ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191007AA01-01
THASS20191007AB01-01
THASS20191007AC01-01
THASS20191007AD01-01
THASS20191007AE01-01
THASS20191007AF01-01
THASS20191007AG01-01
THASS20191007AH01-01
THASS20191007AI01-01
THASS20191007AJ01-01
THASS20191007AK01-02
THASS20191007AK02-02
THASS20191007AL01-04
THASS20191007AL02-04
THASS20191007AL03-04
THASS20191007AL04-04
THASS20191007AM01-05
THASS20191007AM02-05
THASS20191007AM03-05
THASS20191007AM04-05
THASS20191007AM05-05
THASS20191007AN01-05
THASS20191007AN02-05
THASS20191007AN03-05
THASS20191007AN04-05
THASS20191007AN05-05
THASS20191007AO01-01
THASS20191007AP01-02
THASS20191007AP02-02
THASS20191007AQ01-07
THASS20191007AQ02-07
THASS20191007AQ03-07
THASS20191007AQ04-07
THASS20191007AQ05-07
THASS20191007AQ06-07
THASS20191007AQ07-07
THASS20191007AR01-01
THASS20191007AS01-01
THASS20191007AT01-01
THASS20191007AU01-01
THASS20191007AV01-01
THASS20191007AW01-01
THASS20191007AX01-01
THASS20191007AY01-01
THASS20191007AZ01-01
THASS20191007BA01-01
THASS20191007BB01-02
THASS20191007BB02-02
THASS20191007BC01-02
THASS20191007BC02-02
THASS20191007BD01-03
THASS20191007BD02-03
THASS20191007BD03-03
THASS20191007BE01-05
THASS20191007BE02-05
THASS20191007BE03-05
THASS20191007BE04-05
THASS20191007BE05-05
THASS20191007BF01-01
THASS20191007BG01-01
THASS20191007BH01-01
THASS20191007BI01-01
THASS20191007BJ01-01
THASS20191007BK01-01
THASS20191007BL01-01
THASS20191007BM01-01
THASS20191007BN01-01
THASS20191007BO01-02
THASS20191007BO02-02
THASS20191007BP01-02
THASS20191007BP02-02
THASS20191007BQ01-01
THASS20191007BR01-01
THASS20191007BS01-02
THASS20191007BS02-02
THASS20191007BT01-02
THASS20191007BT02-02
THASS20191007BU01-03
THASS20191007BU02-03
THASS20191007BU03-03
THASS20191007BV01-03
THASS20191007BV02-03
THASS20191007BV03-03
THASS20191007BW01-05
THASS20191007BW02-05
THASS20191007BW03-05
THASS20191007BW04-05
THASS20191007BW05-05
THASS20191007BX01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019104123242679
5019104123243579
5019104123243879
5019104123242879
5019104123243679
5019104123242779
5019104123244579
5019104123242979
5019104123244179
5019104123243979
5019104123243279
5019104123244979
5019104123244279
5019104123243179
5019104123244779
5019104123243079
5019104123244379
5019104123243379
5019104123244079
5019104123243479
5019104123243779
5019104123244479
5019104123248879
5019104123245579
5019104123249679
5019104123246479
5019104123250379
5019104123247379
5019104123251079
5019104123248079
5019104123251779
5019104123244679
5019104123248679
5019104123245279
5019104123249579
5019104123246179
5019104123249979
5019104123247279
5019104123250679
5019104123247979
5019104123251479
5019104123244879
5019104123249179
5019104123245679
5019104123249779
5019104123246979
5019104123250579
5019104123247479
5019104123251279
5019104123248179
5019104123251879
5019104123245179
5019104123249479
5019104123246279
5019104123250079
5019104123247179
5019104123250779
5019104123247879
5019104123251379
5019104123248779
5019104123252079
5019104123245479
5019104123249379
5019104123245979
5019104123250279
5019104123246679
5019104123250879
5019104123247579
5019104123251679
5019104123248579
5019104123252279
5019104123247679
5019104123245379
5019104123248479
5019104123246079
5019104123249279
5019104123246579
5019104123251579
5019104123250179
5019104123252179
5019104123250979
5019104123245779
5019104123249079
5019104123246879
5019104123249879
5019104123247779
5019104123250479
5019104123248379
5019104123251179
ผู้รับ
คุณวสันต์ ล้ำเลิศพงศ์พนา
คุณส้ม
คุณ ศุภศันส์
บริษัท ซิสทาโน่ จำกัด
คุณ ชัชฎาพร ศิริ
คุณ จักรกฤษณ์
บริษัท ทุเรียนฟรีสดราย จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
คุณ อัญมณี  ตันเบ็ญจางค์
Dao pimmavong
คุณ นุสรา  บุญใจ
คุณ นุสรา  บุญใจ
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
คุณ วรายุทธ์ อภิสุภาพ
คุณ เจียมจิตร  จันทร
คุณ เจียมจิตร  จันทร
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
บริษัท แพพที (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ รวิภา ทองตุ้ม
คุณ ทวิช สรสิทธิ
คุณ ภาวิชญ์ตรี กังวาฬเดช
คุณ อารยา ก่อสูงศักดิ์
บริษัท เพิ่มอนันต์ แฟคทอรี่ จำกัด
คุณ ณัฐกานต์ เวียงแก้ว
คุณพลอย-คุณอาม
คุณติรกานต์ นานิล
ร้าน เปเปอร์บ๊อกซ์
บริษัท อีสาน3ดี จำกัด /คุณ อมรเทพ สอนศิลพงศ์
บริษัท อีสาน3ดี จำกัด /คุณ อมรเทพ สอนศิลพงศ์
คุณ ธีระพงษ์ จำนงค์
คุณ ธีระพงษ์ จำนงค์
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณ พรชนก วิศิษฏ์ศิลป์
ครูโชติกา พร้อมฉัตร
คุณ ชลสิทธิ์ วงศ์พรชัย
ร้านโทรศัพท์เอส วี โฟน คุณ กมลลักษณ์ บุญเรือง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
คุณ กฤษตฌาพนธ์ ศิริภัทรธณาณุกูล
คุณ กิติธัช ปรุงเกียรติ
คุณวรรณี กิจบำรุง
คุณสายัญ โมลาดุก
คุณ ชลธิรศน์ วังใจ
คุณ ชลธิรศน์ วังใจ
คุณ เชาว์วรรธน์ สุขหร่อง
คุณ เชาว์วรรธน์ สุขหร่อง
Ploypailin Kinra
คุณณัฐภูมิ เรือนคำ
คุณชนาพร
คุณชนาพร
คุณ พุทธิดา กอสิริขจร
คุณ พุทธิดา กอสิริขจร
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
คุณ ธิดาพร นวกุล
คุณ ธิดาพร นวกุล
คุณ ธิดาพร นวกุล
บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณอีนดา​ แวดาลอ
ชื่อลูกค้า 
คุณ พิมพ์ชนก กัลป์ยาพิเชฏฐ์
คุณนิศาชล จึงคงอนันต์ (ฝ้าย)
Piyorot Condo regent home bangson
คุณ พงศ์พิชญ์ พิณสาย
คุณณัฐภูมิ เรือนคำ
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง ส่งสินค้าก่อนวันพฤหัสบดีค่ะ
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
คุณ พัชรียา มีชูชีพ
คุณ ธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
ร้านพะเยาเครื่องเขียน
คุณมนันยา สุรินทร์คำ   ร้าน หมูสีชมพู
โรงงานตลับพระ/ คุณ วิศรุต ฉั่วมณี
คุณ พุฒิภัทร  ใจอินผล
คุณศิราพร เสาเอี่ยม
คุณ สุพิชฌาย์ ขันทอง
บริษัท ฟีนิกซ์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
End Source
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์ปูนขาว จำกัด
คุณ มาลี พรหมดี
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล (อยู่ตรงข้ามร้าน แอดไวน์ ค่ะ)
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท วาวาแพค จำกัด/ (สินค้าถึงปลายทางแล้วกรุณาโทรแจ้งลูกค้าด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ)
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
คุณ ปณัยกร  เหลืองนฤทัย
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
คุณ กฤษดา ศรีปัญญา
ร้านทองสุดใจ  คุณต้องชนะ. กิจจาเกษมกุล
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
อาทิตเจริญ สาย4
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1  .081-4242245
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115616658TH
EI115616692TH/EI115616701TH
EI11561664TH
EI115616661TH
EI115616627TH/EI115616635TH
เล่มที่ 141 เลขที่ 7028
เล่มที่ 331 เลขที่ 16520
เล่มที่ 239 เลขที่ 11948
เล่มที่ 239 เลขที่ 11947
5319100090008
5319100089873
5319100089965
5319100089927
5319100089828
จัดส่งเรียบร้อย
NT6210080109
NT6210080110
NT6210080108
เล่มที่ 396 เลขที่ 19779
เล่มที่ 265 เลขที่ 13201
เล่มที่ 1571 เลขที่ 78508
เล่มที่ 2743 เลขที่ 137109
เล่มที่ 106 เลขที่ 05270
เล่มที่ 0295 เลขที่ 014723
เล่มที่ 995 เลขที่ 49713
เล่มที่ 928 เลขที่ 46396
เลขที่บิล 2280
B0119116471
เลขที่ 29761
เล่มที่ 137 เลขที่ 6823