ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191127AA01-01
THASS20191127AB01-01
THASS20191127AC01-01
THASS20191127AD01-01
THASS20191127AE01-01
THASS20191127AF01-01
THASS20191127AG01-01
THASS20191127AH01-01
THASS20191127AI01-01
THASS20191127AJ01-01
THASS20191127AK01-01
THASS20191127AL01-01
THASS20191127AM01-01
THASS20191127AN01-02
THASS20191127AN02-02
THASS20191127AO01-03
THASS20191127AO02-03
THASS20191127AO03-03
THASS20191127AP01-03
THASS20191127AP02-03
THASS20191127AP03-03
THASS20191127AQ01-03
THASS20191127AQ02-03
THASS20191127AQ03-03
THASS20191127AR01-03
THASS20191127AR02-03
THASS20191127AR03-03
THASS20191127AS01-04
THASS20191127AS02-04
THASS20191127AS03-04
THASS20191127AS04-04
THASS20191127AT01-04
THASS20191127AT02-04
THASS20191127AT03-04
THASS20191127AT04-04
THASS20191127AU01-06
THASS20191127AU02-06
THASS20191127AU03-06
THASS20191127AU04-06
THASS20191127AU05-06
THASS20191127AU06-06
THASS20191127AV01-07
THASS20191127AV02-07
THASS20191127AV03-07
THASS20191127AV04-07
THASS20191127AV05-07
THASS20191127AV06-07
THASS20191127AV07-07
THASS20191127AW01-09
THASS20191127AW02-09
THASS20191127AW03-09
THASS20191127AW04-09
THASS20191127AW05-09
THASS20191127AW06-09
THASS20191127AW07-09
THASS20191127AW08-09
THASS20191127AW09-09
THASS20191127AX01-01
THASS20191127AY01-01
THASS20191127AZ01-01
THASS20191127BA01-01
THASS20191127BB01-02
THASS20191127BB02-02
THASS20191127BC01-04
THASS20191127BC02-04
THASS20191127BC03-04
THASS20191127BC04-04
THASS20191127BD01-06
THASS20191127BD02-06
THASS20191127BD03-06
THASS20191127BD04-06
THASS20191127BD05-06
THASS20191127BD06-06
THASS20191127BE01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219114486479779
5219114486480679
5219114486479879
5219114486480579
5219114486479979
5219114486480879
5219114486480079
5219114486480979
5219114486480179
5219114486481279
5219114486480279
5219114486481079
5219114486480379
5219114486480479
5219114486480779
5219114486481179
5219114486481379
5219114486481479
5219114486481679
5219114486482079
5219114486485179
5219114486482979
5219114486485679
5219114486483979
5219114486485879
5219114486484579
5219114486486279
5219114486481579
5219114486482279
5219114486486679
5219114486483179
5219114486485279
5219114486485779
5219114486486179
5219114486484079
5219114486486379
5219114486484679
5219114486486779
5219114486481779
5219114486482579
5219114486484179
5219114486484779
5219114486483379
5219114486485379
5219114486481879
5219114486486079
5219114486482779
5219114486486579
5219114486483679
5219114486486979
5219114486484279
5219114486487079
5219114486484879
5219114486484479
5219114486482179
5219114486485079
5219114486485579
5219114486483079
5219114486483779
5219114486481979
5219114486482879
5219114486482479
5219114486483279
5219114486482679
5219114486483579
5219114486482379
5219114486483479
5219114486483879
5219114486485979
5219114486484379
5219114486486479
5219114486484979
5219114486486879
5219114486485479
ผู้รับ
คุณ อารียา วรนุชกุล
คุณ นิรันดร์ บุญทา
คุณฉัตร์รวี มงคลรังสิวัชร์
คุณ กนกวรรณ วงค์น่าน
คุณอภิระมณ พุ่มเพ็ชรล้วน
Piroon Lertnapavilai
ร้านกุ้งนางช็อป (กุ้งนาง)
หจก.ภูคาคชรัตน์
ร้านควิกเซอร์วิส
ร้านอิสรา แพรษา
คุณตรียศ วงศ์ไตรทิพย์
คุณนิพนธ์  โรจนบุรานนท์
คุณ ทิวาภรณ์  ศรียาบ
คุณ อรวรรณ โอภาสเสถียร
คุณ อรวรรณ โอภาสเสถียร
บริษัท โซล ยัง คอสเมติก จำกัด
บริษัท โซล ยัง คอสเมติก จำกัด
บริษัท โซล ยัง คอสเมติก จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
คุณ อาทิตยา รัตนาพล
คุณ อาทิตยา รัตนาพล
คุณ อาทิตยา รัตนาพล
บริษัท นิวเจนซิก จำกัด
บริษัท นิวเจนซิก จำกัด
บริษัท นิวเจนซิก จำกัด
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด
บริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด
บริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด
บริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด
บริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด
บริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด
บริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด
ร้าน วิคตอรี่ เบเกอรี่(คุณตั๋น)
ร้าน วิคตอรี่ เบเกอรี่(คุณตั๋น)
ร้าน วิคตอรี่ เบเกอรี่(คุณตั๋น)
ร้าน วิคตอรี่ เบเกอรี่(คุณตั๋น)
ร้าน วิคตอรี่ เบเกอรี่(คุณตั๋น)
ร้าน วิคตอรี่ เบเกอรี่(คุณตั๋น)
ร้าน วิคตอรี่ เบเกอรี่(คุณตั๋น)
ร้าน วิคตอรี่ เบเกอรี่(คุณตั๋น)
ร้าน วิคตอรี่ เบเกอรี่(คุณตั๋น)
คุณ กิตติพงษ์ วามนตรี
คุณปนัดดา เปียระบุตร
คุณ พรชัย คำภาตัน
คุณ สนธยา ธัมวงค์
ศูนย์สุขภาพกระนวน (เทียนถึง)
ศูนย์สุขภาพกระนวน (เทียนถึง)
บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด
บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด
บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด
บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ประภาวรินทร์ อู่ตะเภา
ชื่อลูกค้า
คุณ ศิริพร คุณ วิฑูรย์  มรกตจินดา
ร้านกิจรุ่งเรืองเกษตร
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
หจก.เซนส์ทิส
คุณ เกรียงศักดิ์ คำบัว(ลงสาขาท่าลี้ เชียงใหม่)
หจก.นานาเบบี้
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด ***รบกวนโทรแจ้งก่อนส่งนะค่ะ***
คุณ กนกพร เรือนรื่น
บริษัท ไทยทีเซนส์ จำกัด
คุณ อภิชาต  จันทคต
บริษัท กู๊ดมีเดีย เทคโนโลยี ซัคเซส จำกัด
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด.
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี ร้านกระเป๋าแบรนด์แท้ จัดส่งสินค้าให้ที่ร้านด้วยค่ะ
บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ฟาร์มสมุนไพรไทยแลนด์อุดรธานี
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
บริษัท แมน อินเตอร์ทรานส์ จำกัด สาย 3 ซอย  18/4 โทร 087-5897878 ศูนย์ขนแก่น 062-9724442
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ส่ง อุดรชัยธนาสินเจริญ จำกัด (อุดรเอ็กซ์เพรส)086-4653478-9
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่  3007
5319110358419
5319110358327
5319110358341
5319110358358
5319110358389
NT6211270053
NT6211270052
NT6211270054
เลมที่ 34 เลขที่  1661
เล่มที่  302 เลขที่  15054
เล่มที่  0862 เลขที่  43078
เล่มที่  049 เลขที่  2425
เลขที่ 4121
เล่มที่  135 เลขที่  6750
เลขที่  1066 เลขที่  32
เลขที่  36772
เลมที่  0204  เลขที่   38
ชื่อลูกค้า
พชร รุ่งโรจน์วิทยกุล
คุณ นุชจรีย์ รูปเล็ก
คุณกาญจนา กลิ่นรัตน์ (พลอย)
บริษัท บูทรูม จำกัด (ธาริณี เกิดวิบูลย์เวช )
คุณ ณัฐภัทร  อภิสุภาพ
บริษัท ไอดูเอส จำกัด
ซินหลีฮง
นางสาวจันจิรา สุ่มแก้ว
คุณพชรพงศ์ ประภาวัต
นายศุภโชค บุญอำนวย
คุณจริฐา จันประเทศ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115775265TH
EI115775257TH
EI115775274TH/EI115775288TH
PD167329649TH/PD167329652TH
EI115775212TH/EI115775226TH
EI115775243TH
PD167329666TH/PD167329670THPD167329683TH PD167329697TH/PD167329706TH/D167329710TH
PD167329737TH
PD167329621TH/PD167329635TH
PD167329723TH
EI115775230TH