ชื่อลูกค้า
คุณวีรชัย จันทรมาศ
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด/คุณกานติมา บุญเหลือ
คุณปกรณ์ คั้งศิริไพศาล
คุณ ชัยกมล ยะแสง(2)
คุณพิทักษ์  เทพวงค์
ร้านไอเปเปอร์  เชียงราย คุณ ปวิชญา อริยะ
บริษัท สกายไลน์  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
คุณ ภคิน รัตนทรงชัย ร้านชัยนิยม MC
คุณ ปราณี..
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ ร้านหยุดวันอาทิตย์
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณจุฑารัตน์ ภูผาลี (ให้น้องเวฟรับของ)
บจก.โฮมมาร์ทมังกรทอง
ร้านนราแพ็คกิ้ง
บริษัท ธัชชา เทคโนโลยี จำกัด (คุณธิดาภรณ์)
คุณ มาลี พรหมดี
คุณวงศธร  พร้อมเพียง
บริษัท อาตี๋น้อย888 จำกัด
คุณ ฐิติพันธ์  ถีสูงเนิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทอง รังนกไทย
บริษัทื ศรีเต็งกลการ  จำนกัด
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณ มงคล โชติกิตติพงศ์
คุณวิษณุพงษ์ บัวคำภู
คุณ วันจักรี กาสมสัน
ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช เกรียงไกร เสียงกล่อม
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา ขจรศักดิ์ว่องไว
ชื่อบริษัทขนส่ง
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
นราบีแอล ทรานสปอร์ต สาย 4 โทร..02-8130571
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
หจก.สามพี่น้อง เอ็กเพรส พุทธมณฑล สาย 2
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
51585
เล่มที่  363 เลขที่  18144
เล่มที่   363 เลขที่  18145
5319120039384
5319120039780
5319120039353
NT6212040151
เล่มที่  7361 เลขที่  368042
เล่มที่ 7361 เลขที่  368041
เล่มที่ 0780 เลขที่  038986
เล่มที่ 7361 เลขที่ 368043
เลมที่  681 เลขที่  34045
DP1912001125
เล่มที่  573 เลขที่ 28620
เล่มที่  1415 เลขที่  70715
เล่มที่  1415 เลขที่  70714
เล่มที่ 2991 เลขที่  149545
BKAM19-32407
เล่มที่   0219  เลขที่  010941
เล่มที่  493 เลขที่  24606
เล่มที่  10903เลขที่ 48
Ms010462120519
M
MS010462120519
เล่มที่ 114 เลขที่ 5660
เล่มที่  052 เลขที่  2571
DOPK19150470089
ชื่อลูกค้า
คุณ พัชรกันย์ วินิจไพบูลย์
นางสาวกิจจา ปรัชญาโณทัย
คุณกนกวรรณ บุญรอด (อุ๊)
น.ส.จริยา สิทธิพันธ์
คุณ สุมาลี  แสนสิบ
คุณสัมพันธ์  ดวงแก้ว
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167340511TH/PD167340525TH
PD167340468TH
PD167340499TH/PD167340508TH
Pd167340454TH
PD167340437TH/PD167340445TH/
PD167340471TH/PD167340485TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191204AA01-01
THASS20191204AB01-01
THASS20191204AC01-01
THASS20191204AD01-01
THASS20191204AE01-01
THASS20191204AF01-01
THASS20191204AG01-01
THASS20191204AH01-01
THASS20191204AI01-01
THASS20191204AJ01-01
THASS20191204AK01-02
THASS20191204AK02-02
THASS20191204AL01-02
THASS20191204AL02-02
THASS20191204AM01-02
THASS20191204AM02-02
THASS20191204AN01-03
THASS20191204AN02-03
THASS20191204AN03-03
THASS20191204AO01-03
THASS20191204AO02-03
THASS20191204AO03-03
THASS20191204AP01-03
THASS20191204AP02-03
THASS20191204AP03-03
THASS20191204AQ01-03
THASS20191204AQ02-03
THASS20191204AQ03-03
THASS20191204AR01-01
THASS20191204AS01-01
THASS20191204AT01-01
THASS20191204AU01-01
THASS20191204AV01-01
THASS20191204AW01-02
THASS20191204AW02-02
THASS20191204AX01-02
THASS20191204AX02-02
THASS20191204AY01-02
THASS20191204AY02-02
THASS20191204AZ01-03
THASS20191204AZ02-03
THASS20191204AZ03-03
THASS20191204BA01-03
THASS20191204BA02-03
THASS20191204BA03-03
THASS20191204BB01-01
THASS20191204BC01-01
THASS20191204BD01-01
THASS20191204BE01-02
THASS20191204BE02-02
THASS20191204BF01-03
THASS20191204BF02-03
THASS20191204BF03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019124545876849
5019124545877849
5019124545876949
5019124545877749
5019124545877349
5019124545878049
5019124545877249
5019124545878249
5019124545877949
5019124545877049
5019124545878849
5019124545877449
5019124545878349
5019124545877149
5019124545878149
5019124545877549
5019124545879049
5019124545878549
5019124545878449
5019124545877649
5019124545878649
5019124545880649
5019124545879349
5019124545880949
5019124545879649
5019124545881249
5019124545880049
5019124545881449
5019124545880349
5019124545881849
5019124545880749
5019124545878749
5019124545881049
5019124545879249
5019124545881349
5019124545879749
5019124545881649
5019124545880149
5019124545880449
5019124545879149
5019124545882049
5019124545879549
5019124545880849
5019124545881149
5019124545879949
5019124545881549
5019124545880249
5019124545881749
5019124545880549
5019124545881949
5019124545878949
5019124545879449
5019124545879849
ผู้รับ
คุณวิศวะ มูลปาก
Heng Keong Lu
บริษัท อเบาท์ มีเดีย จำกัด
คุณ กนกวรรณ วสุธนะเลิศ
คุณ ธนวิน ลิ้มทรัพย์เจริญ
คุณ อุทุมมา คชาทอง
คุณ นิจิรา  เอสุจินต์
คุณ นิตยา พุ่มพฤกษ์
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
คุณสุพัตรา กรมขุนทด บริษัท ทีไอจีเอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียร์เควก..
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียร์เควก..
คุณศิณัฏฐินี ดุละลัมพะ
คุณศิณัฏฐินี ดุละลัมพะ
บริษัท ลัคกี้ 7 ฟูดส์ จำกัด
บริษัท ลัคกี้ 7 ฟูดส์ จำกัด
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณปวิตรา ไพรสันต์
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
Kittipat Kuemkhunthod
Kittipat Kuemkhunthod
Kittipat Kuemkhunthod
คุณพงษ์วิภา ทับทองหลาง
คุณพงษ์วิภา ทับทองหลาง
คุณพงษ์วิภา ทับทองหลาง
คุณ จีรญาภ จัง
น.ส.จริยา สิทธิพันธ์
ร้านตามฝันโฟโต้
คุณ สุพล
คุณกัมพล มะลิพรม
Ms.Phoudthasis Daosisavanh
Ms.Phoudthasis Daosisavanh
บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด
บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บจก.คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์
บจก.คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์
บจก.คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์
คุณวีระชน โคตรชา
คุณสนิศา สถิรัตน์
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
คุณกรองขวัญ  ไชยโคตร
คุณกรองขวัญ  ไชยโคตร
คุณกรองขวัญ  ไชยโคตร