ชื่อลูกค้า
คุณนุชรินทร์ ศรีสังข์
คุณอัญญารัตน์
บริษัท ปราณเชิญ จำกัด
คุณ สิรินุช จินตสุนทรอุไร  ร้านบ้านสีฟ้า ก่อนส่งโทรหาขนส่งก่อนค่ะ
บริษัท โซลูชั่นบิสซอฟด์ จำกัด จัดส่งถึงที่
โรงคั่วกาแฟปรีดา (คุณธุมาวดี  สุวัณณกีฎะ)
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
คุณ  เอกชัย
บริษัท ไทย แอดเเวนเทค จำกัด เวลา 9.00-17.00 น จอดรถหลังตึกชั้น1
คุณ คีติกา เวกชาลิกานน
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด / คุณ จิราวุฒิ  ศรีสร้อย
คุณเรวัต  ย้ายตั้ง
คุณ นิตยา ศรีเกิด
คุณ ณัฏฐ์ณริน เฮงธนารักษ์
คุณ มนทิรา กำดี.
บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด
ร้าน นภาพร
คุณ จารุต  จิตรธร
คุณ ธวัช  ฐิติเจริญศักดิ์
บริษัท กันพลา วิลเลจ จำกัด
คุณนรินทร์ทิพย์
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี ร้านกระเป๋าแบรนด์แท้ จัดส่งสินค้าให้ที่ร้านด้วยค่ะ
ร้านควิก เซอร์วิส จันทบุรี (คุณ ภิรมณ์วดี กิตติกูลกิจ )
บริษัท บี.เอส.วู้ดส์ จำกัด
หจก. เจริญศรีฟินิชชิ่ง
ร้าน จันทร์ธำรง (เกาะสมุย)
คุณ ธนิก เจริญเวชธนกิจ
คุณปวรุตม์ (เอป) ลานละเล่น
บริษัท เรียว แอนด์ เอฟ จำกัด
คุณยูเนียร แสนวงษา
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ส.เพิ่มกิจ ขนส่ง   สาย 5
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD 1673 1757 0 TH
PD 1673 1758 3 TH
PD 1673 1757 0 TH
เล่มที่ 983 เลขที่ 49124
5319060317436
5319060317283
5319060317344
5319060317382
NT6206250114
629053495
629053494
04938
เล่มที่  331 เลขที่  16522
เล่มที่ 454  เลขที่  22652
เล่มี่  2191  เลขที่  109533
เล่ที่  033  เลขที่  1626
เล่มที่  0630  เลขที่  3
เล่มที่  0428  เลขที่  021371
เล่มที่  0428 เลขที่  021370
เล่มที่  455  เลขที่  22710
เล่มที่ 947  เลขที่  47350
เล่มที่  597  เลขที่  40
เล่มที่  15528  เลขที่ 776354
เล่มที่  366 เลขที่  18287
เล่มที่  33432
เล่มที่  428  เลขที่  21372
ED850656595TH
ED850656578TH
ED850656581TH
ED850656564TH
จำนวน
1 ชิ้น 1.66
1 ชิ้น 2.21
1 ชิ้น 5.95
1กล่อง
1ห่อ10ม้วน
1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
4 ห่อ
2 กล่อง
2ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง
25 ห่อ
2ห่อ1มัด
5กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง2ห่อ
1กล่อง1ห่อ
3ห่อ3กระสอบ
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง2ห่อ4ม้วน
3ห่อ2ม้วน
1 ชิ้น 0.95
1 ชิ้น 0.59
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 2.54