ชื่อลูกค้า
คุณไอยนรรฐ กล้าหาญ
คุณพชรมน  ตลึงจิตร
คุณรฐา นิ่มนวล
คุณธนารัตน์
บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีล  พาร์ท  แอนด์ แอคเซสวอรีส์
คุณ จักรพันธุ์  ไชยมาตร (ศิลปะไทย คู่คนไทย)
คุณชัยณรงค์  สุริวรรณ
คุณ จิระภา เกรียงไกรวณิช *ส่งพาณิช สาย 5 เท่านั้น*
ร้านกระปุกหอม ทวีวัฒน์ เอื้อโอภาพัฒน์
บริษัท ทิฟฟานี (ไทยแลนด์) จำกัด
ร้าน 97 สแตนเลส (คุณทรงพล)
คุณ อัญชลี แป้นงาม
Natalia Dorogova
บริษัท เเฟมฟอร์เรียล จำกัด
คุณ รำภา  จิระมณี
บริษัท เเฟมฟอร์เรียล จำกัด
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
คุณนิสิตา เสริมชีพ
คุณนิสิตา เสริมชีพ
คุณเรวัต  ย้ายตั้ง
คุณ ปณิธาน  ศิริวัฒนไพศาล ร้านกล่องวัดจันทร์
บริษัท บิทคอมไบน์ จำกัด
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
คุณส่งอาภาพร ดวงพรม
บริษัท คอฟเฟล็ช จำกัด
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
คุณศิริกาญจน์ พิริยะบุญยิ่ง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
อาทิตเจริญ สาย4
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
อังคณาขนส่ง (จั๊วหลี) สาย 5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ส.เพิ่มกิจ ขนส่ง   สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI040728344TH
EI040728361TH
PD167320446TH
PD167320450TH
เล่มที่ 95 เลขที่ 4702
เล่มที่ 506 เลขที่ 25300
เล่มที่ 0833 เลขที่ 41626
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
เลขที่ 29360
เล่มที่ 58 เลขที่ 2877
 
5319070338827
5319070338759
เล่มที่ 054 เลขที่ 2678
เลขที่ 629061871
 
เลขที่ B 00455
เล่มที่ 1972 เลขที่ 098599
เล่มที่ 0833 เลขที่ 41627
เล่มที่ 889 เลขที่ 44040
เล่มที่ 715 เลขที่ 35741
เลขที่บิล B0119087369
เล่มที่ 245 เลขที่ 12210
เล่มที่ 172 เลขที่ 08592
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190725AA01-02
THASS20190725AA02-02
THASS20190725AB01-02
THASS20190725AB02-02
THASS20190725AC01-01
THASS20190725AD01-01
THASS20190725AE01-01
THASS20190725AF01-01
THASS20190725AG01-04
THASS20190725AG02-04
THASS20190725AG03-04
THASS20190725AG04-04
THASS20190725AH01-01
THASS20190725AI01-01
THASS20190725AJ01-01
THASS20190725AK01-02
THASS20190725AK02-02
THASS20190725AL01-03
THASS20190725AL02-03
THASS20190725AL03-03
THASS20190725AM01-01
THASS20190725AN01-01
THASS20190725AO01-01
THASS20190725AP01-03
THASS20190725AP02-03
THASS20190725AP03-03
THASS20190725AQ01-04
THASS20190725AQ02-04
THASS20190725AQ03-04
THASS20190725AQ04-04
THASS20190725AR01-06
THASS20190725AR02-06
THASS20190725AR03-06
THASS20190725AR04-06
THASS20190725AR05-06
THASS20190725AR06-06
THASS20190725AS01-02
THASS20190725AS02-02
THASS20190725AT01-03
THASS20190725AT02-03
THASS20190725AT03-03
THASS20190725AU01-02
THASS20190725AU02-02
THASS20190725AV01-01
THASS20190725AW01-02
THASS20190725AW02-02
THASS20190725AX01-01
THASS20190725AY01-02
THASS20190725AY02-02
THASS20190725AZ01-04
THASS20190725AZ02-04
THASS20190725AZ03-04
THASS20190725AZ04-04
THASS20190725BA01-01
THASS20190725BB01-01
THASS20190725BC01-02
THASS20190725BC02-02
THASS20190725BD01-01
THASS20190725BE01-01
THASS20190725BF01-05
THASS20190725BF02-05
THASS20190725BF03-05
THASS20190725BF04-05
THASS20190725BF05-05
THASS20190725BG01-01
THASS20190725BH01-02
THASS20190725BH02-02
THASS20190725BI01-01
THASS20190725BJ01-03
THASS20190725BJ02-03
THASS20190725BJ03-03
THASS20190725BK01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219073668778759
5219073668778859
5219073668779259
5219073668779359
5219073668778959
5219073668779859
5219073668779959
5219073668779059
5219073668780859
5219073668779159
5219073668780059
5219073668779659
5219073668780759
5219073668779559
5219073668780459
5219073668779459
5219073668780359
5219073668779759
5219073668780559
5219073668780159
5219073668783259
5219073668781359
5219073668783759
5219073668781759
5219073668782359
5219073668784259
5219073668782859
5219073668784759
5219073668780259
5219073668785159
5219073668781159
5219073668783459
5219073668781859
5219073668784059
5219073668782159
5219073668784459
5219073668782959
5219073668780659
5219073668781559
5219073668784859
5219073668782259
5219073668785359
5219073668782759
5219073668783859
5219073668783559
5219073668784559
5219073668780959
5219073668785059
5219073668781459
5219073668785559
5219073668782059
5219073668782659
5219073668786059
5219073668783659
5219073668784159
5219073668783159
5219073668784659
5219073668783959
5219073668785259
5219073668785759
5219073668784359
5219073668784959
5219073668781059
5219073668781659
5219073668782559
5219073668785459
5219073668785959
5219073668783059
5219073668781959
5219073668783359
5219073668782459
5219073668781259
ผู้รับ
คุณ ชนาธิป ชัยกูล
คุณ ชนาธิป ชัยกูล
คุณ กรวรรณ พรหมแย้ม
คุณ กรวรรณ พรหมแย้ม
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
คุณณปภัช ธัญกิจโภคิน
คุณตวงพร ศรีสิงห์โฉม
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
Supisara Panyadilokpong
บริษัท ซัพพลาย ไอคอน จำกัด
คุณชนิสรา ชุมมณเทียร
BUDDYBEER
BUDDYBEER
คุณวรารัตน์ ผดุงวิจิตรชัย
คุณวรารัตน์ ผดุงวิจิตรชัย
คุณวรารัตน์ ผดุงวิจิตรชัย
บริษัท เอพริล แอสซิสแตนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณดวงฤทัย ตั้งวรกุลกิจ
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
คุณ ชุติมา หนูไข่
คุณ ชุติมา หนูไข่
บริษัท เอส วาย รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส วาย รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส วาย รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
คุณอดิลัน ดูมาลี
ร้านไปรษณีย์ มีกาแฟ
ร้านไปรษณีย์ มีกาแฟ
คุณมาณวิกา  รุจิไชยวัฒน์
บริษัท พล๊อต(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท พล๊อต(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณวันทนา
คุณ มงคล จินดาพล
บริษัท ณาราธารา จำกัด
บริษัท ณาราธารา จำกัด
คุณพัทธ์ธีรา สิริทวีอรรจน์
บริษัท บิวตี้ เบรท จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์)จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์)จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์)จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์)จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์)จำกัด
คุณเสาวลักษณ์
คุณนพณัฐ แก้ววงษา
คุณนพณัฐ แก้ววงษา
บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชู จำกัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชู จำกัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชู จำกัด
คุณ ธัญรดี การบูรณ์