ชื่อลูกค้า
คุณ สุปรีดี จันทะดี
คุณ ภาวิมล ภิญโญธนานนท์
บริษัท เอฟเวอร์โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ร้านคิดส์แลนด์ /คุณสว่างพงศ์ เจนวัฒนะมงคล
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
ศูนย์ส่งน้ำหอมเบสเพอร์ฟูม
วินัดสา JRCS
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
สิริพร ทรัพยะประภา
ร้านข้างหลังภาพ  คุณ เอี่ยมสำอางค์ สวัสดิทัศน์
คุณ พุธวรรณ เมืองศรีนุ่น
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
บริษัท อีสานพลาสแพ็ค (1999) จำกัด
คุณ ร้านจิตติมา
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
จัดส่งให้ลูกค้า
จัดส่งให้ลูกค้า
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
หจก.พี.เจ.เจ เอ็กซ์เพรส สาย 2 ซอย 24  โทร.02-4483101
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167323354TH
PD167323345TH
EI115495186TH
เล่มที่ 220 เลขที่ 10959
เล่มที่ 2616 เลขที่ 130773
เล่มที่ 0046 เลขที่ 02252
AC6208-04939
เล่มที่ 319 เลขที่ 15939
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่ 229 เลขที่ 11431
เล่มที่ 037 เลขที่ 1820
B0119101533
เล่มที่ 333 เลขที่ 16611