ชื่อลูกค้า
คุณปัทมา สุทธิชาติ
บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท  จำกัด
คุณ สิทธ์พงษ์   ทนันชัย
ร้านเพชรลดาเซอร์วิส / คุณเพชรลดา สวยรูป
คุณกัญญารัตน์  วิชิรัตน์
คุณปกรณ์ คั้งศิริไพศาล
คุณวรวิทย์ ใจคำวัง
ร้าน ซุ้มปากกา
ร้านตักศิลาเทเลคอม
บริษัท กัลยาณมิตร 8 จำกัด /คุณอรวรรณ ทับแฟง
คุณจิตรานุช  ปานขาว
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
พันโท ประเวศ  พุ่มศรี
โรงพิมพ์บ้านดนตรี.
คุณ กมลรัตน์ ปิยกิจการ (ร้าน Cheesytoy )
ร้านบ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บุญโรจน อิเลคทริค ซัพพลาย
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด
ร้านppshop
ร้านหมูยอถาวร รินทร์ธนัน ทิพย์วิภากุล
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
ร้าน เจ๊วี่  คุณ อัฉราภรณ์ เตียวสินเธาว์
คุณแขขวัญ บานเย็น
คุณ อโณทัย  ชูสุวรรณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1  .081-4242245
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
จัดส่งให้ลูกค้า
พี.เจ.ทรานสปอร์ต  สาย  3 ซอย  29  เบอร์โทร   02-8891411/099-6146211
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
กิตติวัฒน์ ทรานสปอร์ท ขนส่ง สาย 2 02-9870122
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  070 เลขที่  3487
เล่มที่  1000  เลขที่  49964
เล่มที่  1000  เลขที่  49963
เล่มที่  1000 เลขที่  49965
เล่มที่ 1000 เลขที่  49966
เล่มที่ 1000 เลขที่  49967
5319070022238
5319070022351
5319070022290
เล่มที่  452  เลขที่  22559
เล่มที่  1481  เลขที่  74023
เล่มที่   530 เลขที่  26462
เล่มที่  1481  เลขที่  74024
เล่มที่  022  เลขที่  01073
เล่มที่  171  เลขที่  8502
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  877  เลขที่  43808
เล่มที่  079 เลขที่  3925
เล่มที่  791  เลขที่  39515
เล่มที่  356  เลขที่  17775
เล่มที่  698 เล่มที่  34896
เลขที่  17045
เล่มที่  419 เลขที่  20950
เลขที่  41048
จำนวน
3กล่อง1ม้วน
5ห่อ
2 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
3 ถัง
1กล่อง
2 ห่อ
3ห่อ1กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง
2 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
4กล่อง
5 ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ6ม้วน
1 ม้วน
2ห่อ1กล่อง
3กล่อง5ม้วน
17 ห่อ
2 ม้วน
6 กล่อง ด่วนมาก
5ห่อ
5 กล่อง