ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190622AA01-04
THASS20190622AA02-04
THASS20190622AA03-04
THASS20190622AA04-04
THASS20190622AB01-04
THASS20190622AB02-04
THASS20190622AB03-04
THASS20190622AB04-04
THASS20190622AC01-07
THASS20190622AC02-07
THASS20190622AC03-07
THASS20190622AC04-07
THASS20190622AC05-07
THASS20190622AC06-07
THASS20190622AC07-07
THASS20190622AD01-03
THASS20190622AD02-03
THASS20190622AD03-03
THASS20190622AE01-03
THASS20190622AE02-03
THASS20190622AE03-03
THASS20190622AF01-05
THASS20190622AF02-05
THASS20190622AF03-05
THASS20190622AF04-05
THASS20190622AF05-05
THASS20190622AG01-01
THASS20190622AH01-04
THASS20190622AH02-04
THASS20190622AH03-04
THASS20190622AH04-04
THASS20190622AI01-01
THASS20190622AJ01-01
THASS20190622AK01-01
THASS20190622AL01-01
THASS20190622AM01-02
THASS20190622AM02-02
THASS20190622AN01-02
THASS20190622AN02-02
THASS20190622AO01-04
THASS20190622AO02-04
THASS20190622AO03-04
THASS20190622AO04-04
THASS20190622AP01-02
THASS20190622AP02-02
THASS20190622AQ01-02
THASS20190622AQ02-02
THASS20190622AR01-01
THASS20190622AS01-03
THASS20190622AS02-03
THASS20190622AS03-03
THASS20190622AT01-02
THASS20190622AT02-02
THASS20190622AU01-02
THASS20190622AU02-02
THASS20190622AV01-03
THASS20190622AV02-03
THASS20190622AV03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219063491943229
5219063491944129
5219063491943329
5219063491944229
5219063491943429
5219063491944529
5219063491943820
5219063491944329
5219063491943929
5219063491944629
5219063491943729
5219063491944829
5219063491943529
5219063491944729
5219063491944029
5219063491943629
5219063491944929
5219063491945029
5219063491944429
5219063491947429
5219063491945429
5219063491947829
5219063491945829
5219063491948429
5219063491946229
5219063491948929
5219063491946629
5219063491945129
5219063491947029
5219063491945529
5219063491947129
5219063491945929
5219063491947529
5219063491946329
5219063491947929
5219063491946729
5219063491948529
5219063491948829
5219063491945229
5219063491947329
5219063491945729
5219063491947729
5219063491946129
5219063491948029
5219063491948329
5219063491946529
5219063491948729
5219063491946929
5219063491947229
5219063491945329
5219063491947629
5219063491948129
5219063491948229
5219063491945629
5219063491946029
5219063491946429
5219063491946829
5219063491948629
ผู้รับ
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
ร้านเรือทอง
บริษัท มั๊ก มั๊ก จำกัด
บริษัท มั๊ก มั๊ก จำกัด
บริษัท มั๊ก มั๊ก จำกัด
บริษัท มั๊ก มั๊ก จำกัด
บริษัท สยามยูเนี่ยนอินเตอร์เคมีคอล จำกัด
คุณโจแอนนา ซิกริโน
คุณไกรจักร องอาจ
คุณจิราศิณี มนตรี
บริษัท โซโฮ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท โซโฮ กรุ๊ป จำกัด
คุณปวินทกานต์   แก้วเพ็ง
คุณปวินทกานต์   แก้วเพ็ง
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
คุณกิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
คุณ กฤตวิทย์  วางขุนทด
คุณ กฤตวิทย์  วางขุนทด
คุณ วสุธิดา   ภาคินธนะอุดม
คุณ วสุธิดา   ภาคินธนะอุดม
บริษัท ยูเรเซีย อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
บริษัท ยูเรเซีย อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
บริษัท ยูเรเซีย อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ชื่อลูกค้า
บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสารินี สุขมาก
บริษัท ซีเรียล ครีเคเอตร์ส จำกัด
คุณณัชพล อินต๊ะแก้ว
คุณ ประวิทย์ แสงดารา
คุณชัยภัทร  พินิจชัย
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
ED850644535TH
PD 1225 0470 5 TH
ED850644566TH
ED850644552TH
ED850644549TH
ED850644570TH
จำนวน
1 ชิ้น 3.47
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 6.00
1 ชิ้น 2.79
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 0.16