ชื่อลูกค้า
คุณ ปาณิศรา เขียวไทร
บริษัท เดวาส์ ไบรท์มูน  จำกัด
คุณ เลิศลักษณ์
คุณ ดวงรัตน์ วัดเอก
ใบเฟิร์น
คุณอรวรรณ แสงอรุณ
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
บริษัท อีดะ เซอิมิทสึ (ประเทศไทย ) จำกัด
คุณ จำลอง แสงส่ง
คุณเรวัติ  เลอไกรสิทธิ์  รับสินค้าเองที่ขนส่ง
ชลธิรศน์ วังใจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-แคมป์
บริษัท แอดวานซ์เรสคิว โซลูชั่น จำกัด
คุณสุเจตน์ ไกรพิทักษ์กุล (เซ้ง)
คุณสุเจตน์ ไกรพิทักษ์กุล (เซ้ง)
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน/คุณ วัฒนา ปรีเปรม
ร้านไปรษณีย์หนองรี
คุณณัฐชยา  มณีโชติ
คุณ ภัทรพงษ์พันธ์ เหลาบุญมา
คุณ ชัยสนธิ์ ไหวพริบ
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
บริษัท เฮงเป็งฮง จำกัด
พิทักษ์น้ำมันเหลือง
พิทักษ์น้ำมันเหลือง
คุณ สาธิต สันติเศรษฐสิน
Chompoo
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
สุพิชฌาย์  สุริยันต์
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
ร้านรวมยา/ คุณ ฐิติมา อุ่นปุณฑริก
คุณอนุรักษ์  ยะสะ
หจก เจริญชัยโฮมพลัส
ร้านนราแพ็คกิ้ง
คุณ อัฐพงษ์  คงวุ่น
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สหตะกั่วป่า สาย 5 ชานชลาที่ 10 ล้อคที่  28 โทร. 089-8457103
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
ซุปเปอร์คิง ขนส่ง สาย 4  085-4752334/075-447828
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
หจก.สระบุรีทงเฮงขนส่ง สาย  3 แขวงศาลาธรรมสพน์ โทร 02-4414641-3
อุบลพรชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.02-8880995
อุบลพรชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.02-8880995
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
สหไทยภาคใต้ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
พิชิตขนส่ง  สาย 2 ซอย 24
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115307311TH
PD167323093TH
PD167323102TH
PD167323116TH
PD167323120TH
เล่มที่  232  เลขที่ 11573
เล่มที่ 607 เลขที่  30312
เล่มที่  126 เลขที่  6271
เล่มที่  126 เลขที่  6270
5319080328894
5319080328924
เล่มที่  001  เลขที่  0024
NT6208270160
 
NT6208270161
เล่มที่  039  เลขที่  1902
เล่มที่  039  เลขที่  1903
เล่มที่  048 เลขที่  2384
เล่มที่  0043 เลขที่  02123
เล่มที่ 1563  เลขที่  7811
เลขที่  50135
เล่มที่  327 เลขที่ 16386
 
ส่งที่ขนส่งแล้วค่ะ
เล่มที่  0074 เลขที่  003664
เล่มที่  647 เลขที่  32341
เล่มที่  911 เลขที่  45507
เล่มที่  690 เลขที่  34468
เล่มที่  651 เลขที่  32530
เล่มที่  651 เลขที่  32529
เลขที่ ST0005686

ST0005686

ST0005686
เล่มที่  042 เลขที่  02073
เล่มที่  946  เลขที่  47285
เล่มที่  509 เลขที่  25416
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190827AA01-01
THASS20190827AB01-01
THASS20190827AC01-01
THASS20190827AD01-04
THASS20190827AD02-04
THASS20190827AD03-04
THASS20190827AD04-04
THASS20190827AE01-01
THASS20190827AF01-01
THASS20190827AG01-01
THASS20190827AH01-02
THASS20190827AH02-02
THASS20190827AI01-05
THASS20190827AI02-05
THASS20190827AI03-05
THASS20190827AI04-05
THASS20190827AI05-05
THASS20190827AJ01-09
THASS20190827AJ02-09
THASS20190827AJ03-09
THASS20190827AJ04-09
THASS20190827AJ05-09
THASS20190827AJ06-09
THASS20190827AJ07-09
THASS20190827AJ08-09
THASS20190827AJ09-09
THASS20190827AK01-01
THASS20190827AL01-01
THASS20190827AM01-01
THASS20190827AN01-01
THASS20190827AO01-03
THASS20190827AO02-03
THASS20190827AO03-03
THASS20190827AP01-01
THASS20190827AQ01-01
THASS20190827AR01-01
THASS20190827AS01-10
THASS20190827AS02-10
THASS20190827AS03-10
THASS20190827AS04-10
THASS20190827AS05-10
THASS20190827AS06-10
THASS20190827AS07-10
THASS20190827AS08-10
THASS20190827AS09-10
THASS20190827AS10-10
THASS20190827AT01-01
THASS20190827AU01-07
THASS20190827AU02-07
THASS20190827AU03-07
THASS20190827AU04-07
THASS20190827AU05-07
THASS20190827AU06-07
THASS20190827AU07-07
THASS20190827AV01-01
THASS20190827AW01-01
THASS20190827AX01-01
THASS20190827AY01-01
THASS20190827AZ01-01
THASS20190827BA01-02
THASS20190827BA02-02
THASS20190827BB01-02
THASS20190827BB02-02
THASS20190827BC01-03
THASS20190827BC02-03
THASS20190827BC03-03
THASS20190827BD01-06
THASS20190827BD02-06
THASS20190827BD03-06
THASS20190827BD04-06
THASS20190827BD05-06
THASS20190827BD06-06
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219083849090279
5219083849089479
5219083849089579
5219083849090179
5219083849089679
5219083849090379
5219083849090779
5219083849089779
5219083849090479
5219083849089879
5219083849090079
5219083849090879
5219083849090679
5219083849089979
5219083849091279
5219083849090979
5219083849091979
5219083849090579
5219083849092479
5219083849091679
5219083849093579
5219083849091079
5219083849094279
5219083849091779
5219083849094779
5219083849092879
5219083849093279
5219083849095179
5219083849093779
5219083849095579
5219083849091379
5219083849095979
5219083849092179
5219083849094979
5219083849093479
5219083849095379
5219083849094079
5219083849095879
5219083849096279
5219083849094479
5219083849096579
5219083849091179
5219083849094879
5219083849092279
5219083849095279
5219083849093379
5219083849095679
5219083849093979
5219083849096079
5219083849094379
5219083849096379
5219083849091479
5219083849093879
5219083849092779
5219083849093179
5219083849094579
5219083849092379
5219083849091879
5219083849091579
5219083849092579
5219083849092079
5219083849095079
5219083849092979
5219083849095479
5219083849093679
5219083849095779
5219083849094179
5219083849096179
5219083849094679
5219083849096479
5219083849093079
5219083849092679
ผู้รับ
คุณ พนธกร ศิลาวรรณา
คุณอโนมา วิหคโต
คุณรุจิกาญจน์ คำศรี
บริษัท พญาเต่า จำกัด
บริษัท พญาเต่า จำกัด
บริษัท พญาเต่า จำกัด
บริษัท พญาเต่า จำกัด
บริษัท  เค.พี.คาร์ เลธเธอะ จำกัด
พีอะไหล่
บริษัท วินเนอร์ทีม จำกัด
ร้านบางผึ้งการเกษตร
ร้านบางผึ้งการเกษตร
บริษัท โยธาวิทย์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท โยธาวิทย์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท โยธาวิทย์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท โยธาวิทย์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท โยธาวิทย์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ณรงฤทธิ์ ศรียาฤทธิ์
คุณปพนพันธ์ พลานุสนธิ์
พระวรชัย ภูริญาโณ
บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
คุณมธุรดา จงเพิ่มวัฒนะผล
บริษัท เดวาส์ ไบรท์มูน  จำกัด
คุณ ยิ่งลักษณ์ เอี่ยมขำ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิริสาเทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิริสาเทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิริสาเทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิริสาเทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิริสาเทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิริสาเทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิริสาเทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิริสาเทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิริสาเทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิริสาเทรดดิ้ง
คุณณัฐภูมิ เรือนคำ
คุณ สุรศิษย์ สินุธก
คุณ สุรศิษย์ สินุธก
คุณ สุรศิษย์ สินุธก
คุณ สุรศิษย์ สินุธก
คุณ สุรศิษย์ สินุธก
คุณ สุรศิษย์ สินุธก
คุณ สุรศิษย์ สินุธก
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
คุณธัญญรัศม์ วีระวัฒนาเดช
คุณ สุนิสา ชิตศักดิ์สกุล
คุณ วสุธิดา   ภาคินธนะอุดม
คุณ ปิยะพร วันเสน
คุณประพิชญา แป้นชาวนา
คุณประพิชญา แป้นชาวนา
บริษัท สันติชัย แอร์-ไฟฟ้า จำกัด
บริษัท สันติชัย แอร์-ไฟฟ้า จำกัด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ฮาฟีซา เมาะมิง
คุณ ฮาฟีซา เมาะมิง
คุณ ฮาฟีซา เมาะมิง
คุณ ฮาฟีซา เมาะมิง
คุณ ฮาฟีซา เมาะมิง
คุณ ฮาฟีซา เมาะมิง