ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190702AA01-07
THASS20190702AA02-07
THASS20190702AA03-07
THASS20190702AA04-07
THASS20190702AA05-07
THASS20190702AA06-07
THASS20190702AA07-07
THASS20190702AB01-04
THASS20190702AB02-04
THASS20190702AB03-04
THASS20190702AB04-04
THASS20190702AC01-02
THASS20190702AC02-02
THASS20190702AD01-01
THASS20190702AE01-02
THASS20190702AE02-02
THASS20190702AF01-01
THASS20190702AG01-02
THASS20190702AG02-02
THASS20190702AH01-02
THASS20190702AH02-02
THASS20190702AI01-02
THASS20190702AI02-02
THASS20190702AJ01-03
THASS20190702AJ02-03
THASS20190702AJ03-03
THASS20190702AK01-01
THASS20190702AL01-02
THASS20190702AL02-02
THASS20190702AM01-01
THASS20190702AN01-01
THASS20190702AO01-01
THASS20190702AP01-01
THASS20190702AQ01-05
THASS20190702AQ02-05
THASS20190702AQ03-05
THASS20190702AQ04-05
THASS20190702AQ05-05
THASS20190702AR01-02
THASS20190702AR02-02
THASS20190702AS01-02
THASS20190702AS02-02
THASS20190702AT01-01
THASS20190702AU01-01
THASS20190702AV01-03
THASS20190702AV02-03
THASS20190702AV03-03
THASS20190702AW01-1
THASS20190702AX01-02
THASS20190702AX02-02
THASS20190702AY01-02
THASS20190702AY02-02
THASS20190702AZ01-01
THASS20190702BA01-01
THASS20190702BB01-03
THASS20190702BB02-03
THASS20190702BB03-03
THASS20190702BC01-01
THASS20190702BD01-01
THASS20190702BE01-04
THASS20190702BE02-04
THASS20190702BE03-04
THASS20190702BE04-04
THASS20190702BF01-02
THASS20190702BF02-02
THASS20190702BG01-01
THASS20190702BH01-01
THASS20190702BI01-01
THASS20190702BJ01-02
THASS20190702BJ02-02
THASS20190702BK01-10
THASS20190702BK02-10
THASS20190702BK03-10
THASS20190702BK04-10
THASS20190702BK05-10
THASS20190702BK06-10
THASS20190702BK07-10
THASS20190702BK08-10
THASS20190702BK09-10
THASS20190702BK10-10
THASS20190702BL01-05
THASS20190702BL02-05
THASS20190702BL03-05
THASS20190702BL04-05
THASS20190702BL05-05
THASS20190702BM01-04
THASS20190702BM02-04
THASS20190702BM03-04
THASS20190702BM04-04
THASS20190702BN01-01
THASS20190702BO01-03
THASS20190702BO02-03
THASS20190702BO03-03
THASS20190702BP01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019073545619829
5019073545620529
5019073545619929
5019073545620329
5019073545620029
5019073545621229
5019073545620929
5019073545621929
5019073545620129
5019073545622729
5019073545622329
5019073545620429
5019073545621529
5019073545622429
5019073545621129
5019073545620229
5019073545621429
5019073545620629
5019073545622029
5019073545623129
5019073545620729
5019073545621729
5019073545621629
5019073545620829
5019073545622929
5019073545621029
5019073545624729
5019073545622129
5019073545625429
5019073545622829
5019073545626129
5019073545623729
5019073545626929
5019073545624329
5019073545627629
5019073545625929
5019073545621329
5019073545626629
5019073545621829
5019073545627329
5019073545623029
5019073545628029
5019073545624429
5019073545628429
5019073545625029
5019073545622229
5019073545626229
5019073545623429
5019073545626829
5019073545624029
5019073545627529
5019073545624829
5019073545628229
5019073545625529
5019073545628829
5019073545622529
5019073545626429
5019073545623629
5019073545627029
5019073545624129
5019073545627829
5019073545624929
5019073545628529
5019073545625629
5019073545629029
5019073545622629
5019073545625729
5019073545623329
5019073545626729
5019073545623929
5019073545627429
5019073545624529
5019073545628129
5019073545625229
5019073545628729
5019073545626329
5019073545623229
5019073545627129
5019073545623829
5019073545627729
5019073545624629
5019073545628329
5019073545625329
5019073545629129
5019073545625829
5019073545626529
5019073545623529
5019073545627229
5019073545624229
5019073545627929
5019073545625129
5019073545628629
5019073545626029
5019073545628929
ผู้รับ
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณพัชรพร
คุณพัชรพร
คุณพัชรพร
คุณพัชรพร
คุณ รัตนาพร กล้าหาญ
คุณ รัตนาพร กล้าหาญ
คุณเพ็ญโสภา บุญกล่อม
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด
ร้าน เค แอนด์ เค ประดับยนต์ (ช่างแดง)
คุณ ภัคมณฑน์ แสงน้ำ
คุณ ภัคมณฑน์ แสงน้ำ
คุณมานพ มันตานนท์
คุณมานพ มันตานนท์
คุณวัลลาภา สมใจนึก
คุณวัลลาภา สมใจนึก
คุณ ดล
คุณ ดล
คุณ ดล
คุณเตชินี​ ลิมปรุ่ง​พัฒนกิจ
คุณสุทธินี จงประสิทธิ์
คุณสุทธินี จงประสิทธิ์
คุณสดุดี สุกใส
คุณ สุทธิพงษ์ เพียรการ
บริษัท ไฮเปอร์ คอมพิวเตอร์
คุณ สุภัททา
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณดวงกมล
คุณดวงกมล
คุณ อรวรรณ โอภาสเสถียร
คุณ อรวรรณ โอภาสเสถียร
คุณสุวิชา  ปัญญวัฒนะ
บ.หลักทรัพย์ เคทีบี ( ประเทศไทย )/คุณสมพร
คุณกรองขวัญ  ไชยโคตร
คุณกรองขวัญ  ไชยโคตร
คุณกรองขวัญ  ไชยโคตร
คุณ นิสรีน  แวดอเล๊าะ
นายกิตติศักดิ์ กาพย์กลอน
นายกิตติศักดิ์ กาพย์กลอน
คุณ ธนัตพงษ์ จิวิริยะวัฒน์
คุณ ธนัตพงษ์ จิวิริยะวัฒน์
Evergreen khaoyai
คุณ วัลลภ สุขพิพัฒน์
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท ชมพร จำกัด
คุณ พนมพร มีแสง
บริษัท ไลฟ์สไตล์รีเฟรช จำกัด
บริษัท ฟีนิกซ์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฟีนิกซ์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฟีนิกซ์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฟีนิกซ์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านที่นอนแพรกษา
ร้านที่นอนแพรกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริษัท ลาลิซาส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณพลอย-คุณอาม
บริษัท วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด
บริษัท วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
โรงพิมพ์ วัน สต๊อป ปริ๊น
คุณ พิมพ์ชนก นิลพันธ์
คุณ พิมพ์ชนก นิลพันธ์
คุณ พิมพ์ชนก นิลพันธ์
คุณ พิมพ์ชนก นิลพันธ์
คุณ พิมพ์ชนก นิลพันธ์
ร้านอาทรพาณิชย์
ร้านอาทรพาณิชย์
ร้านอาทรพาณิชย์
ร้านอาทรพาณิชย์
คุณกนกอร หัสเสนะ
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณดารารัตน์ กวัสราภรณ์
ชื่อลูกค้า
นายชาญวุฒิ ศิษย์โรจนฤทธิ์
บริษัท พร้อมท์ ก๊อปปี้ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
คุณ ช่างรักษ์ ทะเลแก้ว
คุณ บรรณฑวรรณ มิ่งเมือง
คุณปนัดดา เปียระบุตร
ส.ต.อนันต์ ภิญโญ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167318031TH
PD167318028TH
ED850677595TH
ED850677595TH
ED850677578TH
ED850677581TH
จำนวน
1 ชิ้น 0.71
1 ชิ้น 2.11
1 ชิ้น 1.54
1 ชิ้น 1.38
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 2.40