ชื่อลูกค้า
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี)จำกัด
คุณ อัมพล  อยู่ทิม
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณ ศิวัช งามวัฒนาวงษ์
คุณ กิติมา เอี่ยมอุไร
ธนพร กาญจนวิสิษฐผล
หจก.คอสม่าอินโนว่า
คุณ ดนุสรณ์  ชูชัย
คุณพรชัย จันทร์สาคร
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล (อยู่ตรงข้ามร้าน แอดไวน์ ค่ะ)
บริษัท เฮงเป็งฮง จำกัด
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
โรงพยาบาลเสิงสาง (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
ตง ตง สกรูน๊อต แอนด์ ทูลส์
ร้านหวายทิพย์ (คุณ ทิวาพร  พัฒนากุล)
บริษัท กันพลา วิลเลจ จำกัด
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
คุณ วรรณา พัดเงิน  /จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
โรงแรมบ้านบาหยัน  คุณ มณีรัตน์ หอมชื่น
ร้าน ออฟฟิศแมกซ์
ร้าน ธนาธิปอะไหล่
หจก.สินทวีไม้ทอง
คุณ คมเจตน์ กาญจนการไกร
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
คุณชาญชัย  คริกาผล
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.สระบุรีทงเฮงขนส่ง สาย  3 แขวงศาลาธรรมสพน์ โทร 02-4414641-3
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
เอกธฤตส่ง สาย  3  ซอยสนามกีฬา เบอร์โทร 092-5588686
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
จงเจริญ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 3 หลังโรงไม้ โทร.02-8870225-6
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
บริษัท บิ๊กวันชัยภูมิขนส่ง  สาย   2 ศูนย์ LSR โทร  098-7572659
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 37 เลขที่ 1820
เล่มที่ 152 เลขที่ 07587
เล่มที่ 37 เลขที่ 1819
5319070221488
5319070221532
เล่มที่ 022 เลขที่ 1072
ID NT6207180127
เลขที่ 629059801
เล่มที่ 2183 เลขที่ 109110
เล่มที่ 2183 เลขที่ 109109
เล่มที่ 0866 เลขที่ 43293
เล่มที่ 2190 เลขที่ 109492
เล่มที่ 268 เลขที่ 13383
เล่มที่ 240 เลขที่ 11991
เล่มที่ 1270 เลขที่ 63465
เล่มที่ 074 เลขที่ 3652
เล่มที่ 0442 เลขที่ 022080
เล่มที่ 555 เลขที่ 27716
เล่มที่ 189 เลขที่ 09435
เล่มที่ 342 เลขที่ 17088
เล่มที่ 827 เลขที่ 41315
เลขที่ B0119022118
เล่มที่ 635 เลขที่ 31738
เล่มที่ 15 เลขที่ 12
เล่มที่ 185 เลขที่ 09230
เล่มที่ 920 เลขที่45994
เล่มที่ 19431 เลขที่ 971522
จำนวน
***
2.10
2.21
2.24
2.24
2.27
2.29
2.50
5.40
5.40
5.40
7.40
21.00
21.10
55.00
57.00
59.00
59.10
68.00
68.10
70.10
80.10
81.20
101.10
111.00
120.00
132.00