ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190629AA01-01
THASS20190629AB01-01
THASS20190629AC01-01
THASS20190629AD01-03
THASS20190629AD02-03
THASS20190629AD03-03
THASS20190629AE01-02
THASS20190629AE02-02
THASS20190629AF01-03
THASS20190629AF02-03
THASS20190629AF03-03
THASS20190629AG01-04
THASS20190629AG02-04
THASS20190629AG03-04
THASS20190629AG04-04
THASS20190629AH01-01
THASS20190629AI01-01
THASS20190629AJ01-01
THASS20190629AK01-05
THASS20190629AL01-01
THASS20190629AM01-03
THASS20190629AM02-03
THASS20190629AM03-03
THASS20190629AN01-01
THASS20190629AO02-05
THASS20190629AO03-05
THASS20190629AO04-05
THASS20190629AO05-05
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219063530660499
5219063530660899
5219063530659699
5219063530661099
5219063530659799
5219063530660599
5219063530659999
5219063530661399
5219063530659899
5219063530660999
5219063530660199
5219063530661199
5219063530660699
5219063530660299
5219063530660099
5219063530660799
5219063530660399
5219063530661299
5219063530661499
5219063530661599
5219063530661899
5219063530661699
5219063530661999
5219063530661799
5219063530669999
5219063530670199
5219063530670299
5219063530670099
ผู้รับ
ร้านภูษณิศา(ชุดพื้นเมือง)/คุณสโรชินี
บริษัท พี.เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท พาสเจล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิปแมนชั่น /คุณสมพิศ
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิปแมนชั่น /คุณสมพิศ
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิปแมนชั่น /คุณสมพิศ
คุณพรวิภา อัครพุทธิพร
คุณพรวิภา อัครพุทธิพร
บริษัท แอลโคเทค จำกัด (คุณปลายฟ้า)
บริษัท แอลโคเทค จำกัด (คุณปลายฟ้า)
บริษัท แอลโคเทค จำกัด (คุณปลายฟ้า)
ธนาคารออมสิน สาขามหาราช
ธนาคารออมสิน สาขามหาราช
ธนาคารออมสิน สาขามหาราช
ธนาคารออมสิน สาขามหาราช
คุณละอองดาว ตรีนิติ
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ
คุณ ชัยรัตน์  ละภักดี
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ สุดารัตน์  กาหยี
คุณเมย่า บริษัท สกินโค (ประเทศไทย ) จำกัด
คุณเมย่า บริษัท สกินโค (ประเทศไทย ) จำกัด
คุณเมย่า บริษัท สกินโค (ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท กระต่ายน้อยน่ารัก จำกัด
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
ชื่อลูกค้า
คุณวิญญุ รัตนมุณี
คุณเทวิกา โชคประสานชัย
คุณบรรจงพร  วังฆะฮาด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
   
   
   
จำนวน
1 ชิ้น 1.11
1 ชิ้น 0.33
1 ชิ้น 0.32