ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190628AA01-16
THASS20190628AA02-16
THASS20190628AA03-16
THASS20190628AA04-16
THASS20190628AA05-16
THASS20190628AA06-16
THASS20190628AA07-16
THASS20190628AA08-16
THASS20190628AA09-16
THASS20190628AA10-16
THASS20190628AA11-16
THASS20190628AA12-16
THASS20190628AA13-16
THASS20190628AA14-16
THASS20190628AA15-16
THASS20190628AA16-16
THASS20190628AB01-01
THASS20190628AC01-01
THASS20190628AD01-01
THASS20190628AE01-01
THASS20190628AF01-01
THASS20190628AG01-01
THASS20190628AH01-01
THASS20190628AI01-02
THASS20190628AI02-02
THASS20190628AJ01-01
THASS20190628AK01-01
THASS20190628AL01-02
THASS20190628AL02-02
THASS20190628AM01-01
THASS20190628AN01-01
THASS20190628AO01-02
THASS20190628AO02-02
THASS20190628AP01-01
THASS20190628AQ01-01
THASS20190628AR01-01
THASS20190628AS01-02
THASS20190628AS02-02
THASS20190628AT01-01
THASS20190628AU01-05
THASS20190628AU02-05
THASS20190628AU03-05
THASS20190628AU04-05
THASS20190628AU05-05
THASS20190628AV01-01
THASS20190628AW01-13
THASS20190628AW02-13
THASS20190628AW03-13
THASS20190628AW04-13
THASS20190628AW05-13
THASS20190628AW06-13
THASS20190628AW07-13
THASS20190628AW08-13
THASS20190628AW09-13
THASS20190628AW10-13
THASS20190628AW11-13
THASS20190628AW12-13
THASS20190628AW13-13
THASS20190628AX01-01
THASS20190628AY01-08
THASS20190628AY02-08
THASS20190628AY03-08
THASS20190628AY04-08
THASS20190628AY05-08
THASS20190628AY06-08
THASS20190628AY07-08
THASS20190628AY08-08
THASS20190628AZ01-02
THASS20190628AZ02-02
THASS20190628BA01-04
THASS20190628BA02-04
THASS20190628BA03-04
THASS20190628BA04-04
THASS20190628BB01-01
THASS20190628BC01-01
THASS20190628BD01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219063525710489
5219063525711389
5219063525710689
5219063525711589
5219063525710589
5219063525711489
5219063525710789
5219063525711889
5219063525711689
5219063525710889
5219063525710989
5219063525711789
5219063525711089
5219063525711989
5219063525711189
5219063525712189
5219063525711289
5219063525712089
5219063525712289
5219063525715889
5219063525713089
5219063525713989
5219063525716389
5219063525714689
5219063525715389
5219063525716889
5219063525712489
5219063525717289
5219063525713489
5219063525717689
5219063525714189
5219063525714889
5219063525715589
5219063525716089
5219063525712389
5219063525716589
5219063525713289
5219063525717089
5219063525717489
5219063525714389
5219063525717889
5219063525716289
5219063525716789
5219063525717189
5219063525715089
5219063525715689
5219063525717589
5219063525712589
5219063525713389
5219063525712789
5219063525714589
5219063525713589
5219063525715289
5219063525712689
5219063525713889
5219063525712889
5219063525713689
5219063525713789
5219063525712989
5219063525714489
5219063525715189
5219063525716489
5219063525713189
5219063525716989
5219063525714089
5219063525717389
5219063525714789
5219063525717789
5219063525715489
5219063525717989
5219063525715989
5219063525715789
5219063525714289
5219063525716189
5219063525714989
5219063525716689
ผู้รับ
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด
คุณ สิทธ์พงษ์   ทนันชัย
สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบท
บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด สาขาอยุธยา
คุณณัฐวุฒิ  กาญจนะวรนันท์
คุณ สุทธิพงศ์ คงรอด
คุณ นันทวดี  วุฒิกุล
บริษัท เมสซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
บริษัท เอส.วี.อินเตอร์ กลาส จำกัด
บริษัท ทีนิค์ไลฟ์ จำกัด
บริษัท ทีนิค์ไลฟ์ จำกัด
บริษัท ภูมิไทย การบัญชี (2012) จำกัด
บริษัท นาลคอสเมซูติคอลส์ จำกัด
บริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
คุณ ศรัณย์รัตน์  ตั้งกีรติชัย
คุณ พาทิศ ลืบตระกูล
บ้านสวน สุขใจ
คุณ ศรัณย์ ภักดีทศพล
คุณ ศรัณย์ ภักดีทศพล
คุณวสันต์ ล้ำเลิศพงศ์พนา
บริษัท ชัยเจริญ อินเตอร์ พริ้นต์ จำกัด
บริษัท ชัยเจริญ อินเตอร์ พริ้นต์ จำกัด
บริษัท ชัยเจริญ อินเตอร์ พริ้นต์ จำกัด
บริษัท ชัยเจริญ อินเตอร์ พริ้นต์ จำกัด
บริษัท ชัยเจริญ อินเตอร์ พริ้นต์ จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
คุณศุภลักษณ์ สันติจิรกุล
คุณศุภลักษณ์ สันติจิรกุล
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
คุณ ตาล.
คุณชัชวาล แดงเดช
ชื่อลูกค้า
คุณแพรพลอย พิกาศ
บริษัท เทสลา โมเดิร์นเทค จำกัด
นางสาวนฤมล ใบพัด  จ่ายค่าขนส่งต้นทาง
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
ร้าน 97 สแตนเลส (คุณทรงพล)
คุณธนากร  วีรศักดิ์
บริษัท เอ็นเทค อีเลคทรอนิคส์ จำกัด / คุณธนภรณ์ พันธุลาภ
ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
คุณ พุฒิภัทร  ใจอินผล
คุณเรวัติ  เลอไกรสิทธิ์  รับสินค้าเองที่ขนส่ง
ร้านถ่ายเอกสารวิน (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสันทราย)  สินค้าถึงโทรแจ้งด้วยค่ะ
คุณ  ธงชัย วุฒิเจริญ
คุณวรรณ กมลทิพย์
คุณวาสนา เกียรตินิยม
ร้านแสงสว่างนานาภัณฑ์
บริษัท กู๊ดมีเดีย เทคโนโลยี ซัคเซส จำกัด
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล (อยู่ตรงข้ามร้าน แอดไวน์ ค่ะ) ต้นทาง
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
ร้านพี.เจ.หนังสือสื่อเครื่องเขียน
wern
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
คุณโสภิตา  คุณามัยมโน
คุณ เกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
คุณ สมรรถ กังวานธรรม
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ต้น ขนส่ง  สาย  4  063-2249040
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
จัดส่งให้ลูกค้า
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
   
   
เลขที่ 21815
เล่มที่  067 เลขที่  3338
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
5319060376433
5319060376556
5319060376518
5319060376464
5319060376570
5319060376594
5319060376419
เล่มที่  068 เลขที่ 03397
เล่มที่ 158 เลขที่  7894
เล่มที่  1041 เลขที่  052032
เล่มที่  2193 เลขที่  109609
เล่มที่  076 เลขที่ 3756
เล่มที่  076  เลขที่ 3757
 
เล่มที่ 103  เลขที่ 5132
KAC19-50039
เล่มที่  373 เลขที่  18643
เล่มที่  0582 เลขที่  29070
   
จำนวน
1 ชิ้น 0.74
1 ชิ้น 2.76
3ห่อ1ม้วน
5กล่อง
3 ม้วน
กาว1 ถุง
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1 ห่อ
3กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
2กล่อง2มัด
1 มัด
1กล่อง2ห่อ
1ห่อ1กล่อง1ม้วน
2ห่อ
3กล่อง1ห่อ
4 กล่อง
14กล่อง7ห่อ
1กล่อง2ห่อ2ม้วน
2กล่อง
1มัด
2ม้วน
4กล่อง
1กล่อง
14ห่อ1มัด
1 ชิ้น 1.00