรรณพิมล บุนนาค
บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด
คุณปรียนันท์
คุณ ศรายุทธ อิ่มเอิบ
คุณ วิจิตรา  กันหาเรียง
คุณ จักรกฤษณ์ /กะรัต จิวเวอรี่
นางเพ็ญศรี  เพ็ญประไพ
นางเพ็ญศรี  เพ็ญประไพ
นางเพ็ญศรี  เพ็ญประไพ
คุณ บี.
คุณ บี.
คุณ บี.