ชื่อลูกค้า
คุณ ฐิติพร ดวงสมบัติ (ห้องB6)
คุณ เพ็ญศรี มีสมิง
คุณ กนกวรรณ โตรักษา
คุณ ธนกฤต ทองรอด
คุณ สุพิชา อินทะโชติ
คุณ จีรนันท์ ยอดทอง
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
บริษัท สยามเนเจอร์ริช จำกัด.
คุณรสธร รัตนสุคนธกร
ควิกเซอร์วิส สาขาสี่แยกกบินทร์บุรี
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115537884TH
EI115537875TH
EI115537867TH
EI115537853TH
EI115537840TH
EI115537836TH
EI115537822TH
PD167324010TH
EI115537819TH
PD167324023TH
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ชื่อลูกค้า
คุณภัทรวดี
คุณ รัตนา แสวงกชกร
Sumitra Sirirattanachaiwong
คุณ ชาลี ธีระกุล
คุณ ทรรศวรรณ
คุณ สุชัย โอภาสถิรกุล
คุณ พงศกร ธัมโชตัง
คุณ ปุณยธร แช่มปัก
คุณ สิริญญ์ สุวรรณเลิศ
คุณยุพา  พรหมคุณ
คุณชัยณรงค์  สุริวรรณ
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
ร้านซุปเปอร์เฮง
ร้านบิ๊กวันสรรพสินค้า ขนส่งนิ่มซี่เส็ง สาขาท่าลี่
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย  จำกัด
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
หจก.นานาเบบี้
คุณ ปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-แคมป์
ร้าน อ. ทองไทย คุณ สร้อยทอง ดาปาน
 คุณกฤษณะ  เงินปาน
คุณพรชัย จันทร์สาคร
บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด
คุณเกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด (คุณ ฐิติพร ลิ้มศิริ)
ร้าน ธนาธิปอะไหล่
ร้านเพื่อนโคบาล
ร้านมิตรเคหะภัณฑ์  /คุณ วิรัช เกิดสุข
หจก.นิเวศาเคหการ
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
คุณ เปรม ปิยรัตนานนท์
ร้านทองสุดใจ  คุณต้องชนะ. กิจจาเกษมกุล
Ox supermarket /คุณ วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
ร้าน ก้อย เครื่องเขียน
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สหตะกั่วป่า สาย 5 ชานชลาที่ 10 ล้อคที่  28 โทร. 089-8457103
JK express สาย 3 085-0157626
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ขนส่ง มกรา  ขนส่ง สาย   2 ระหว่างซอย 6 กับ  8 เบอร์โทร   02-805 3940
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115529517TH
PD122509566TH
PD122509570TH
PD122509583TH
EI115529477TH
EI115529525TH
EI115529534TH
EI115529494TH
EI115529503TH
เล่มที่ 316 เลขที่  15789
เล่มที่  316 เลขที่  15788
เล่มที่  695 เลขที่  34746
เล่มที่  047 เลขที่ 2348
5319090141971
5319090141865
5319090141841
5319090141858
5319090141889
5319090141896
5319090141940
เล่มที่  015 เลขที่  0703
เลขที่ 2064
เล่มที3542 เลขที่ 177062
เล่มที่ 3542 เลขที่ 177063
เล่มที่  0087 เลขที่  004344
เล่มที่  234 เลขที่  11691
เล่มที่  771  เลขที่ 38537
เล่มที่  751 เลขที่  37525
เล่มที่ 158 เลขที  07899
เล่มที่  0835 เลขที่  041734
เล่มที่  108 เลขที่ 5380
เล่มที่  314 เลขที่ 15672
เล่มที่  376 เลขที่  18798
เล่มที่  427 เลขที่ 21323
เล่มที่ 340 เลขที่ 16965
เล่มที่  18689 เลขที่  934403
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190912AA01-01
THASS20190912AB01-01
THASS20190912AC01-01
THASS20190912AD01-01
THASS20190912AE01-01
THASS20190912AF01-01
THASS20190912AG01-02
THASS20190912AG02-02
THASS20190912AH01-02
THASS20190912AH02-02
THASS20190912AI01-02
THASS20190912AI02-02
THASS20190912AJ01-02
THASS20190912AJ02-02
THASS20190912AK01-02
THASS20190912AK02-02
THASS20190912AL01-03
THASS20190912AL02-03
THASS20190912AL03-03
THASS20190912AM01-03
THASS20190912AM02-03
THASS20190912AM03-03
THASS20190912AN01-03
THASS20190912AN02-03
THASS20190912AN03-03
THASS20190912AO01-03
THASS20190912AO02-03
THASS20190912AO03-03
THASS20190912AP01-03
THASS20190912AP02-03
THASS20190912AP03-03
THASS20190912AQ01-03
THASS20190912AQ02-03
THASS20190912AQ03-03
THASS20190912AR01-05
THASS20190912AR02-05
THASS20190912AR03-05
THASS20190912AR04-05
THASS20190912AR05-05
THASS20190912AS01-01
THASS20190912AT01-01
THASS20190912AU01-01
THASS20190912AV01-03
THASS20190912AV02-03
THASS20190912AV04-03
THASS20190912AW01-04
THASS20190912AW02-04
THASS20190912AW03-04
THASS20190912AW04-04
THASS20190912AX01-02
THASS20190912AX02-02
THASS20190912AY01-03
THASS20190912AY02-03
THASS20190912AY03-03
THASS20190912AZ01-03
THASS20190912AZ02-03
THASS20190912AZ03-03
THASS20190912BA01-04
THASS20190912BA02-04
THASS20190912BA03-04
THASS20190912BA04-04
THASS20190912BB01-01
THASS20190912BC01-01
THASS20190912BD01-01
THASS20190912BE01-02
THASS20190912BE02-02
THASS20190912BF01-03
THASS20190912BF02-03
THASS20190912BF03-03
THASS20190912BG01-01
THASS20190912BH01-03
THASS20190912BH02-03
THASS20190912BH03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119093964677329
5119093964678029
5119093964677429
5119093964678329
5119093964677529
5119093964678429
5119093964678629
5119093964677629
5119093964677729
5119093964678729
5119093964677829
5119093964678529
5119093964678129
5119093964677929
5119093964678929
5119093964678229
5119093964679129
5119093964678829
5119093964683129
5119093964679829
5119093964683429
5119093964679029
5119093964683629
5119093964680029
5119093964684029
5119093964681129
5119093964681729
5119093964684329
5119093964682629
5119093964679229
5119093964683229
5119093964680129
5119093964683529
5119093964680729
5119093964683829
5119093964681829
5119093964682729
5119093964679329
5119093964684129
5119093964684429
5119093964680229
5119093964683329
5119093964681229
5119093964683729
5119093964683929
5119093964684229
5119093964682229
5119093964684529
5119093964683029
5119093964681529
5119093964679429
5119093964682129
5119093964680329
5119093964682329
5119093964682529
5119093964681029
5119093964681429
5119093964682829
5119093964680429
5119093964679529
5119093964680829
5119093964681329
5119093964679629
5119093964681929
5119093964680529
5119093964682429
5119093964679729
5119093964682929
5119093964680629
5119093964681629
5119093964680929
5119093964679929
5119093964682029
ผู้รับ
คุณ อัจฉรา  สงวนทรัพย์
คุณ อัชรียา วันมาน
บริษัท เรืองทองฟาร์มาซี จำกัด
บริษัท ร็อคเวล ออโตเมชั่น ไทย จำกัด
คุณ ปวริศา ดีจันทึก
ภญ.ณัฐนันท์ อรุณโรจน์ศิริ
บริษัท อีเวย์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีเวย์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Chompoo
Chompoo
คุณ ชิษณุพงศ์ ชัยศิริพานิช
คุณ ชิษณุพงศ์ ชัยศิริพานิช
บริษัท ไทยวาชิน จำกัด
บริษัท ไทยวาชิน จำกัด
บริษัท ทีเคจีอี จำกัด
บริษัท ทีเคจีอี จำกัด
บจก ทูฟอร์โฟร์
บจก ทูฟอร์โฟร์
บจก ทูฟอร์โฟร์
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณสมพงศ์ ฮวดจึง
คุณสมพงศ์ ฮวดจึง
คุณสมพงศ์ ฮวดจึง
อิสรีย์เภสัช
อิสรีย์เภสัช
อิสรีย์เภสัช
คุณ เจษฎี ภัทรกำพล
คุณ เจษฎี ภัทรกำพล
คุณ เจษฎี ภัทรกำพล
คุณ เจษฎี ภัทรกำพล
คุณ เจษฎี ภัทรกำพล
คุณรินลดา ชัยหมื่น
บริษัท ลีดีไซน์ จำกัด
คุณ พัชนี  จองเจน
คุณ วรพงษ์  รัตนกำจรโรจน์
คุณ วรพงษ์  รัตนกำจรโรจน์
คุณ วรพงษ์  รัตนกำจรโรจน์
คุณไกรวิเชียร เอกประเมินทรัพย์
คุณไกรวิเชียร เอกประเมินทรัพย์
คุณไกรวิเชียร เอกประเมินทรัพย์
คุณไกรวิเชียร เอกประเมินทรัพย์
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
ร้าน ขายยาเคียมฮั่วตึ้ง คุณ จารุวรรณ
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณ ขวัญอาราฎา อุตโม
คุณ ขวัญอาราฎา อุตโม
คุณ ขวัญอาราฎา อุตโม
คุณ ขวัญอาราฎา อุตโม
บริษัท ไชยรุ่งเรือง วอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
หจก.ปรินทรการค้า
คุณ สุพิชญา ศุภวีระกุล
คุณ จริยา เรืองจันทร์
คุณ จริยา เรืองจันทร์
คุณธีรยุทธ  อัจฉริยพฤกษ์
คุณธีรยุทธ  อัจฉริยพฤกษ์
คุณธีรยุทธ  อัจฉริยพฤกษ์
บริษัท จงไท่ คาร์โก้ จำกัด.
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด