ชื่อลูกค้า
บริษัท เอฟเวอร์โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ วริศรา
บริษัท ชาเซ่เวิลด์ จำกัด
คุณพาขวัญ ทองคำกูล
อโนมา คำศรี
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
คุณสุ
น.ส. จิราพร อ่อนดี
คุณ นภชนก ดอกกะเบา
คุณอภิระมณ พุ่มเพ็ชรล้วน
คุณทุติยา ฉัตรตันใจ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด  คุณ ปรีดาภรณ์ เขียวงาม
คุณ อำพล  กุดั่น
คุณ ศิวัช งามวัฒนาวงษ์
เชียงดาวเฮิร์บ คุณอำพล  กุดั่น
ร้านซุปเปอร์เฮง
สำนักงาน วัชร ฟิวชั่น บริษัท วัชร ฟิวชั่น จำกัด
บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
บริษัทไทยอารีย์ ฟู๊ดแอนด์เฟรนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่
คุณ ก้องศิลป์การพิมพ์
คุณณัฐชยา  มณีโชติ
คุณ กำพล  กาหลง
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
บริษัท เฮงเป้งฮง จำกัด
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
ร้าน นราของฝาก
คุณ ปณัยกร  เหลืองนฤทัย
ร้านรวมยา/ คุณ ฐิติมา อุ่นปุณฑริก
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ซุปเปอร์คิง ขนส่ง สาย 4  085-4752334/075-447828
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
หจก.สระบุรีทงเฮงขนส่ง สาย  3 แขวงศาลาธรรมสพน์ โทร 02-4414641-3
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115507370TH
EI115507406TH
EI115507397TH
EI115507383TH
EI115507410TH
PD122509019TH
PD122509022TH
PD122509040TH/PD122509053TH
PD122509036TH
PD122508999TH
PD122509005TH
5319090033580
5319090033535
5319090033481
5319090033566
จัดส่งที่ขนส่งแล้ง
จัดส่งที่ขนส่งแล้ว
629072995
จัดส่งที่ขนส่งแล้ว
เล่มที่ 3354 เลขที่ 167656
เล่มที่ 135 เลขที่ 6730
เล่มที่ 233 เลขที่ 11623
เล่มที่ 233 เลขที่ 11622
เล่มที่ 727 เลขที่ 36315
เล่มที่ 950 เลขที่ 47465
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190903AA01-01
THASS20190903AB01-01
THASS20190903AC01-01
THASS20190903AD01-01
THASS20190903AE01-01
THASS20190903AF01-01
THASS20190903AG01-01
THASS20190903AH01-01
THASS20190903AI01-01
THASS20190903AJ01-02
THASS20190903AJ02-02
THASS20190903AK01-03
THASS20190903AK02-03
THASS20190903AK03-03
THASS20190903AL01-03
THASS20190903AL02-03
THASS20190903AL03-03
THASS20190903AM01-03
THASS20190903AM02-03
THASS20190903AM03-03
THASS20190903AN01-05
THASS20190903AN02-05
THASS20190903AN03-05
THASS20190903AN04-05
THASS20190903AN05-05
THASS20190903AO01-09
THASS20190903AO02-09
THASS20190903AO03-09
THASS20190903AO04-09
THASS20190903AO05-09
THASS20190903AO06-09
THASS20190903AO07-09
THASS20190903AO08-09
THASS20190903AO09-09
THASS20190903AP01-10
THASS20190903AP02-10
THASS20190903AP03-10
THASS20190903AP04-10
THASS20190903AP05-10
THASS20190903AP06-10
THASS20190903AP07-10
THASS20190903AP08-10
THASS20190903AP09-10
THASS20190903AP10-10
THASS20190903AQ01-01
THASS20190903AR01-01
THASS20190903AS01-03
THASS20190903AS02-03
THASS20190903AS03-03
THASS20190903AT01-02
THASS20190903AT02-02
THASS20190903AU01-02
THASS20190903AU02-02
THASS20190903AV01-03
THASS20190903AV02-03
THASS20190903AV03-03
THASS20190903AW01-01
THASS20190903AX01-08
THASS20190903AX02-08
THASS20190903AX03-08
THASS20190903AX04-08
THASS20190903AX05-08
THASS20190903AX06-08
THASS20190903AX07-08
THASS20190903AX08-08
THASS20190903AY01-01
THASS20190903AZ01-02
THASS20190903AZ02-02
THASS20190903BA01-04
THASS20190903BA02-04
THASS20190903BA03-04
THASS20190903BA04-04
THASS20190903BB01-03
THASS20190903BB02-03
THASS20190903BB03-03
THASS20190903BC01-02
THASS20190903BC02-02
THASS20190903BD01-02
THASS20190903BD02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019093894090239
5019093894090539
5019093894090339
5019093894090439
5019093894092139
5019093894090639
5019093894092839
5019093894090839
5019093894091839
5019093894090739
5019093894091739
5019093894090939
5019093894091339
5019093894091239
5019093894092039
5019093894091039
5019093894091639
5019093894091139
5019093894091539
5019093894091439
5019093894095439
5019093894092539
5019093894096039
5019093894093439
5019093894096739
5019093894094339
5019093894097339
5019093894095039
5019093894097939
5019093894091939
5019093894095339
5019093894092739
5019093894095839
5019093894093339
5019093894096139
5019093894094039
5019093894096639
5019093894094639
5019093894097239
5019093894092239
5019093894093539
5019093894092939
5019093894093939
5019093894096339
5019093894094539
5019093894096939
5019093894094839
5019093894097439
5019093894095639
5019093894092339
5019093894093039
5019093894095739
5019093894093839
5019093894096439
5019093894094139
5019093894097039
5019093894094939
5019093894097739
5019093894092439
5019093894098139
5019093894095139
5019093894095539
5019093894093139
5019093894096239
5019093894093739
5019093894097139
5019093894094239
5019093894097839
5019093894094739
5019093894092639
5019093894096539
5019093894093639
5019093894096839
5019093894094439
5019093894097639
5019093894095239
5019093894098039
5019093894095939
5019093894098239
ผู้รับ
คุณ พลนิพัทธ์ จงสิริวิไล
คุณ ณัฐนันท์ สถาพรพิทักษ์กิจ
คุณ จิรศักดิ์ ทองนวลจันทร์
คุณ อัมเรศน์ โสอิน
คุณ นลพรรณ ฟุ้งเกียรติเจริญ
คุณ นุจรี ยิ่งเกียรติทวีสุข
คุณบัณฑิตา เสถียรพัฒนากูล
คุณสมนึก นามกร
คุณคมสัน โลหวริตานนท์
คุณ สวนีย์ บัตรสูงเนิน
คุณ สวนีย์ บัตรสูงเนิน
คุณ สุดารัตน์ เชิดเพชรรัตน์
คุณ สุดารัตน์ เชิดเพชรรัตน์
คุณ สุดารัตน์ เชิดเพชรรัตน์
คุณ วรรณอนงค์ ทัศน์ศิริ
คุณ วรรณอนงค์ ทัศน์ศิริ
คุณ วรรณอนงค์ ทัศน์ศิริ
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณเพชุดา สิงโตทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเรือง ชิปปิ้ง
บริษัท คุณัชญ์  กรุ๊ป จำกัด
บริษัท คุณัชญ์  กรุ๊ป จำกัด
บริษัท คุณัชญ์  กรุ๊ป จำกัด
คุณ พัชรนันท์ ดำรัส
คุณ พัชรนันท์ ดำรัส
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
บริษัท วี อินฟินิท ลายน์ จำกัด
บริษัท วี อินฟินิท ลายน์ จำกัด
บริษัท วี อินฟินิท ลายน์ จำกัด
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
บจ.ดองแฟง แยงซี มอเตอร์ วูฮั่น (ไทยแลนด์)
คุณ ปริยากร ไชยมาตร
คุณ ปริยากร ไชยมาตร
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิปแมนชั่น
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิปแมนชั่น
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิปแมนชั่น
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิปแมนชั่น
คุณวรรณนิภา
คุณวรรณนิภา
คุณวรรณนิภา
บริษัท คิดดี้ ออเเกนิกส์ จำกัด
บริษัท คิดดี้ ออเเกนิกส์ จำกัด
คุณ เกศทิพย์  ศิริโกศินาพร
คุณ เกศทิพย์  ศิริโกศินาพร