ชื่อลูกค้า
คุณไพลิน ธาราพิพัฒนกุล
คุณสุจิตรา คุ้มพล
นางสาวพุทธสุรญาณ์  ฟูเจริญกัลยา
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
คุณนิธิศ  อินทะวงษ์
บริษัท ไอด้อนท์แฮฟเฟเวอริทคัลเลอร์ จำกัด
คุณปิยธิดา แก้วชนะ
คุณปวัฒน์ กองรัตน์
คุณมนูญ ราวัตร
คุณกฤษณา คุ้มเสา
ร้าน แพ็คกิ้งแลนด์
ร้านรองเท้า PV Sneaker Shop
คุณ วาสนา เข็มเพชร
โรงงานน้ำดื่มเกศทิพ คุณ ฐาริห์วัฒน์  น้ำเพ็ชร
คุณ มนกานต์ ขัดสงคราม
คุณ ปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านโชคอนันต์ และ ร้านเวลาดีดี ดอทคอม/คุณพศิณ อรรถอนุกูล(นันต์)
คุณ เทพรินทร์  รักมาก
พัชรินทร์ ผิวอ่อนดี  จ่ายต้นทาง
คุณ ทนัญชัย อริยเกศมงคล
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
คุณ ญาณิศา วิษณุมหิมาชัย
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล (อยู่ตรงข้ามร้าน แอดไวน์ ค่ะ)
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
คุณ ธนิกาญจน์ /บริษัท เอทีดับเบิ้ลยู เฮลท์แคร์ จำกัด
ร้านเรือจ้าง
ร้านแก้มแดง เยื้องโลตัส สงขลา/คุณ รณิษฐา สุวรรณโชติ
ร้าน มุ้ยเอเชีย83
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
คุณ เจติยา ฉิมทับ
คุณนิพาดา  เทบพะวง
คุณ อภิสิทธิ์. ทองศรี
ร้านทองสุดใจ  คุณต้องชนะ. กิจจาเกษมกุล
สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด
ร้านเพียวท่าชนะฟิชชิ่ง
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
บริษัท ทรีบอนด์ ซายน์ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
มหาโชค ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร .085-7660503
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
พนมรุ้งขนส่งสาย 2 ศูนย์ LSR
พญาชิงชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.กรุงเทพ 084-1444811 โทร.ร้อยเอ็ด 080-4617907
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI040738412TH
EI040738426TH
EI040738430TH
EI040738443TH/EI040738457TH/EI040738465TH/
 
PD122506879TH
PD122506095TH
PD122506882TH
PD122506896TH
PD122506919TH
เล่มที่ 70 เลขที่ 3464
เล่มที่ 70 เลขที่ 3465
5319080008154
5319080008215
5319080008017
 
 
ID NT628010121
 
เล่มที่ 131 เลขที่ 6550
เล่มที่ 140 เลขที่ 6953
เล่มที่ 0836 เลขที่ 41791
เล่มที่ 3378 เลขที่ 168867
เล่มที่ 2183 เลขที่ 109120
เล่มที่ 0913 เลขที่ 045639
เล่มที่ 200 เลขที่ 09989
เล่มที่ 0005 เลขที่ 000224
เล่มที่ 791 เลขที่ 39525
เล่มที่ 791 เลขที่ 39526
เล่มที่ 513 เลขที่ 25640
เลขที่บิล B0119029215
เล่มที่ 531 เลขที่ 26534
เลขที่ SM 190800005
เล่มที่ 134 เลขที่ 6674
เล่มที่ 0855 เลขที่ 42729
เล่มที่ 102 เลขที่ 5061
เล่มที่ 0671 เลขที่ 33539
เล่มที่ 19301 เลขที่ 965013
จำนวน
1 ชิ้น 3.69
1 ชิ้น 4.65
1 ชิ้น 1.21
3 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 1.20
1 ชิ้น 0.83
1 ชิ้น 0.39
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 5.52
5กล่อง
1ห่อ1กระสอบ
2ห่อ1กล่อง
1 ห่อ
3กล่อง
 
 
1ห่อ
 
1ห่อ
2ห่อ1กล่อง
4กล่อง2ห่อ
1 ม้วน
10ห่อ7กล่อง
2กล่อง
9กล่อง
3กล่อง1ห่อ
2กล่อง
1 กล่อง
10 ห่อ
2กล่อง1ม้วน
2กล่อง1ห่อ
1 ม้วน
2กล่อง5ห่อ
10 ห่อ
2กล่อง
2กล่อง10ห่อ
2 กล่อง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190731AA01-01
THASS20190731AA02-02
THASS20190731AB01-01
THASS20190731AC01-05
THASS20190731AC02-05
THASS20190731AC03-05
THASS20190731AC04-05
THASS20190731AC05-05
THASS20190731AD01-07
THASS20190731AD02-07
THASS20190731AD03-07
THASS20190731AD04-07
THASS20190731AD05-07
THASS20190731AD06-07
THASS20190731AD07-07
THASS20190731AE01-01
THASS20190731AF01-02
THASS20190731AF02-02
THASS20190731AG01-01
THASS20190731AH01-06
THASS20190731AH02-06
THASS20190731AH03-06
THASS20190731AH04-06
THASS20190731AH05-06
THASS20190731AH06-06
THASS20190731AI01-03
THASS20190731AI02-03
THASS20190731AI03-03
THASS20190731AJ01-11
THASS20190731AJ02-11
THASS20190731AJ03-11
THASS20190731AJ04-11
THASS20190731AJ05-11
THASS20190731AJ06-11
THASS20190731AJ07-11
THASS20190731AJ08-11
THASS20190731AJ09-11
THASS20190731AJ10-11
THASS20190731AJ11-11
THASS20190731AK01-03
THASS20190731AK02-03
THASS20190731AK03-03
THASS20190731AL01-04
THASS20190731AL02-04
THASS20190731AL03-04
THASS20190731AL04-04
THASS20190731AM01-01
THASS20190731AN01-01
THASS20190731AO01-01
THASS20190731AP01-03
THASS20190731AP02-03
THASS20190731AP03-03
THASS20190731AQ01-01
THASS20190731AR01-01
THASS20190731AS01-01
THASS20190731AT01-02
THASS20190731AT02-02
THASS20190731AU01-04
THASS20190731AU02-04
THASS20190731AU03-04
THASS20190731AU04-04
THASS20190731AV01-04
THASS20190731AV02-04
THASS20190731AV03-04
THASS20190731AV04-04
THASS20190731AW01-03
THASS20190731AW02-03
THASS20190731AW03-03
THASS20190731AX01-04
THASS20190731AX02-04
THASS20190731AX03-04
THASS20190731AX04-04
THASS20190731AY01-01
THASS20190731AZ01-01
THASS20190731BA01-01
THASS20190731BB01-01
THASS20190731BC01-06
THASS20190731BC02-06
THASS20190731BC03-06
THASS20190731BC04-06
THASS20190731BC05-06
THASS20190731BC06-06
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5319073699448519
5319073699449419
5319073699448619
5319073699449619
5319073699448719
5319073699449819
5319073699448819
5319073699449919
5319073699448919
5319073699450019
5319073699450119
5319073699449019
5319073699449119
5319073699450219
5319073699449219
5319073699450319
5319073699449319
5319073699450519
5319073699451319
5319073699450419
5319073699454719
5319073699452019
5319073699455619
5319073699456019
5319073699452819
5319073699456719
5319073699453419
5319073699454619
5319073699454119
5319073699450619
5319073699455219
5319073699451619
5319073699455719
5319073699452319
5319073699456319
5319073699453219
5319073699456919
5319073699454019
5319073699450719
5319073699453519
5319073699451019
5319073699454219
5319073699451219
5319073699451919
5319073699452619
5319073699454819
5319073699450819
5319073699451119
5319073699455319
5319073699451719
5319073699456119
5319073699453619
5319073699454419
5319073699452519
5319073699452719
5319073699454919
5319073699450919
5319073699455519
5319073699456219
5319073699451819
5319073699454319
5319073699452419
5319073699455119
5319073699453119
5319073699455819
5319073699453819
5319073699456419
5319073699451419
5319073699457019
5319073699452219
5319073699455019
5319073699455419
5319073699453319
5319073699455919
5319073699453719
5319073699454519
5319073699456519
5319073699451519
5319073699456819
5319073699452119
5319073699453919
5319073699452919
ผู้รับ
บริษัท พร้อมท์ เดน ทัล แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
บริษัท พร้อมท์ เดน ทัล แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
คุณศิวกุล เดชกุล
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ ชานนท์  แซ่เล้า
บริษัท แม็คซี่ โวยาจ จำกัด
บริษัท แม็คซี่ โวยาจ จำกัด
คุณแอ้
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
บริษัท ไทยเอ็มทีบี จำกัด
บริษัท ไทยเอ็มทีบี จำกัด
บริษัท ไทยเอ็มทีบี จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย จำกัด) จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
ร้าน เลิฟกิ๊ฟช็อป / (คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์)
ร้าน เลิฟกิ๊ฟช็อป / (คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์)
ร้าน เลิฟกิ๊ฟช็อป / (คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์)
ร้าน เลิฟกิ๊ฟช็อป / (คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์)
คุณปณิธิศ   รัตนชวานนท์
นายเชาวลิต งามแป้น
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ฤทัยรัต
คุณ ฤทัยรัต
คุณ ฤทัยรัต
บริษัท วฐาวุฒิ จำกัด
บริษัท แนทูรอลลี่เบบี้ จำกัด
คุณอัญชลี เหล่าจีน
คุณ สุพัฒนี  ปรีเปรม
คุณ สุพัฒนี  ปรีเปรม
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณภูริธรรศ ชูประดิษฐ์
คุณภูริธรรศ ชูประดิษฐ์
คุณภูริธรรศ ชูประดิษฐ์
คุณเยาวธิดา ศักดิ์พงศ์สิงห์
คุณเยาวธิดา ศักดิ์พงศ์สิงห์
คุณเยาวธิดา ศักดิ์พงศ์สิงห์
คุณเยาวธิดา ศักดิ์พงศ์สิงห์
คุณเอกภพ  อภิกุลพงษ์
คุณ อาเธอร์ เลิศประสพสุข
บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
คุณ พูนศรี  อนะมาน
บริษัท ซิปป์สไมล์ สาขาเขาวิเศษ
บริษัท ซิปป์สไมล์ สาขาเขาวิเศษ
บริษัท ซิปป์สไมล์ สาขาเขาวิเศษ
บริษัท ซิปป์สไมล์ สาขาเขาวิเศษ
บริษัท ซิปป์สไมล์ สาขาเขาวิเศษ
บริษัท ซิปป์สไมล์ สาขาเขาวิเศษ