ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190712AA01-02
THASS20190712AA02-02
THASS20190712AB01-01
THASS20190712AC01-01
THASS20190712AD01-01
THASS20190712AE01-02
THASS20190712AE02-02
THASS20190712AF01-14
THASS20190712AF02-14
THASS20190712AF03-14
THASS20190712AF04-14
THASS20190712AF05-14
THASS20190712AF06-14
THASS20190712AF07-14
THASS20190712AF08-14
THASS20190712AF09-14
THASS20190712AF10-14
THASS20190712AF11-14
THASS20190712AF12-14
THASS20190712AF13-14
THASS20190712AF14-14
THASS20190712AG01-01
THASS20190712AH01-01
THASS20190712AI01-04
THASS20190712AI02-04
THASS20190712AI03-04
THASS20190712AI04-04
THASS20190712AJ01-01
THASS20190712AK01-03
THASS20190712AK02-03
THASS20190712AK03-03
THASS20190712AL01-07
THASS20190712AL02-07
THASS20190712AL03-07
THASS20190712AL04-07
THASS20190712AL05-07
THASS20190712AL06-07
THASS20190712AL07-07
THASS20190712AM01-01
THASS20190712AN01-07
THASS20190712AN02-07
THASS20190712AN03-07
THASS20190712AN04-07
THASS20190712AN05-07
THASS20190712AN06-07
THASS20190712AN07-07
THASS20190712AO01-01
THASS20190712AP01-04
THASS20190712AP02-04
THASS20190712AP03-04
THASS20190712AP04-04
THASS20190712AQ01-05
THASS20190712AQ02-05
THASS20190712AQ03-05
THASS20190712AQ04-05
THASS20190712AQ05-05
THASS20190712AR01-05
THASS20190712AR02-05
THASS20190712AR03-05
THASS20190712AR04-05
THASS20190712AR05-05
THASS20190712AS01-01
THASS20190712AT01-01
THASS20190712AU01-02
THASS20190712AU02-02
THASS20190712AV01-07
THASS20190712AV02-07
THASS20190712AV03-07
THASS20190712AV04-07
THASS20190712AV05-07
THASS20190712AV06-07
THASS20190712AV07-07
THASS20190712AW01-04
THASS20190712AW02-04
THASS20190712AW03-04
THASS20190712AW04-04
THASS20190712AX01-10
THASS20190712AX02-10
THASS20190712AX03-10
THASS20190712AX04-10
THASS20190712AX05-10
THASS20190712AX06-10
THASS20190712AX07-10
THASS20190712AX08-10
THASS20190712AX09-10
THASS20190712AX10-10
THASS20190712AY01-03
THASS20190712AY02-03
THASS20190712AY03-03
THASS20190712AZ01-01
THASS20190712BA01-04
THASS20190712BA02-04
THASS20190712BA03-04
THASS20190712BA04-04
THASS20190712BB01-07
THASS20190712BB02-07
THASS20190712BB03-07
THASS20190712BB04-07
THASS20190712BB05-07
THASS20190712BB06-07
THASS20190712BB07-07
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119073603071229
5119073603072129
5119073603071329
5119073603072429
5119073603071429
5119073603072329
5119073603071529
5119073603072229
5119073603071629
5119073603072529
5119073603071729
5119073603072629
5119073603071829
5119073603071929
5119073603072029
5119073603072729
5119073603072829
5119073603073929
5119073603072929
5119073603073029
5119073603073729
5119073603074729
5119073603073129
5119073603073829
5119073603073229
5119073603073429
5119073603074029
5119073603073329
5119073603074129
5119073603073529
5119073603074329
5119073603073629
5119073603074229
5119073603074429
5119073603074529
5119073603075329
5119073603076129
5119073603076829
5119073603077929
5119073603074629
5119073603078229
5119073603078729
5119073603075629
5119073603079329
5119073603076429
5119073603079929
5119073603076929
5119073603074829
5119073603075729
5119073603077429
5119073603078329
5119073603077129
5119073603079229
5119073603079729
5119073603077629
5119073603080329
5119073603080729
5119073603078029
5119073603078929
5119073603075029
5119073603079629
5119073603075829
5119073603080229
5119073603080629
5119073603076329
5119073603081029
5119073603077529
5119073603078529
5119073603079529
5119073603074929
5119073603075429
5119073603080129
5119073603077329
5119073603080529
5119073603078829
5119073603080929
5119073603079029
5119073603081229
5119073603077829
5119073603075129
5119073603075929
5119073603078129
5119073603076529
5119073603077029
5119073603078429
5119073603079129
5119073603079829
5119073603077229
5119073603075229
5119073603079429
5119073603076029
5119073603080029
5119073603076629
5119073603080429
5119073603077729
5119073603080829
5119073603078629
5119073603081129
5119073603075529
5119073603076729
5119073603076229
ผู้รับ
เดอะ ครีเอทีฟ พาทเนอร์ชิพ จำกัด
เดอะ ครีเอทีฟ พาทเนอร์ชิพ จำกัด
คุณกวิสรา สิงหพันธุ์
บจก.เอส แอนด์ ทู เอส แมเนจเม้นท์ /คุณ วราลักษณ์
IVL Property Co., Ltd.
บริษัท อีซิโอ้ ซัพพลาย  จำกัด
บริษัท อีซิโอ้ ซัพพลาย  จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสรพงศ์ ฉวีโศภีทิพย์
คุณภาคภูมิ เทียมสงวน
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
หจก.อี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
คุณวิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณวิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณวิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณวิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณวิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณวิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณวิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณบุญจินต์  ดรณีรัตน์
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
ร้าน เปเปอร์บ๊อกซ์
คุณ จารุวรรณ ไพโรจน์เจริญค้า
คุณ จารุวรรณ ไพโรจน์เจริญค้า
คุณ จารุวรรณ ไพโรจน์เจริญค้า
คุณ จารุวรรณ ไพโรจน์เจริญค้า
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม
บริษัท เอ็ม.ที.ที.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไทย ฟูด เน็ตเวิร์ค จำกัด
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
คุณ ไกรภพ
คุณ ไกรภพ
คุณ ไกรภพ
คุณ ไกรภพ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์สปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์สปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์สปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์สปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์สปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์สปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์สปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์สปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์สปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัมเบอร์สปอร์ต
บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
คุณอภิรดี เรืองเนตร
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์
บริษัท ซันลัลลอย อินดัสตรี ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ซันลัลลอย อินดัสตรี ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ซันลัลลอย อินดัสตรี ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ซันลัลลอย อินดัสตรี ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ซันลัลลอย อินดัสตรี ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ซันลัลลอย อินดัสตรี ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ซันลัลลอย อินดัสตรี ไทยแลนด์ จำกัด
ชื่อลูกค้า
Ruth
คุณ ณัฐากาญจน์ กุลธรกานต์สิริ
น.ส.รสสุคนธิ์ สิงห์โพนทัน
คุณ ศิริพร คุณ วิฑูรย์  มรกตจินดา
คุณ นฤมล  บุญกิตติ
northpost
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-แคมป์
คุณทินวุฒิ สีละพัฒน์
ร้าน พูนทรัพย์
ร้าน พูนทรัพย์
บริษัท กาญจนา อินเตอร์เทรด (2018) จำกัด
คุณจิตรานุช  ปานขาว
คุณสิระวุฒิ ประสารภักดิ์
หจก.โชคฉัตรไชยไรซ์มิล
คุณ ญาณิศา วิษณุมหิมาชัย
ร้านยาก้านณรงค์/คุณ วาทินี  อังคภาณุกุล
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณ สุทาทิพย  วรรธนะวุฒิ
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
คุณโสภิตา  คุณามัยมโน
คุณปู หจก.ช.2013 111  เก็บปลายทาง
คุณธีรเชษฐ์ ธารากิตติวิโรจน์
คุณทัตพล วนาศรีสันต์
คุณ ศศิมา ตันติพิริยะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สหตะกั่วป่า สาย 5 ชานชลาที่ 10 ล้อคที่  28 โทร. 089-8457103
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
สุโขทัยขนส่ง พุทมณทลสาย 5 เบอร์ 084-0077789
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
ป.พูลทรัพย์ สาย 3 ซอย 16/5 เบอร์โทร  086-6179571
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135/0833659898
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167319301TH
PD167319289TH
PD167319292TH
เล่มที่ 020 เลขที่ 0999
เล่มที่ 29 เลขที่ 1450
5319070177303
เล่มที่ 167 เลขที่ 08325
เล่มที่ 167 เลขที่ 08325
ID NT6207130091
เล่มที่ 039 เลขที่ 1931
เล่มที่ 039 เลขที่ 1930
เล่มที่ 1847 เลขที่ 92324
เล่มที่ 1487 เลขที่ 74335
เล่มที่ 268 เลขที่ 13377
เล่มที่ 268 เลขที่ 13378
เล่มที่ 2194 เลขที่ 109677
เล่มที่ 2197 เลขที่ 109816
เล่มที่ 236 เลขที่ 11751
เล่มที่ 495 เลขที่ 24740
เล่มที่ 115 เลขที่ 5743
BKAM19-18869
เลขที่บิล 4184
เล่มที่ 203 เลขที่ 10120
EI040703033TH
EI040703020TH
จำนวน
1 ชิ้น 0.43
1 ชิ้น 4.51
1 ชิ้น 3.49
3 ม้วน
2กล่อง
1กล่อง
3 ม้วน
3 ห่อ
1 กล่อง จ่ายต้นทาง
2กล่อง
5ห่อ
1กล่อง
3 ม้วน
……..
1 ม้วน
1กล่อง1ม้วน
8กล่อง1ห่อ
5ถัง1กล่อง
2กล่อง3ม้วน
...........
2ห่อ
6กล่อง
1 ชิ้น 0.20
1 ชิ้น 2.35