ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190905AA01-01
THASS20190905AB01-01
THASS20190905AC01-01
THASS20190905AD01-01
THASS20190905AE01-01
THASS20190905AF01-01
THASS20190905AG01-01
THASS20190905AH01-01
THASS20190905AI01-01
THASS20190905AJ01-01
THASS20190905AK01-01
THASS20190905AL01-02
THASS20190905AL02-02
THASS20190905AM01-02
THASS20190905AM02-02
THASS20190905AN01-02
THASS20190905AN02-02
THASS20190905AO01-02
THASS20190905AO02-02
THASS20190905AP01-02
THASS20190905AP02-02
THASS20190905AQ01-02
THASS20190905AQ02-02
THASS20190905AR01-02
THASS20190905AR02-02
THASS20190905AS01-03
THASS20190905AS02-03
THASS20190905AS03-03
THASS20190905AT01-03
THASS20190905AT02-03
THASS20190905AT03-03
THASS20190905AU01-04
THASS20190905AU02-04
THASS20190905AU03-04
THASS20190905AU04-04
THASS20190905AV01-05
THASS20190905AV02-05
THASS20190905AV03-05
THASS20190905AV04-05
THASS20190905AV05-05
THASS20190905AW01-05
THASS20190905AW02-05
THASS20190905AW03-05
THASS20190905AW04-05
THASS20190905AW05-05
THASS20190905AX01-07
THASS20190905AX02-07
THASS20190905AX03-07
THASS20190905AX04-07
THASS20190905AX05-07
THASS20190905AX06-07
THASS20190905AX07-07
THASS20190905AY01-01
THASS20190905AZ01-01
THASS20190905BA01-01
THASS20190905BB01-02
THASS20190905BB02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019093909798159
5019093909799159
5019093909798359
5019093909799359
5019093909798259
5019093909799059
5019093909798459
5019093909799659
5019093909798559
5019093909799559
5019093909798659
5019093909799459
5019093909798759
5019093909799259
5019093909798859
5019093909799759
5019093909798959
5019093909799859
5019093909802059
5019093909799959
5019093909802559
5019093909800559
5019093909802859
5019093909801059
5019093909803259
5019093909801459
5019093909803859
5019093909801859
5019093909800059
5019093909802159
5019093909800659
5019093909802759
5019093909800859
5019093909803159
5019093909801259
5019093909803459
5019093909801659
5019093909803759
5019093909802359
5019093909800159
5019093909802459
5019093909802959
5019093909800459
5019093909803359
5019093909800959
5019093909803659
5019093909801359
5019093909801959
5019093909800259
5019093909801759
5019093909802259
5019093909800359
5019093909802659
5019093909803059
5019093909800759
5019093909801159
5019093909803559
ผู้รับ
บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
พีอะไหล่
Lyn
คุณ ศตกนกพรหม  จิตงามพงศ์ .
คุณ อนุ  อินทนู
บริษัท หนึ่งหกแปด แลบบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท ทัชช้อป จำกัด
คุณ ศิริกาญจน์ ธนาภัทร์ศิรินาวิน
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
คุณ สุริฉาย พงษ์เกษม
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
บริษัท มาเจซทิค เอ จำกัด
บริษัท มาเจซทิค เอ จำกัด
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ ธนิตา  ธงสิบเจ็ด
คุณ ธนิตา  ธงสิบเจ็ด
คุณ อรวรรณ โอภาสเสถียร
คุณ อรวรรณ โอภาสเสถียร
บริษัท ไทย เอง กอง คอนเทนเนอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด.
บริษัท ไทย เอง กอง คอนเทนเนอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด.
คุณ ฤดี อังกูรสิริภัทร
คุณ ฤดี อังกูรสิริภัทร
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ เกริกเกียรติ กุลจรัสอนันต์
คุณ เกริกเกียรติ กุลจรัสอนันต์
คุณ เกริกเกียรติ กุลจรัสอนันต์
บริษัท เลิฟลี่ ไวน์ จำกัด
บริษัท เลิฟลี่ ไวน์ จำกัด
บริษัท เลิฟลี่ ไวน์ จำกัด
บริษัท เลิฟลี่ ไวน์ จำกัด
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ อรฤทัย เกื้อเกตุ
คุณ ก้อย
คุณอิศราพร วรชินา
คุณทมิตา
คุณทมิตา
ชื่อลูกค้า
คุณรสธร รัตนสุคนธกร
คุณ โยธิกา มิคลอส
คุณ Nee
บริษัท ไทย เอง กอง คอนเทนเนอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด.
คุณ วรรัตน์ สวัสดิพิศาล
คุณ ชุติกาญจน์ รุ่งวิชานิวัฒน์
คุณ ธรรมปพนฐ์ สหฤทานันท์
คุณ นัทรียา วังช่วย
คุณ ปิ่นทิพย์ เสวิกุล
คุณภคมน วิวิธวรกิจ
คุณ มารุตพงศ์ น้อยแก้ว
สมเพชร สุมงคล
คุณ เสน่ห์  เรืองจันทร์
บริษัท ซีเอควอเทค จำกัด
สุวรรณ พรหมธนากุล
คุณ ปานศิริ ทองกัลยาณ์.
คุณวาสนา เกียรตินิยม
คุณวาสนา เข็มเพ็ชร
สำนักงาน วัชร ฟิวชั่น บริษัท วัชร ฟิวชั่น จำกัด
คุณ จักรกฤษณ์ ปรีดา.
บริษัท อีทีลิตี้ จำกัด  คุณวชิระ ไชยวงค์
Mr. Totsaporn Boonsong
คุณ วิภาวี สุทธิวัฒนพันธ์
บจก.อนันต์การค้า 1989  /คุณวงษ์ทิพย์ ลืมเรืองรอง
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณเชิดศักดิ์ วัฒนปริญญา
คุณ สุภาพร ประสานสงฆ์ / กรุณาจัดส่งสินค้าถึงที่บ้านด้วยนะค่ะ
บริษัท โอเมก้า เรเซอร์ จำกัด
ร้านกุ๊กกับกิ๊ก (ตึกสีเหลือง ติดถนนใหญ่ ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีกาญจนบุรี)
บริษัท เฮงเป็งฮง จำกัด
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
บจก.ชุติมา คอนเนค
คุณ ภัคจิราพร สิงคราช
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
ร้านบ้านไผ่ฟิชชิ่ง คุณวุฒิไกร เหล่าเลิศฤทธิกุล
คุณ เจติยา ฉิมทับ
คุณพัชรินทร์  อุปริสัจกุล
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ลูกแม่บุตร ขนส่งด่วน จำกัด พุทธมณฑล สาย 5 ชานชลาที่ 10 ห้อง 5 โทร 081-8259630,087-6838337
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.สระบุรีทงเฮงขนส่ง สาย  3 แขวงศาลาธรรมสพน์ โทร 02-4414641-3
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
แม่สอดรุ่งเรืองขนส่ง สาย 2 ซอย 24 เบอร์ 02-4087947
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115520929TH
PD122509172TH
EI115520875TH
EI115520946TH
EI115520915TH
EI115520861TH
EI115520889TH
EI115520892TH
EI115520950TH
PD122509155TH
EI115520901TH
เล่มที่ 150 เลขที่ 7456
เล่มที่ 150 เลขที่ 7457
5319090062665
531909006234
เล่มที่ 372 เลขที่ 18595
NT6209060068
NT6209060063
NT6209060057
เล่มที่ 01
เล่มที่ 013 เลขที่ 0605
เล่มที่ 327 เลขที่ 16305
เล่มที่ 327 เลขที่ 16304
เล่มที่ 180 เลขที่ 9000
เล่มที่ 127 เลขที่ 46  ส่ง  บีเอส
เล่มที่ 2456 เลขที่ 122762
เล่มที่ 344 เลขที่ 17176
เล่มที่ 331 เลชที่ 16501
เล่มที่ 019 เลขที่ 21
เล่มที่ 2400 เลขที่ 119983
เล่มที่ 360 เลขที่ 17962
เล่มที่ 096 เลขที่ 4759
BO119033462
SM190900159