ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190703AA01-04
THASS20190703AA02-04
THASS20190703AA03-04
THASS20190703AA04-04
THASS20190703AB01-02
THASS20190703AB02-02
THASS20190703AC01-01
THASS20190703AD01-01
THASS20190703AE01-01
THASS20190703AF01-01
THASS20190703AG01-01
THASS20190703AH01-03
THASS20190703AH02-03
THASS20190703AH03-03
THASS20190703AI01-01
THASS20190703AJ01-01
THASS20190703AK01-06
THASS20190703AK02-06
THASS20190703AK03-06
THASS20190703AK04-06
THASS20190703AK05-06
THASS20190703AK06-06
THASS20190703AL01-05
THASS20190703AL02-05
THASS20190703AL03-05
THASS20190703AL04-05
THASS20190703AL05-05
THASS20190703AM01-01
THASS20190703AN01-01
THASS20190703AO01-02
THASS20190703AO02-02
THASS20190703AP01-02
THASS20190703AP02-02
THASS20190703AQ01-01
THASS20190703AR01-08
THASS20190703AR02-08
THASS20190703AR03-08
THASS20190703AR04-08
THASS20190703AR05-08
THASS20190703AR06-08
THASS20190703AR07-08
THASS20190703AR08-08
THASS20190703AS01-02
THASS20190703AS02-02
THASS20190703AT01-02
THASS20190703AT02-02
THASS20190703AU01-06
THASS20190703AU02-06
THASS20190703AU03-06
THASS20190703AU04-06
THASS20190703AU05-06
THASS20190703AU06-06
THASS20190703AV01-01
THASS20190703AW01-01
THASS20190703AX01-02
THASS20190703AX02-02
THASS20190703AY01-02
THASS20190703AY02-02
THASS20190703AZ01-02
THASS20190703AZ02-02
THASS20190703BA01-01
THASS20190703BB01-07
THASS20190703BB02-07
THASS20190703BB03-07
THASS20190703BB04-07
THASS20190703BB05-07
THASS20190703BB06-07
THASS20190703BB07-07
THASS20190703BC01-02
THASS20190703BC02-02
THASS20190703BD01-06
THASS20190703BD02-06
THASS20190703BD03-06
THASS20190703BD04-06
THASS20190703BD05-06
THASS20190703BD06-06
THASS20190703BE01-02
THASS20190703BE02-02
THASS20190703BF01-02
THASS20190703BF02-02
THASS20190703BG01-02
THASS20190703BG02-02
THASS20190703BH01-01
THASS20190703BI01-03
THASS20190703BI02-03
THASS20190703BI03-03
THASS20190703BJ01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019073552256439
5019073552257739
5019073552256639
5019073552257639
5019073552256739
5019073552257539
5019073552256539
5019073552257339
5019073552256839
5019073552257439
5019073552257039
5019073552258039
5019073552256939
5019073552257839
5019073552257239
5019073552257139
5019073552258139
5019073552257939
5019073552258239
5019073552262039
5019073552259039
5019073552262639
5019073552259739
5019073552263139
5019073552260239
5019073552263839
5019073552261239
5019073552264239
5019073552258339
5019073552262839
5019073552259439
5019073552263639
5019073552260339
5019073552264039
5019073552261139
5019073552264839
5019073552261839
5019073552265139
5019073552258639
5019073552259239
5019073552262239
5019073552259939
5019073552262939
5019073552260539
5019073552263439
5019073552260939
5019073552264339
5019073552261739
5019073552261939
5019073552258439
5019073552262739
5019073552259139
5019073552263339
5019073552259839
5019073552264139
5019073552260639
5019073552264739
5019073552261439
5019073552258539
5019073552260139
5019073552259339
5019073552260839
5019073552263739
5019073552264439
5019073552265039
5019073552261539
5019073552258939
5019073552259639
5019073552262339
5019073552263939
5019073552263039
5019073552264539
5019073552260439
5019073552264939
5019073552261339
5019073552258739
5019073552262139
5019073552259539
5019073552262439
5019073552260039
5019073552263239
5019073552260739
5019073552261639
5019073552261039
5019073552262539
5019073552258839
5019073552263539
ผู้รับ
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณ ขนิษฐา  พึ่งประยูร
คุณ ขนิษฐา  พึ่งประยูร
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
คุณวรพรต
บริษัท มาร์วิส (ไทย) จำกัด
บริษัท อินเตอร์ ฟู้ด โปรเซสซิ่ง จำกัด
คุณ ศิริธัช  เพราะขุนทด
ร้านจุ๊บแจง
ร้านจุ๊บแจง
ร้านจุ๊บแจง
โซเนีย
คุณวรารัตน์ วงศาภาคย์  ร้านไทฮง
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์  จำกัด
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์  จำกัด
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์  จำกัด
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์  จำกัด
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์  จำกัด
Pimpinan Boonta
บริษัท อินโนเวชั่นเทค จำกัด
บจก. เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น อินกรีเดียนส์ (ที)
บจก. เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น อินกรีเดียนส์ (ที)
กุเลาทองแม่แป้นตากใบ
กุเลาทองแม่แป้นตากใบ
คุณธนิษ์ฐา ทองประจง
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
คุณ สิริทิพย์ ครรภาฉาย
คุณ สิริทิพย์ ครรภาฉาย
คุณ ชินพันธุ์ อัญชุลีประดิษฐ์
คุณ ชินพันธุ์ อัญชุลีประดิษฐ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณกนกพร  สมหวัง
บ.โตชิบา แมชชีน(ประเทศไทย) จก.
บริษัท สยามเซอพลัส จำกัด
บริษัท สยามเซอพลัส จำกัด
บริษัท พิคเจอร์เวิร์ค จำกัด
บริษัท พิคเจอร์เวิร์ค จำกัด
ร้านดีเด้อล่า /คุณมานัส สุทธิ์พะพร
ร้านดีเด้อล่า /คุณมานัส สุทธิ์พะพร
คุณนพณัฐ แก้ววงษา
บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเชีย จำกัด
บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเชีย จำกัด
บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเชีย จำกัด
บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเชีย จำกัด
บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเชีย จำกัด
บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเชีย จำกัด
บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเชีย จำกัด
ร.ต. เนติธร
ร.ต. เนติธร
บริษัท จัสท์ อิน ไทม์ จำกัด
บริษัท จัสท์ อิน ไทม์ จำกัด
บริษัท จัสท์ อิน ไทม์ จำกัด
บริษัท จัสท์ อิน ไทม์ จำกัด
บริษัท จัสท์ อิน ไทม์ จำกัด
บริษัท จัสท์ อิน ไทม์ จำกัด
บริษัท ทีโอเอ เอสอี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ทีโอเอ เอสอี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด
คุณธนาธร สอนอินทร์
คุณธนาธร สอนอินทร์
คุณ นิตยา พุ่มพฤกษ์
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณ  ทิชา แย้มคร้าม
ชื่อลูกค้า
คุณ ลัลน์นิชา นิติสถาพรพงศ์
คุณ วรพจน์ บุญรินทร์
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
บริษัท แสงจ้าทรานสปอร์ต จำกัด
คุณจิระภา เกรียงไกรวณิช
ร้านคิดส์แลนด์ /คุณสว่างพงศ์ เจนวัฒนะมงคล
คุณลำยง แก้วแววน้อย โทรแจ้งลูกค้าด้วยถึงสาย5
ร้านรองเท้า PV Sneaker Shop
คุณ เนตรชนก  วงศ์บุญฑริก
คุณพิชามญชุ์ เก่งมาลา / ร้าน ALOHA POSTBOX
คุณชริตา บุตรหลวง /โรงงานผลิตสบู่ชริตา
ร้าน ไอเปเปอร์ เชียงราย คุณ ปวิชญา อริยะ
ร้านสกาวกิ๊ฟช็อป คุณสกาวรัตน์ ก๋าวิ
บริษัท น่านโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน
คุณสุนทร / กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงสักประมาณ 1 ชั่วโมงค่ะ
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ไอที จำกัด
ร้าน ลัคกี้ เพ็ทช็อป
คุณ จุฑารัตน์  ไกรสิทธิพงศ์
คุณวสันต์ ประสงค์มณี
คุณ พรชัย จันทร์สาคร.
พระแท่นเครื่องเขียน
บจก. เอส-ดีว่า คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่)คุณ นาถนภา สุขดี
ร้านโนมุสา เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (Nomusa Service Center) ** ร้านเปิด 09.30-19.00 น. ***
พิทักษ์น้ำมันเหลือง
คุณณทิญา จงสถาพรยิ่ง
ร้านเม้ง ขอนแก่นครับ
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
บริษัท 500 ไมล์ จำกัด
ร้านบรบือโทรทัศน์
ร้านอาณาจักรโรมัน
บริษัท นารายณ์โฮเต็ล จำกัด
คุณวรัญญา เลไทสงค์
คุณโมลิกา โอสายไทย
คุณ วิรัศณี  ศรีอุทธา
ร้าน 797 พาวเวอร์ช็อป
ร้านท่าใหม่บุคส์
มู่หลาน  ตรัง   บริษัท ของเล่น168 จำกัด   ห้ามส่งขนส่งอื่น
ร้านรวมยา/ คุณ ฐิติมา อุ่นปุณฑริก
คุณ กฤตินันท์   ประภากร
คุณลักษิกา กาทอง
คุณไกรวิชญ ชลามาตย์
บริษัท อินเตอร์เวิลด์เน็ตเวิร์ค จำกัด
คุณ กวิน สิริวิวัฒนา
คุณสุมิตรา อินทศรี
บริษัท สิริเจ้าพระยา จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
อาทิตเจริญ สาย4
โชคบุญมาขนส่ง พุทธมณฑลสาย 5 ศูนย์ขนส่ง สาย 5 โทร 089-661959
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
แสงทวีทรัพย์สินขนส่ง พุทธมณฑล สาย 5 ชานชาลาที่1 และ 2 ติดกับม่งเส็งบุรีรัมย์ โทร 081-6964743,02-8894768-9
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
อุบลพรชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.02-8880995
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย 2 ซอย29 เยื้องสนามกีฬา โทร 02-8891411/099-6146211/098-8173633/082-2939638
คิงส์โลจิสติกส์ สาย 2 ซอยสนามกีฬา
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
จงเจริญ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 3 หลังโรงไม้ โทร.02-8870225-6
บัญฑิตา 999 ขนส่งสาย 2 โทร.02-8054132
ยงเส็ง ขนส่ง สาย 2  ติดกำแพงทางออกศูนย์ขนส่ง 1
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
โกล้วนรุ่งโรจน์ สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8873303
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
พิกุลทองขนส่ง สาย  2 โทร02-8870203-5
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167318155TH
PD167318147TH
PD167318045TH PD167318059TH PD167318062TH PD167318076TH PD167318080TH PD167318093TH PD167318102TH PD167318116TH PD167318120TH PD167318133TH
เล่มที่  43 เลขที่ 2101
เล่มที่  189 เลขที่ 9438
เล่มที่ 152 เลขที่  7592
เล่มที่ 143 เลขที่  7150
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  05 เลขที่  0218
5319070048603
5319070048573
5319070048498
***
5319070048566
5319070048511
เล่มที่  225 เลขที่  11219
6207040073
เล่มที่  022  เลขที่  1096
273308
273309
เล่มที่  1059 เลขที่  052921
เล่มที่  1059 เลขที่  052922
เล่มที่  3699 เลขที่  184916
เล่มที่  2176 เลขที่  108787
เล่มที่  2176 เลขที่  108786
47311
จัดเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  410  เลขที่ 20490
เล่มที่ 048  เลขที่  01100
เล่มที่    799 เลขที่  39906
375 เลขที่ 18709
เล่มที่  375 เลขที่  18708
B0119021589
เล่มที่  028 เลขที่  01352
เลขที่  25310
เลขที่  15703
เลขที่  15702
80600
เล่มที่  15538  เลขที่  776900
เล่มที่  781 เลขที่  39014
เล่มที่  591 เลขที่  29513
อต62007353
ED850679208TH
ED850679225TH
ED850679199TH
ED850679168TH/ED850679171TH/ED850679185TH/
ED850679145TH
ED850679154TH
จำนวน
1 ชิ้น 1.25
1 ชิ้น 1.57
10 ม้วน 2.65*10
4กล่อง1ม้วน 2รอบ
12 กล่อง
2 กล่อง
3กล่อง5ห่อ5ม้วน
1ห่อ
1 ห่อ
2กล่อง
3กล่อง
1กล่อง
3 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
4 ห่อ
2กล่อง
4 ห่อ
1กล่อง2ม้วน
8 กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
2ม้วน
1ม้วน1ถุง
1กล่อง
2 กล่อง
1กล่อง
11กล่อง2ม้วน
1กล่อง1ห่อ
2 ม้วน
1กล่อง6ม้วน
10 ม้วน
2ห่อ
4กล่อง
1กล่อง
1 ห่อ
3กล่อง
2ห่อ4กล่อง1ม้วน
10 ห่อ
4 กล่อง
2กล่อง
1 ชิ้น 0.67
2 ชิ้น 1.32/2.32
1 ชิ้น 0.93
3 ชิ้น 6.00*3
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 0.32