ชื่อลูกค้า
คุณทิพวรรณ  หลีล้วน
ร้าน 97 สแตนเลส (คุณทรงพล)
ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์
คุณอาทิตย์ บัวโพ
คุณ ศิวัช งามวัฒนาวงษ์
คุณ เนตรชนก  วงศ์บุญฑริก
คุณชนรรค์ อาจองค์
ณฐาแพคเกจจิ้ง (คุณ ณฐาภพ เขนย )
คุณชริตา บุตรหลวง /โรงงานผลิตสบู่ชริตา
บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ อำพล  กุดั่น
บริษัท พี.ที.อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
คุณช่อฉัตร  โชติชาครพันธุ์
บริษัท ควอด ทเวนตี้ทู จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
ร้าน มงคลกิจ แมชชีนเนอรี่
คุณนพพล ตรีโรจน์พร
คุณ สุทธิพันธ์ อิทธิสัจจะกุล ร้านต๋อยดีไซน์
ร้านเจริญศรี คุณอำนวยศรี ประสานพันธ์
สุวรรณมาลา
บริษัท ไร่เพื่อนคุณ จำกัด
บริษัท Yaya Skincare Thailand
ร้าน นราของฝาก
ร้านผดุงศิลป์ นครปฐม (สามแยกลาดปลาเค้า)  อัษฎาวุธ รุ่งโรจน์ปฐมพร
บริษัท  ทีเอส แอนด์ ที ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด
คุณคะนึงนิจ  สมัครเขตการณ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
จัดส่งให้ลูกค้า
ด่วนสตึก ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา 080-6203058
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  257  เลขที่  12846
3046
3047
เล่มที่  355  เลขที่  17750
5319110404819
5319110404734
5319110404635
5319110404789
5319110404864
5319110404666
5319110404697
NT6211300081
NT621130082
NT6211300083
NT6211300084
NT6211300210
เล่มที่ 277 เลขที่  13805
เล่มที่  1417  เลขที่  70811
เล่มที่ 303  เลขที่ 15137
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  045 เลขที่  2245
เล่มที่  318  เลขที่  15880
เล่มที่ 318  เลขที่  15881
เล่มที่  138 เลขที่ 6873
B0119045026
เล่มที่   428  เลขที่  21390
ชื่อลูกค้า
หสม.รัตนผล
สุมาลี วิชิตปรีชานันท์
คุณเฟริส
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115779188TH
EI115779165TH/EI11579174TH
PD167340114TH/PD167340128TH