ชื่อลูกค้า
คุณภาสุตา สุขจิตรฐากุล
น.ส.มัลลิกา สินชัย
รุ้งทิวา ทองแสง
คุณวฤทธิ์ ตั้งมั่น
บริษัท เลาอิ้ง ฮีทเทค จำกัด
บริษัท ธิติบริหารธุรกิจค้าปลีก
Natalia Dorogova
หจก.เซนส์ทิส
โรงคั่วกาแฟปรีดา (คุณธุมาวดี  สุวัณณกีฎะ)
คุณศรัณยา (รุ่งเรืองฟาร์ม&อาหารสัตว์เชียงคำ)
คุณ ชาญชัย วัฒนวิเชียร
คุณ สุวรรณี  บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จำกัด
คุณนาที ทองย้อย
คุณ ยิ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ จ่ายต้นทาง
บริษัท พีพี อรัญ จำกัด
ร้านอักษรภัณฑ์ สเตชั่น
คุณ นงนาถ   ผ่องสุวรรณ์
บริษัท บริลเลี่ยนรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด.
คุณ เดชานุภาพ หมวกงาม
คุณนพณัฐ แก้ววงษา
ร้านวัชรี / คุณ  จรูญพล สุวัตถิกุล
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค(สยาม) จำกัด (สาขาภูเก็ต)
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
ร้าน ก้อย เครื่องเขียน
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167323297TH
PD167323306TH
PD167323270TH
PD167323283TH
เล่มที่ 133 เลขที่ 6645
เล่มที่ 133 เลขที่ 6647
เล่มที่ 133 เลขที่ 6646
5319080372651
5319080372873
5319080372804
5319080372743
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่ 017 เลขที่ 0801
629071796
เล่มที่ 305 เลขที่ 15221
เล่มที่ 2617 เลขที่ 130814
เล่มที่ 121 เลขที่ 06033
เล่มที่ 121 เลขที่ 06032
เล่มที่ 650 เลขที่ 32454
เล่มที่ 0676 เลขที่ 33763
เล่มที่ 055 เลขที่ 2750
B0119032671
เล่มที่ 12999 เลขที่ 649908
เล่มที่ 15611 เลขที่ 780513
เล่มที่ 19191 เลขที่ 959502