ชื่อลูกค้า
ร้านคิดส์แลนด์ /คุณสว่างพงศ์ เจนวัฒนะมงคล
คุณ ชาญชัย วัฒนวิเชียร
คุณวิวัฒน์ พิพัฒน์ตันติบวร
คุณ กันตคุณ สรรพกิจ
ร้านตักศิลาเทเลคอม
คุณศรวณีย์ ศิริจรรยากุล
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด วันเสาร์บริษัทปิดนะค่ะ
ซันซัน (ไอที)
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์
คุณ กระเช้า พัสดุโรงพยาบาล
ชื่อบริษัทขนส่ง
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
ตั้งง่วนหลี ขนส่ง อยู่สุดถนนพุทธมณฑล สาย 3 เบอร์ 02-4413022
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR 02-88874585
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  114 เลขที่  5651
531911037545
5319110375584
5319110375546
5319110375621
NT6211280051
NT6211280054
NT6211280052
NT6211280053
เล่มที่  450 เลขที่  22500
เลขที่  10056
เลขที่  123  เลขที่ 11
เล่มที่  285 เลขที่  14203
ชื่อลูกค้า
คุณ ณัฐชยา  นิธิรัตนกุล
คุณสมพล จันเกษม
คุณ บุญทวี คงดำ
บริษัท  บางกอก ออโต้กลาส จำกัด
ร้านนิวชอป
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115783885TH
PD167331497TH
PD167331506TH
PD167331483TH
PD167331537TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191128AA01-01
THASS20191128AB01-01
THASS20191128AC01-01
THASS20191128AD01-01
THASS20191128AE01-01
THASS20191128AF01-01
THASS20191128AG01-01
THASS20191128AH01-01
THASS20191128AI01-01
THASS20191128AJ01-01
THASS20191128AK01-01
THASS20191128AL01-01
THASS20191128AM01-01
THASS20191128AN01-01
THASS20191128AO01-01
THASS20191128AP01-01
THASS20191128AQ01-01
THASS20191128AR01-01
THASS20191128AS01-01
THASS20191128AT01-01
THASS20191128AU01-01
THASS20191128AV01-02
THASS20191128AV02-02
THASS20191128AW01-02
THASS20191128AW02-02
THASS20191128AX01-05
THASS20191128AX02-05
THASS20191128AX03-05
THASS20191128AX04-05
THASS20191128AX05-05
THASS20191128AY01-06
THASS20191128AY02-06
THASS20191128AY03-06
THASS20191128AY04-06
THASS20191128AY05-06
THASS20191128AY06-06
THASS20191128AZ01-10
THASS20191128AZ02-10
THASS20191128AZ03-10
THASS20191128AZ04-10
THASS20191128AZ05-10
THASS20191128AZ06-10
THASS20191128AZ07-10
THASS20191128AZ08-10
THASS20191128AZ09-10
THASS20191128AZ10-10
THASS20191128BA01-04
THASS20191128BA02-04
THASS20191128BA03-04
THASS20191128BA04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219114493979789
5219114493980589
5219114493979589
5219114493980489
5219114493979989
5219114493980789
5219114493980089
5219114493980989
5219114493979689
5219114493980689
5219114493979889
5219114493980889
5219114493980389
5219114493981289
5219114493980289
5219114493981189
5219114493980189
5219114493981089
5219114493982889
5219114493981389
5219114493983189
5219114493981689
5219114493983489
5219114493981989
5219114493983789
5219114493982289
5219114493983989
5219114493982589
5219114493982989
5219114493981589
5219114493983289
5219114493981789
5219114493983589
5219114493983889
5219114493984089
5219114493981489
5219114493982089
5219114493982389
5219114493982689
5219114493981889
5219114493982789
5219114493983089
5219114493982189
5219114493983389
5219114493982489
5219114493983689
5219114494392589
5219114494392789
5219114494392689
5219114494392889
ผู้รับ
บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
คุณสาวิตรี สอนนุชาติ
โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง (สาขา0002)
คุณ พีรยา โต๊ะหลงหมาด
คุณเนาวรัตน์ คำบุญเรือง
นภัสศึกษา
คุณ อาวุธ อักษรนิตย์
คุณ ปาริชาต ชัยชนะ
คุณศศิธร ศรีทิม
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
คุณฐิติพร กิจกทรัพยไพบูลย์
คุณพิมพ์มาดา โยธี
คุณสาธิต  ประเสริฐมรรค *บริษัท ท่าทองรังนก จำกัด*
บริษัท ชินเยอิ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ทิชา แย้มคร้าม
คุณธัญญารัตน์  สังข์ศิริ
คุณเยาวเรจ สุทธิศักดิ์
คุณกัลยา แสงธีรกิจ
ร้านปริ๊นช็อป (บ้านอำเภอ)
คุณกฤษติน นันทราช
คุณทริกา จันปะระ
คุณนวลหทัย นาคสด
คุณนวลหทัย นาคสด
คุณ วศิน
คุณ วศิน
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ สิทธิชัย คงแก้ว
คุณ สิทธิชัย คงแก้ว
คุณ สิทธิชัย คงแก้ว
คุณ สิทธิชัย คงแก้ว
คุณ สิทธิชัย คงแก้ว
คุณ สิทธิชัย คงแก้ว
คุณ สิทธิชัย คงแก้ว
คุณ สิทธิชัย คงแก้ว
คุณ สิทธิชัย คงแก้ว
คุณ สิทธิชัย คงแก้ว
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น