ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190626AA01-02
THASS20190626AA02-02
THASS20190626AB01-07
THASS20190626AB02-07
THASS20190626AB03-07
THASS20190626AB04-07
THASS20190626AB05-07
THASS20190626AB06-07
THASS20190626AB07-07
THASS20190626AC01-01
THASS20190626AD01-01
THASS20190626AE01-01
THASS20190626AF01-05
THASS20190626AF02-05
THASS20190626AF03-05
THASS20190626AF04-05
THASS20190626AF05-05
THASS20190626AG01-01
THASS20190626AH01-01
THASS20190626AI01-04
THASS20190626AI02-04
THASS20190626AI03-04
THASS20190626AI04-04
THASS20190626AJ01-01
THASS20190626AK01-01
THASS20190626AL01-01
THASS20190626AM01-01
THASS20190626AN01-01
THASS20190626AO01-03
THASS20190626AO02-03
THASS20190626AO03-03
THASS20190626AP01-05
THASS20190626AP02-05
THASS20190626AP03-05
THASS20190626AP04-05
THASS20190626AP05-05
THASS20190626AQ01-01
THASS20190626AR01-01
THASS20190626AS01-01
THASS20190626AT01-01
THASS20190626AU01-03
THASS20190626AU02-03
THASS20190626AU03-03
THASS20190626AV01-05
THASS20190626AV02-05
THASS20190626AV03-05
THASS20190626AV04-05
THASS20190626AV05-05
THASS20190626AW01-02
THASS20190626AW02-02
THASS20190626AX01-02
THASS20190626AX02-02
THASS20190626AY01-03
THASS20190626AY02-03
THASS20190626AY03-03
THASS20190626AZ01-03
THASS20190626AZ02-03
THASS20190626AZ03-03
THASS20190626BA01-01
THASS20190626BB01-01
THASS20190626BC01-01
THASS20190626BD01-02
THASS20190626BD02-02
THASS20190626BE01-02
THASS20190626BE02-02
THASS20190626BF01-01
THASS20190626BG01-01
THASS20190626BH01-01
THASS20190626BI01-04
THASS20190626BI02-04
THASS20190626BI03-04
THASS20190626BI04-04
THASS20190626BJ01-01
THASS20190626BK01-03
THASS20190626BK02-03
THASS20190626BK03-03
THASS20190626BL01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219063512112269
5219063512113169
5219063512112169
5219063512113069
5219063512112469
5219063512113369
5219063512112369
5219063512113869
5219063512112669
5219063512113569
5219063512112569
5219063512113269
5219063512112769
5219063512113469
5219063512112869
5219063512113669
5219063512112969
5219063512113769
5219063512113969
5219063512116769
5219063512114569
5219063512117469
5219063512115169
5219063512118069
5219063512115769
5219063512118469
5219063512116369
5219063512118969
5219063512116969
5219063512117369
5219063512114169
5219063512117869
5219063512114769
5219063512118669
5219063512115369
5219063512119269
5219063512116069
5219063512114069
5219063512119669
5219063512114669
5219063512116869
5219063512115269
5219063512117669
5219063512118269
5219063512115869
5219063512118769
5219063512116169
5219063512119369
5219063512114269
5219063512117169
5219063512115069
5219063512115469
5219063512115969
5219063512117769
5219063512118369
5219063512119069
5219063512116569
5219063512114469
5219063512119469
5219063512114969
5219063512117269
5219063512115569
5219063512116269
5219063512117969
5219063512116669
5219063512118569
5219063512114369
5219063512119169
5219063512114869
5219063512119569
5219063512117569
5219063512115669
5219063512118169
5219063512116469
5219063512118869
5219063512117069
5219063513200469
ผู้รับ
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณยา
บริษัท ฟันแทสติกเพลย์ จำกัด
คุณพลอย-คุณอาม
คุณ ปองพล รัตนะวงศะวัต
คุณ ปองพล รัตนะวงศะวัต
คุณ ปองพล รัตนะวงศะวัต
คุณ ปองพล รัตนะวงศะวัต
คุณ ปองพล รัตนะวงศะวัต
คุณปฐมฤกษ์ วงศ์แสงขำ
คุณพรทิพย์ ศิริพรมงคล
คุณ พิมพ์พิทักษ์. อินทะสอน
คุณ พิมพ์พิทักษ์. อินทะสอน
คุณ พิมพ์พิทักษ์. อินทะสอน
คุณ พิมพ์พิทักษ์. อินทะสอน
คุณ ชญธร วิทูประพัทธ์
บริษัท โซ แกลม จำกัด
บริษัท ทูมังกี้ สตูดิโอ จำกัด
บจก.แล็บแวร์ (ไทยแลนด์)
บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ จำกัด
คุณ นพพร เลาห์หิรัญญากุล
คุณ นพพร เลาห์หิรัญญากุล
คุณ นพพร เลาห์หิรัญญากุล
คุณนัฐยา อุสายพันธ์
คุณนัฐยา อุสายพันธ์
คุณนัฐยา อุสายพันธ์
คุณนัฐยา อุสายพันธ์
คุณนัฐยา อุสายพันธ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอภาพัฒน์
คุณ จิตติมา พุ่มพวง(Jak-Ka-Jee shop)
บริษัท เมรินทร์ อินฟินิตี้ เวิร์ล ช๊อปปิ้ง จำกัด
คุณบงกชกร ศรีปราการ
คุณ ประภาพิน  พัวพงศกร
คุณ ประภาพิน  พัวพงศกร
คุณ ประภาพิน  พัวพงศกร
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เดอะ พี แอนด์ ที คอลเลคชั่น จำกัด
บริษัท เดอะ พี แอนด์ ที คอลเลคชั่น จำกัด
บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด
บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
M Cosme Co.,Ltd.
M Cosme Co.,Ltd.
M Cosme Co.,Ltd.
Natthachai Korsantirak
คุณ นันท์นภัส กุลกิตติ์เดชารัตน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีมีเดีย
คุณมหาชน  สายพานวิทยา
คุณมหาชน  สายพานวิทยา
คุณ กัญณัฏฐ์ วงษ์วิสุทธิกุล
คุณ กัญณัฏฐ์ วงษ์วิสุทธิกุล
คุณ นนทกร  เฟื่องฟู
คุณ วรรธนันท์ มนัสกิจธนรัชต์
คุณ มีนา แก้วมณี
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ ภาณุวัฒน์  ธนะทองภักดี
บริษัท นาย่า กรีน จำกัด
บริษัท นาย่า กรีน จำกัด
บริษัท นาย่า กรีน จำกัด
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย/คุณครูฉิมพลี
ชื่อลูกค้า
คุณติณณ์ภพ รัตนมุณี
หจก.กู๊ดเดย์ ฮับ
สุทธิยาเภสัช2
คุณมนันยา สุรินทร์คำ   ร้าน หมูสีชมพู
คุณชนาภา  ฐิตพิชญ์
ร้าน ทองบุญเรือง  เยื้องอำเภอไชยปราการ
คุณชนรรค์ อาจองค์
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
คุณ วาสนา เข็มเพชร
ร้านทัศนะยนต์  ห้ามส่งขนส่งอื่น
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ร้านถั่วทอดลอนศิลป (ครูแจ๋ว)
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
คุณชัยวัฒน์   วันบูชา
คุณปรียาพร อังคษร
บจก.โฮมมาร์ทมังกรทอง
คุณทรงศักดิ์  พรรุ่งโรจน์
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท
บริษัท ไตรลักษณ์บุ๊ค จำกัด
คุณเอก (ร้านลุงหนวดซุปเปอร์มาเก็ต)
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
คุณ สุริยงค์   เลิศสหพันธ์
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
คุณธะเนตร  ตองอ่อน
คุณทวินันท์ จันทนะ
คุณ ประวิทย์ แสงดารา
 
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
นครสวรรค์ขนส่ง(ลี้ฮั่วเฮง) พุทธมณฑลสาย 3 โทร 024413472
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
จัดส่งให้ลูกค้า
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
 
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
    
   
เล่มที่ 989  เลขที่  49423
5319060346733
5319060346818
5319060346856
5319060346887
5319060346917
5319060346771
เล่มที่ 19 เลขที่ 0948
เล่มที่  335  เลขที่  16739
เล่มที  1915 เลขที่  095746
เล่มที่  0875 เลขที่  43739
เล่มที่  0845 เลขที่ 43738
เล่มที่  0875 เลขที่  43737
เลขที่ 756779
เล่มที่ 2200  เลขที่  110000
เล่มที่  216 เลขที่  10768
เล่มที่  207 เลขที่  10313
เล่มที่  2245 เลขที่  112225
   
เล่มที่  0726 เลขที่  36285
เล่มที่  8653 เลขที่  24
เล่มที่  112 เลขที่ 05555
เล่มที่  333 เลขที่  16615
เล่มที่ 084 เลขที่  4159
เลขที่ 14384
เล่มที่ 909  เลขที่  45441
   
   
   
 
จำนวน
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 0.61
1กล่อง2ม้วน
1กล่อง
3 ถุง
2ห่อ
4ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง1มัด3ห่อ
5ห่อ2มัด2ม้วน
20 ห่อ
6ห่อ
4กล่อง
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
4 ถุง
5กล่งอ2ห่อ
1กล่อง1ห่อ
8 กล่อง
1ห่อ
2กล่อง2ห่อ
6ห่อ1มัด
7กล่อง1 มัด 5 ม้วน
2กล่อง
2 กล่อง
2กล่อง2ห่อ1ม้วน
2กล่อง
1ห่อ2ม้วน
1 ชื่น 1.00
1 ชิ้น 1.12
2 ชิ้น 1.24*2