ชื่อลูกค้า
คุณ วิทวัส ฐิติวรภัทร
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
ศรีจันทร์
กนกวรรณ ชนะบัว
คุณพรพิมล สังเวียน
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ ณัฏฐา ลาภผาติกุล
บมจ.ซินเน็คสาขาขอนแก่น
คุณ ชวลิต วานิชศรี
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
คุณหทัยชนก   เกษมศิริ
คุณ นฤมล  บุญกิตติ
ร้านเพชรลดาเซอร์วิส / คุณเพชรลดา สวยรูป
คุณชนรรค์ อาจองค์
คุณวิวัฒน์ พิพัฒน์ตันติบวร
คุณจิราภรณ์  บุญนำมา
คุณ ปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
คุณนงลักษณ์ ธนสุรไตรศักดิ์
คุณ คริสตชน สุขสุมิตร
โรงงานผลิตถังน้ำ ซินเทอร์พลาส
คุณวสันต์ ประสงค์มณี
คุณมหาชน  สายพานวิทยา
เปล้าแดงโอสถ
ร้านไปรษณีย์ไทยกาฬสินธุ์ (คุณ กำพล รุ่งสว่าง)
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด/ คุณ อรรถพล ยิ้มสกุล
บริษัท อาตี๋น้อย888 จำกัด
คุณโสภิตา  คุณามัยมโน
คุณ วิญญู สถิตวิทยานันท์  สินค้าถึงโทรแจ้งลูกค้ามารับสินค้าด้วยค่ะ
ณรงค์การช่าง
คุณนิพาดา  เทบพะวง
ณรงค์การช่าง
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
คุณอนุรักษ์  ยะสะ
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
ร้านบุญดี   คุณศิริวรรณ  จัดส่งขนส่งนี้เท่านั้น
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
ทวีศักดิ์  กิตติยา สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์  2
ดาวศรีบุญลือ สาย 3 ซอย 16/4 02-8880980/043-8119983
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
สหไทยภาคใต้ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ขนส่ง นิวอุดร โทร.081-6389413 สาย  2  ซอย   24
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115499466TH
EI115499404TH/EI115499418TH/EI115499421TH/EI115499435TH/EI115499449TH/
EI115499395TH
EI115499452TH
EI115499470TH
PD167323500TH
PD167323513TH
PD167323487TH
เล่มที่ 231 เลขที่ 11546
เล่มที่ 642 เลขที่ 32076
เล่มที่ 142 เลขที่ 7054
เล่มที่ 142 เลขที่ 7053
เล่มที่ 142 เลขที่ 7051
5319090017986
5319090017849
5319090017931
5319090018013
5319090017900
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่ 0392
เล่มที่ 0392 เลขที่ 019593
เล่มที่ 0392 เลขที่ 019593
466209-00234
เล่มที่ 60 เลขที่ 002973
เล่มที่ 022 เลขที่ 1057
เล่มที่ 0983 เลขที่ 49127
BKAD19-18528
BKAD19-18529
เล่มที่ 0024 เลขที่ 001154
เล่มที่ 695 เลขที่ 34748
เล่มที่ 695 เลขที่ 34749
B0119102240
ST0005951
เล่มที่ 849 เลขที่ 42439
เล่มที่ 148 เลขที่ 7354
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190902AA01-05
THASS20190902AA02-05
THASS20190902AA03-05
THASS20190902AA04-05
THASS20190902AA05-05
THASS20190902AB01-05
THASS20190902AB02-05
THASS20190902AB03-05
THASS20190902AB04-05
THASS20190902AB05-05
THASS20190902AC01-01
THASS20190902AD01-01
THASS20190902AE01-01
THASS20190902AF01-01
THASS20190902AG01-01
THASS20190902AH01-01
THASS20190902AI01-01
THASS20190902AJ01-02
THASS20190902AJ02-02
THASS20190902AK01-02
THASS20190902AK02-02
THASS20190902AL01-01
THASS20190902AM01-01
THASS20190902AN01-01
THASS20190902AO01-05
THASS20190902AO02-05
THASS20190902AO03-05
THASS20190902AO04-05
THASS20190902AO05-05
THASS20190902AP01-01
THASS20190902AQ01-01
THASS20190902AR01-01
THASS20190902AS01-01
THASS20190902AT01-02
THASS20190902AT02-02
THASS20190902AU01-02
THASS20190902AU02-02
THASS20190902AV01-02
THASS20190902AV02-02
THASS20190902AW01-02
THASS20190902AW02-02
THASS20190902AX01-03
THASS20190902AX02-03
THASS20190902AX03-03
THASS20190902AY01-03
THASS20190902AY02-03
THASS20190902AY03-03
THASS20190902AZ01-03
THASS20190902AZ02-03
THASS20190902AZ03-03
THASS20190902BA01-01
THASS20190902BB01-01
THASS20190902BC01-07
THASS20190902BC02-07
THASS20190902BC03-07
THASS20190902BC04-07
THASS20190902BC05-07
THASS20190902BC06-07
THASS20190902BC07-07
THASS20190902BD01-07
THASS20190902BD02-07
THASS20190902BD03-07
THASS20190902BD04-07
THASS20190902BD05-07
THASS20190902BD06-07
THASS20190902BD07-07
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019093885841929
5019093885842229
5019093885842629
5019093885842429
5019093885843029
5019093885841829
5019093885843329
5019093885842029
5019093885842729
5019093885843229
5019093885843929
5019093885842329
5019093885842929
5019093885842129
5019093885843129
5019093885842829
5019093885843729
5019093885842529
5019093885843429
5019093885846229
5019093885843529
5019093885846729
5019093885844229
5019093885847229
5019093885844729
5019093885847629
5019093885845229
5019093885848029
5019093885845729
5019093885846329
5019093885843629
5019093885847029
5019093885844329
5019093885847429
5019093885844929
5019093885847729
5019093885848329
5019093885845429
5019093885846529
5019093885845929
5019093885847129
5019093885843829
5019093885847529
5019093885847929
5019093885844529
5019093885848129
5019093885845129
5019093885846429
5019093885845529
5019093885846029
5019093885846829
5019093885844029
5019093885847329
5019093885844429
5019093885844829
5019093885847829
5019093885845329
5019093885848229
5019093885845829
5019093885845629
5019093885844129
5019093885846129
5019093885844629
5019093885846629
5019093885845029
5019093885846929
ผู้รับ
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณสิทธิชัย คงแก้ว
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณสิทธิชัย คงแก้ว
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณสิทธิชัย คงแก้ว
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณสิทธิชัย คงแก้ว
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณสิทธิชัย คงแก้ว
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณภัคฑีญา  เหล่าถาวร
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณภัคฑีญา  เหล่าถาวร
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณภัคฑีญา  เหล่าถาวร
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณภัคฑีญา  เหล่าถาวร
ปันปันปูนปั้น พังงา/คุณภัคฑีญา  เหล่าถาวร
คุณ รุ่งนภา แสงอ่อน
คุณ ธวัชชัย สุวรรณไตรย์
ร้านแฟลชโฮม สาขาหนองกุ้ง
คุณ กนกอร(อีฟ)
คุณ ธีระยุทธ ธีรวรวิทย์
คุณ วริศรา อังศุวารี
คุณ วรรณวิมล  ธาราทิพย์มนต์
UNICCA
UNICCA
คุณ เกศทิพย์  เรืองทอง
คุณ เกศทิพย์  เรืองทอง
คุณณิชชารีย์  โสภณเฉลิมนันท์
คุณ วรวรรณ  ดีนาน
บริษัท  อินเนอร์เพอร์ฟอร์มานซ์  จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
คุณ กฤษณะ/บจก. กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณโกวิท ตาใจ
โปรปริ้นท์  คุณ ภัคพิชญ์ญา แสนรัง
ร้านผ้าหอม.
บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด
บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
ช่างโก้
ช่างโก้
watcharapron Ratchompoo
watcharapron Ratchompoo
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเฮงกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเฮงกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเฮงกิจ
คุณพิชญ์สุกานต์ ชาติชยวงษ์
คุณพิชญ์สุกานต์ ชาติชยวงษ์
คุณพิชญ์สุกานต์ ชาติชยวงษ์
คุณ สมคิด ทรงกลด
คุณ ฉัตรชัย ชาติพจน์
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง