ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190713AA01-01
THASS20190713AB01-01
THASS20190713AC01-01
THASS20190713AD01-01
THASS20190713AE01-02
THASS20190713AE02-02
THASS20190713AF01-02
THASS20190713AF02-02
THASS20190713AG01-01
THASS20190713AH01-03
THASS20190713AH02-03
THASS20190713AH03-03
THASS20190713AI01-03
THASS20190713AI02-03
THASS20190713AI03-03
THASS20190713AJ01-03
THASS20190713AJ02-03
THASS20190713AJ03-03
THASS20190713AK01-02
THASS20190713AK02-02
THASS20190713AL01-01
THASS20190713AM01-03
THASS20190713AM02-03
THASS20190713AM03-03
THASS20190713AN01-03
THASS20190713AN02-03
THASS20190713AN03-03
THASS20190713AO01-02
THASS20190713AO02-02
THASS20190713AP01-01
THASS20190713AQ01-01
THASS20190713AR01-01
THASS20190713AS01-01
THASS20190713AT01-05
THASS20190713AT02-05
THASS20190713AT03-05
THASS20190713AT04-05
THASS20190713AT05-05
THASS20190713AU01-01
THASS20190713AV01-01
THASS20190713AW01-01
THASS20190713AX01-01
THASS20190713AY01-03
THASS20190713AY02-03
THASS20190713AY03-03
THASS20190713AZ01-01
THASS20190713BA01-01
THASS20190713BB01-04
THASS20190713BB02-04
THASS20190713BB03-04
THASS20190713BB04-04
THASS20190713BC01-02
THASS20190713BC02-02
THASS20190713BD01-04
THASS20190713BD02-04
THASS20190713BD03-04
THASS20190713BD04-04
THASS20190713BE01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119073608000739
5119073608001739
5119073608000539
5119073608001939
5119073608000439
5119073608001139
5119073608000639
5119073608001239
5119073608000939
5119073608001339
5119073608000839
5119073608001539
5119073608001639
5119073608001039
5119073608001439
5119073608002239
5119073608003239
5119073608004139
5119073608002839
5119073608003539
5119073608001839
5119073608003139
5119073608002039
5119073608004039
5119073608002139
5119073608002339
5119073608003039
5119073608002939
5119073608002439
5119073608003639
5119073608002539
5119073608003339
5119073608002639
5119073608003439
5119073608004239
5119073608004539
5119073608002739
5119073608004739
5119073608003739
5119073608005039
5119073608005639
5119073608003839
5119073608005839
5119073608004439
5119073608006039
5119073608004839
5119073608006139
5119073608005139
5119073608006239
5119073608005339
5119073608005239
5119073608003939
5119073608005439
5119073608004339
5119073608005739
5119073608004639
5119073608005939
5119073608004939
ผู้รับ
คุณ ชนาธิป  ชัยกูล
คุณ สมสมร  สงวนพันธุ์
คุณกนกพล นาคทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียร์เควก
บริษัท คลองสองเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
บริษัท คลองสองเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
คุณสุพิชฌาย์ ลี้จาตุรงค์
คุณสุพิชฌาย์ ลี้จาตุรงค์
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
คุณ วิชัย อังคณากุล
คุณ วิชัย อังคณากุล
คุณ วิชัย อังคณากุล
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
คุณทมิตา
คุณทมิตา
คุณทมิตา
คุณวีรนุช สวัสดิ์ประทานชัย
คุณวีรนุช สวัสดิ์ประทานชัย
คุณกนกวรรณ บุญรอด/ ร้าน SANIT
คุณ เทอดไทย  บุญนันท์
คุณ เทอดไทย  บุญนันท์
คุณ เทอดไทย  บุญนันท์
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน
คุณ จินตนา  เพชรประพันธ์
คุณ จินตนา  เพชรประพันธ์
คุณภาณุ ธำรงหวัง
คุณ ทะนงศักดิ์  เจริญธัญกรณ์
คุณ ธิดารัตน์
คุณ  อ้อม.
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
คุณ เมตตา  ส่องสว่าง
คุณ กัณตภณ ห่อวงศ์สกุล
คุณ สลิลทิพย์  ธรรมิกบวร
คุณ บอย
บริษัท ซันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณ ศิริกาญจน์  ชินณวงศ์
คุณอิทธิฤทธิ์ เทพประดิษฐ์
บริษัท เอซี พลัส โกลบอล จำกัด
บริษัท เอซี พลัส โกลบอล จำกัด
บริษัท เอซี พลัส โกลบอล จำกัด
บริษัท เอซี พลัส โกลบอล จำกัด
คุณแนท
คุณแนท
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด
พีอะไหล่
ชื่อลูกค้า
Stefan Linner
คุณ ทัศนีย์  พาหุนันท์
คุณ ทิพวรรณ  สารสีมา
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
***
***
***
จำนวน
1 ชิ้น 0.27
1 ชิ้น 1.76
1 ชิ้น 2.36