ชื่อลูกค้า
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี)จำกัด
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
สำนักงาน วัชร ฟิวชั่น บริษัท วัชร ฟิวชั่น จำกัด
ร้าน Todaygoods (คุณอาภรณ์ มาโนช)
คุณ ธนิตา  ธงสิบเจ็ด
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณยงยุทธ  ทนงธนะสิทธิ์
ร้านเรือจ้าง
คุณวรัญญา เลไทสงค์
 Baby&Todd  ส่งที่บ้านค่ะ
ร้านวังเกษตร / คุณ วรรณา พินิจไพฑูรย์ ด่วนมาก
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ยงเส็ง ขนส่ง สาย 2  ติดกำแพงทางออกศูนย์ขนส่ง 1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 358 เลขที่ 17858
5319120003514
5319120003514
5319120003552
NT6212020214
NT6212020062
เล่มที่ 517 เลขที่ 25827
เล่มที่ 7878  เลขที่  393870
เล่มที่ 1417  เลขที่  70848
เล่มที่ 0217  เลขที่ 010841
เลขที่ 43002
เล่มที่ 060 เลขที่ 2955
เล่มที่ 222  เลขที่ 11078
ชื่อลูกค้า
คุณจิราภรณ์ โครตไกรสร
คุณฐิภาพรรณ พวงเงิน
คุณ ณชาณา แสนภิบาล
คุณ สุภาพร ประสานสงฆ์ / กรุณาจัดส่งสินค้าถึงที่บ้านด้วยนะค่ะ
บริษัท ที เอ็ม เค (ประเทศไทย) จำกัด
คุณมสาร วสุนธรา
คุณ กรวรรณ เสถียรวารี
คุณรัตน์สิกา พงษ์ไทย
คุณอาภาวี ศรีสมบัติ บริษัท ซีเอ็มซี เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
คุณยรรยง เรืองฤทธิ์
คุณ วัชรวิทย์ สกุลสามารถ
คุณชนากานต์ ชัยรัตน์
คุณ  วรพงษ์  รัตนกำจรโรจน์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167331885TH
EI347800625TH
EI347800611TH
PD167331894TH/PD167331903TH
PD167331832TH/PD167331846TH
PD167331850TH
PD167331877TH
PD167331965TH
PD167331917TH
PD167331863TH
PD167331948TH/PD167331951TH
PD167331925TH/PD167331934TH
PD167331829TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191202AA01-01
THASS20191202AB01-01
THASS20191202AC01-01
THASS20191202AD01-01
THASS20191202AE01-01
THASS20191202AF01-01
THASS20191202AG01-01
THASS20191202AH01-01
THASS20191202AI01-01
THASS20191202AJ01-05
THASS20191202AJ02-05
THASS20191202AJ03-05
THASS20191202AJ04-05
THASS20191202AJ05-05
THASS20191202AK01-03
THASS20191202AK02-03
THASS20191202AK03-03
THASS20191202AL01-01
THASS20191202AM01-01
THASS20191202AN01-01
THASS20191202AO01-02
THASS20191202AO02-02
THASS20191202AP01-04
THASS20191202AP02-04
THASS20191202AP03-04
THASS20191202AP04-04
THASS20191202AQ01-02
THASS20191202AQ02-02
THASS20191202AR01-01
THASS20191202AS01-01
THASS20191202AT01-01
THASS20191202AU01-01
THASS20191202AV01-01
THASS20191202AW01-01
THASS20191202AX01-01
THASS20191202AY01-01
THASS20191202AZ01-01
THASS20191202BA01-01
THASS20191202BB01-01
THASS20191202BC01-01
THASS20191202BD01-01
THASS20191202BE01-01
THASS20191202BF01-02
THASS20191202BF02-02
THASS20191202BG01-02
THASS20191202BG02-02
THASS20191202BH01-02
THASS20191202BH02-02
THASS20191202BI01-02
THASS20191202BI02-02
THASS20191202BJ01-03
THASS20191202BJ02-03
THASS20191202BJ03-03
THASS20191202BK01-06
THASS20191202BK02-06
THASS20191202BK03-06
THASS20191202BK04-06
THASS20191202BK05-06
THASS20191202BK06-06
THASS20191202BL01-01
THASS20191202BM01-01
THASS20191202BN01-01
THASS20191202BO01-01
THASS20191202BP01-02
THASS20191202BP02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019124526120029
5019124526120129
5019124526120229
5019124526120729
5019124526120329
5019124526121129
5019124526120429
5019124526120829
5019124526120529
5019124526121229
5019124526120629
5019124526121629
5019124526121029
5019124526120929
5019124526121729
5019124526121329
5019124526121929
5019124526121429
5019124526122129
5019124526121529
5019124526122429
5019124526122329
5019124526123329
5019124526121829
5019124526122629
5019124526123129
5019124526122029
5019124526122229
5019124526122829
5019124526123029
5019124526125529
5019124526123829
5019124526125929
5019124526124729
5019124526126129
5019124526123429
5019124526122529
5019124526122729
5019124526123229
5019124526124029
5019124526122929
5019124526123729
5019124526123529
5019124526124129
5019124526124929
5019124526123629
5019124526123929
5019124526124629
5019124526124229
5019124526125229
5019124526124329
5019124526124829
5019124526124429
5019124526124529
5019124526125429
5019124526125129
5019124526125029
5019124526125629
5019124526125829
5019124526125729
5019124526126329
5019124526126029
5019124526126229
5019124526126429
5019124526125329
ผู้รับ
บริษัท เอส เอ เจ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ทิพา หาสาสน์ศรี
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
คุณ สุพิชญา ศุภวีระกุล
บริษัท อินโนเวทีฟ คอสเมทอลโลจี จำกัด
บริษัท กระบี่อันดามัน รีทรีท จำกัด
คุณ กัญญารัตน์  ติปัญโญ
คุณ ศลิษฏภรณ์ ฐานุชัยพัฒน์
คุณแอ้
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณภูเบศ
คุณภูเบศ
คุณภูเบศ
คุณณัฐภูมิ เรือนคำ
คุณ เกริกฤทธิ์. บุญโพธิ์.
คุณนันท์นภัส  ปราบพาล
ร้านกาแฟดอยแม่สลอง / คุณ เอกรัฐ
ร้านกาแฟดอยแม่สลอง / คุณ เอกรัฐ
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณบาตร
คุณบาตร
วริศรา พลซา
คุณ นิชาภา  กฤตมโนรถ
คุณชติกาญจน์  แซ่ลิ้ม
คุณ ณัฐวดี ทัศโนทัย
คุณ ฐิติรัตน์  แก้วโต
คุณ พงษ์ดนัย แสนพยุง
คุณ เชาว์วรรธน์ สุขหร่อง
นาย ฮิบบัน นะดารนิง
บจก.สกินคอสเมติก
คุณ กรทอง ชาญณรงค์
Tassucha
นายเอกชัย โพร้งเกร็ด
คุณธนชาติ ชุณหโภควาณิช บริษัท สัมมากร
คุณ กระต่าย
คุณ วัชราภรณ์  อินเกตุ
คุณ วัชราภรณ์  อินเกตุ
บริษัท สำนักงานบัญชี แอ็กเทค แอ็ดวานซ์ จำกัด
บริษัท สำนักงานบัญชี แอ็กเทค แอ็ดวานซ์ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณ สุพิชฌาย์  สุริยันต์
คุณ สุพิชฌาย์  สุริยันต์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
ร้านกุ้งนางช็อป (กุ้งนาง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร / คุณ กนกพร
คุณ ฐิติญารัตน์  เพ็งสมบูรณ์
หจก ภัคชา
คุณทรงยศ อัศวชินเทพกุล
คุณทรงยศ อัศวชินเทพกุล