ชื่อลูกค้า
Nomura Real Estate Development Co., Ltd
คุณ วริศรา
คุณ วิภานี ภัคฆนวันต์
คุณปิยะมาศ  หว่างคำภา
คุณวินัดสา  พันทะวง JRCS (ลีต่า ลีต่า ไชยะเสน)
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115551033TH
EI115551081TH
EI115551047TH
EI115551078TH
EI115551055TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190914AA01-01
THASS20190914AB01-01
THASS20190914AC01-01
THASS20190914AD01-01
THASS20190914AE01-01
THASS20190914AF01-01
THASS20190914AG01-01
THASS20190914AH01-01
THASS20190914AI01-01
THASS20190914AJ01-01
THASS20190914AK01-01
THASS20190914AL01-01
THASS20190914AM01-01
THASS20190914AN01-02
THASS20190914AN02-02
THASS20190914AO01-02
THASS20190914AO02-02
THASS20190914AP01-02
THASS20190914AP02-02
THASS20190914AQ01-02
THASS20190914AQ02-02
THASS20190914AR01-03
THASS20190914AR02-03
THASS20190914AR03-03
THASS20190914AS01-03
THASS20190914AS02-03
THASS20190914AS03-03
THASS20190914AT01-03
THASS20190914AT02-03
THASS20190914AT03-03
THASS20190914AU01-04
THASS20190914AU02-04
THASS20190914AU03-04
THASS20190914AU04-04
THASS20190914AV01-04
THASS20190914AV02-04
THASS20190914AV03-04
THASS20190914AV04-04
THASS20190914AW01-05
THASS20190914AW02-05
THASS20190914AW03-05
THASS20190914AW04-05
THASS20190914AW05-05
THASS20190914AX01-06
THASS20190914AX02-06
THASS20190914AX03-06
THASS20190914AX04-06
THASS20190914AX05-06
THASS20190914AX06-06
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119093976088049
5119093976089349
5119093976087949
5119093976089149
5119093976087749
5119093976089049
5119093976087649
5119093976088849
5119093976087849
5119093976088949
5119093976088149
5119093976088649
5119093976088249
5119093976089249
5119093976088349
5119093976088749
5119093976088449
5119093976088549
5119093976089549
5119093976091249
5119093976090049
5119093976091549
5119093976090349
5119093976091749
5119093976090649
5119093976092049
5119093976090949
5119093976092349
5119093976090249
5119093976089649
5119093976090549
5119093976089949
5119093976090849
5119093976091949
5119093976091149
5119093976092149
5119093976091449
5119093976092449
5119093976089749
5119093976091349
5119093976090149
5119093976091649
5119093976090449
5119093976091849
5119093976090749
5119093976092249
5119093976091049
5119093976092549
5119093976089849
ผู้รับ
บริษัท วิเชียรจักรกลการเกษตร  จำกัด
คุณ ชญาภา เกิดเปี่ยม
หจก.คอสม่าอินโนว่า
คุณภาธร เพิ่มทรัพย์
บริษัท เทรดโซล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็นริช สเตทส์ จำกัด
คุณ พรทิพย์  ขันทอง
บริษัท หนานมดแดง จำกัด
คุณ ชนินาถ  พลทิพย์
คุณ กฤษฎา อาสนรัตนจินดา
คุณ อมรรัตน์ แซ่คู
คุณ ณฐิกา  ชุมภูพันธ์
คุณศศ ศศะ
ร้านอุดมค้าส่ง
ร้านอุดมค้าส่ง
คุณ ปริยากร  ไชยมาตร
คุณ ปริยากร  ไชยมาตร
คุณ สิริขวัญ  ศรีสมวงษ์
คุณ สิริขวัญ  ศรีสมวงษ์
บริษัท เอวริณทร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอวริณทร์ กรุ๊ป จำกัด
คุณ ณัฐณิชา
คุณ ณัฐณิชา
คุณ ณัฐณิชา
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณรัตนาภรณ์ ศรีสมโภชน์
คุณรัตนาภรณ์ ศรีสมโภชน์
คุณรัตนาภรณ์ ศรีสมโภชน์
คุณรัตนาภรณ์ ศรีสมโภชน์
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
บริษัท พีเอ็นพี โอเวอร์ซี จำกัด
บริษัท พีเอ็นพี โอเวอร์ซี จำกัด
บริษัท พีเอ็นพี โอเวอร์ซี จำกัด
บริษัท พีเอ็นพี โอเวอร์ซี จำกัด
บริษัท พีเอ็นพี โอเวอร์ซี จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด