ชื่อลูกค้า
คุณ สุนิสา  อินทรสุข
น.ส.ศลิษา ภักดียุทธ
คุณ จามจุรี บุญชู
บริษัท เจ เค เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115496408TH
EI115496399TH
PD167323411TH
PD167323425TH