ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190627AA01-01
THASS20190627AB01-02
THASS20190627AB02-02
THASS20190627AC01-04
THASS20190627AC02-04
THASS20190627AC03-04
THASS20190627AC04-04
THASS20190627AD01-04
THASS20190627AD02-04
THASS20190627AD03-04
THASS20190627AD04-04
THASS20190627AE01-01
THASS20190627AF01-01
THASS20190627AG01-01
THASS20190627AH01-01
THASS20190627AI01-05
THASS20190627AI02-05
THASS20190627AI03-05
THASS20190627AI04-05
THASS20190627AI05-05
THASS20190627AJ01-02
THASS20190627AJ02-02
THASS20190627AK01-01
THASS20190627AL01-02
THASS20190627AL02-02
THASS20190627AM01-05
THASS20190627AM02-05
THASS20190627AM03-05
THASS20190627AM04-05
THASS20190627AM05-05
THASS20190627AN01-06
THASS20190627AN02-06
THASS20190627AN03-06
THASS20190627AN04-06
THASS20190627AN05-06
THASS20190627AN06-06
THASS20190627AO01-01
THASS20190627AP01-03
THASS20190627AP02-03
THASS20190627AP03-03
THASS20190627AQ01-02
THASS20190627AQ02-02
THASS20190627AR01-02
THASS20190627AR02-02
THASS20190627AS01-03
THASS20190627AS02-03
THASS20190627AS03-03
THASS20190627AT01-02
THASS20190627AT02-02
THASS20190627AU01-02
THASS20190627AU02-02
THASS20190627AV01-06
THASS20190627AV04-06
THASS20190627AV05-06
THASS20190627AV06-06
THASS20190627AW01-01
THASS20190627AX01-03
THASS20190627AX02-03
THASS20190627AX03-03
THASS20190627AY01-01
THASS20190627AZ01-02
THASS20190627AZ02-02
THASS20190627BA02-06
THASS20190627BA03-06
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219063519579679
5219063519580579
5219063519579879
5219063519581179
5219063519580079
5219063519580979
5219063519579779
5219063519580679
5219063519579979
5219063519580779
5219063519580179
5219063519580879
5219063519580379
5219063519581379
5219063519580279
5219063519581279
5219063519580479
5219063519581079
5219063519581479
5219063519584579
5219063519581979
5219063519584979
5219063519582779
5219063519585379
5219063519583379
5219063519585779
5219063519583979
5219063519586179
5219063519581579
5219063519584179
5219063519582079
5219063519584679
5219063519582479
5219063519585179
5219063519582979
5219063519585479
5219063519583679
5219063519585979
5219063519582579
5219063519581679
5219063519583079
5219063519582179
5219063519583779
5219063519585079
5219063519584279
5219063519585579
5219063519584779
5219063519582879
5219063519583479
5219063519583879
5219063519584379
5219063519584879
5219063519582379
5219063519581879
5219063519585279
5219063519582279
5219063519585679
5219063519582679
5219063519586079
5219063519584479
5219063519583579
5219063519584079
5219063519685979
5219063519686179
ผู้รับ
คุณจริยา
คุณ รสธร   รัตนสุคนธกร
คุณ รสธร   รัตนสุคนธกร
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณทิฐิพงศ์  วิธานพิสิฐ
บริษัท นิวตร้า กรีน จำกัด
คุณ นันท์นภัส สิริฉัตรโรจน์
ร้านดอกไม้ HommFlower
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
คุณปิฏฐะ แก้วมี
คุณปิฏฐะ แก้วมี
คุณพรนภา
บริษัท แสนดี เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แสนดี เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณ ผุสดี อุ่นภิรมย์/หจก. คุณลำดวนฟูดส์
บริษัท ซิสทาโน่ จำกัด
บริษัท ซิสทาโน่ จำกัด
บริษัท ซิสทาโน่ จำกัด
คุณ ชยพล  มูลราช
คุณ ชยพล  มูลราช
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
คุณ จักรกฤษณ์ สาคร
คุณ จักรกฤษณ์ สาคร
คุณ จักรกฤษณ์ สาคร
คุณสราลี สโรชนันท์จีน
คุณสราลี สโรชนันท์จีน
ร้านมารวยขายส่งชุดชั้นใน
ร้านมารวยขายส่งชุดชั้นใน
คุณวัลลภ  เพชรรัตน์
คุณวัลลภ  เพชรรัตน์
คุณวัลลภ  เพชรรัตน์
คุณวัลลภ  เพชรรัตน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหโชคแมชชีนเนอรี่ 1993
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด
คุณ ตุลา ด่านชาญชัย
คุณ ตุลา ด่านชาญชัย
คุณวัลลภ  เพชรรัตน์
คุณวัลลภ  เพชรรัตน์
ชื่อลูกค้า
คุณ บงกชมากรณ์
คุณวิภาสิณีย์ วิสุทธิศักดิ์
นาย พรเทพ. ฐิติกวิน
น.ส.จิรัสวดี จอมพงศ์
คุณ ธนกฤต  ทองสวัสดิ์
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
คุณสายใจ  ทองเฟือย
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
หจก.ยูโรพรีซิชั่นเกลซิ่ง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
วัฒนากิจอุตรดิตถ์ ขนส่ง สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8870914
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD 1225 0505 1 TH
PD 1225 0506 5 TH
PD 1225 0503 4 TH
PD 1225 0504 8 TH
เล่มที่   402  เลขที่  20071
เล่มที่  333 เลขที่  16628
เลขที่  16569
เล่มที่  402  เลขที่  20070
เล่มที่  432  เลขที่  21553
จำนวน
1 ชิ้น 0.31
1 ชิ้น 0.76
1 ชิ้น 2.72
1 ชิ้น 1.00
1ห่อ
11 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
................
10 ม้วน