ชื่อลูกค้า
คุณนิศาชล จึงคงอนันต์ (ฝ้าย)
บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด
คุณ นุสรา  บุญใจ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115614263TH
PD167325315TH / PD167325324TH